Kékes Erdőrezervátum

ER-56 (HU)
magterület: 54.8 ha; védőzóna: 88.0 ha; összes terület: 142.8 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: Parád 028/1-ből 22B, 22D, 26B, 26C, 26D, 26F, 26G, 26TI1, 26ÚT2; Parád 030-ból 22ÚT2
védőzóna hrsz és erdőrészlet: Gyöngyös 0115/1-ből 2A, 2C, 2D, 2E, 2F, 2TI, 2ÚT1, 2ÚT2; Parád 026-ból 29NY, 29ÚT; Parád 028/1-ből 22A, 22B, 22D, 22E, 26A, 26B, 26C, 26D, 26E, 26F, 26G, 26TI1, 26ÚT1, 26ÚT2, 28C, 28L, 29A, 29B, 29C, 29J; Parád 031/7-ből 26TI2
Történet

2024
A megterületen átvezető sárga '+' turistautat áthelyezték. A bedőlt fákat egy ideje már nem takarítják el.

2021/23 ÚJRAFELMÉRÉS
Az ELKH - ÖK közcélú programja keretében újra felmértük a magterületet (FAÁSZ, ÚJCS, ANÖV). Az értékelésen még dolgozunk. ... Horváth Ferenc

2016
A magterületet 2016-ban "Old-growth Forest" természetességi kategóriába soroltuk Buchwald (2005) tipizálása szerint. Javaslatunk alapján bekerült a "Primary forests of Europe" adatbázisba (Sabatini et al. 2018) - Magyarországról a "Long Untouched Forest" besorolású Vár-hegy, Alsó-hegy, Őserdő, Szalafő, Vétyem, Kunpeszéri Tilos-erdő és Juhdöglő-völgy erdőrezervátumok mellett.

Ősi állapotban lévő, öreg bükkös, ahol a változatos faállomány-szerkezet és a természetes erdődinamikai folyamatok teljes ciklusban vizsgálhatók. Az utóbbi években több széldöntés fordult elő foltosan, elsősorban az öregedő - összeroppanó állományrészekben, ill. növekvő lékekben. Ezekben az állományokban sok fekvő holtfa halmozódott fel, ugyanakkor tapasztalható az erdő természetes felújulás is. ... Horváth Ferenc

2005-2008 FŐBB ALAPFELMÉRÉSI EREDMÉNYEK
A magterületre elkészült az országosan egységes alapfelmérés (FAÁSZ, ÚJCS, ANÖV, TERM). Az adatlapok az ER Archívumban találhatók, az adatokat bevittük az ER HTV központi adatbázisba. A mintavételi pontok jelentős része azonban nem az ősi állapotú állományban, hanem zavart szegélyzónában, ill. egy rudas állományban készült, ezért ez a kimutatás az őserdő szerkezetére nem reprezentatív.

Előzetes erdőszerkezeti eredmények:

záródás86%
nagyobb lékek (L23, LX) aránya26%
állomány-magasság24,6 m
sűrűség (N)597 törzs/ha
körlapösszeg (G)31,5 m2/ha
álló holtfák és csonkok sűrűsége97 holtfa/ha
fekvő holtfa mennyisége36,6 m3/ha

Elegyarányok: bükk 83%, nagylevelű hárs 5%, korai juhar 5%, hegyi juhar 3%, magas kőris, vörösfenyő, hegyi  szil, gyertyán 1-1%, egyéb .... A magterület állományának előzetes értékelését 231 mintavétel alapján készítettük el.  ... Horváth Ferenc

2000-2004
'NAT-MAN Nature-based Management of Beech in Europe' project produced a series of working reports. Tibor Standovár and team-mates (ELTE) contributed, results of previous studies and new investigations were accomplished in Kékes Strict Forest Reserve, Őserdő SFR and Alsó-hegy SFR.

1999
Ősi állapotban lévő, öreg bükkös, ahol a változatos faállomány-szerkezet és a természetes erdődinamikai folyamatok teljes ciklusban vizsgálhatók. A terület sokoldalú kutatása több, mint 15 éve folyik." ... Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Válogatott térképek
Kékes Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1998
Válogatott fényképek
Kékes Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
Kékes Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
Kékes Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
Kékes Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
Kékes Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
Válogatott publikációk
Összes publikáció
2024 Keith, H., Kun, Z., Hugh, S. et al. (2024): Carbon carrying capacity in primary forests shows potential for mitigation achieving the European Green Deal 2030 target. Commun Earth Environ 5, 256. https://doi.org/10.1038/s43247-024-01416-5
2023 Abigail Amponsaah Ofosu-Brakoh, A., R. Csorba, Á. Bede-Fazekas, T. Standovár, Zs. Pató, E.K. Magyari (2023): Stand scale palynology helps to reveal the role of forest exploitation and climate change in the current distribution of Fagus sylvatica in the NE Pannonian Basin. In: Natural Hazards and Climate Change conference and workshop for identifying and tackling challenges together, Szeged. Book of Abstracts, pp. 18.
2023 Szegleti, Zsófia, Ákos Vig, Adrienne Ortmann-Ajkai, Gábor Szabó, Zita Zimmermann, Ferenc Horváth (2023): Repeated stand structure inventory dataset in long abandoned deciduous forest reserves in Hungary. Data in Brief 47, 108929
2023 Zoltán, László, Ferenc Szmorad, Tibor Standovár (2023): Heavy Ungulate Pressure behind the Disappearance of Regeneration in Hungarian Forests. Forests 2024, 1-15, 54.
2022 Kollár Tamás (2022): Bükk (Fagus sylvatica) állományok fatermési függvénye és táblája az ERTI tartamkísérleti hálózatának adatbázisa alapján. Erdészettudományi Közlemények 12(1-2): 5-29.
2022 Saláta Dénes, Takács Mátyás, Hüll László, Pető Ákos (2022): Közönséges bükk (Fagus sylvatica L.) növekedésének vizsgálata évgyűrűk alapján a Pápavár déli lejtőjén (Bakony) - előtanulmány. Tájökológiai Lapok 20(2): 59-81.
2022 Szigeti Ferenc Albert (2022): 10 különleges és látogatható erdőrezervátum Magyarországon. Turistamagazin 2022. október 2., 76-85.
2021 Czájlik Péter és Horváth Ferenc (2021): Egy őserdőfragmentum fennmaradása - A Kékes-Észak Erdőrezervátum. Erdészeti Lapok 156(01): 3-5.
2021 Horváth Ferenc, Mányoki Gergely, Szegleti Zsófia, Vig Tamás, Bíró Attila és Bakó Gábor (2021): Kékes Erdőrezervátum, képek az őserdőről, ER Füzetek 4., Ökológiai Kutatóközpont, Budapest, 16 old.
2020 Pató, Zsuzsanna Anna, Tibor Standovár, Mariusz Gałka, Gusztáv Jakab, Mihály Molnár, Ferenc Szmorad and Enikő Magyari (2020): Exposure matters: forest dynamics reveal an early Holocene conifer refugium on a north facing slope in Central Europe. The Holocene 30: 1833-1848.
2018 Sabatini, FM, S Burrascano, WS Keeton, C Levers, M Lindner, F Pötzschner, PJ Verkerk, J Bauhus, E Buchwald, O Chaskovsky, N Debaive, F Horváth, M Garbarino, N Grigoriadis, F Lombardi, IM Duarte, P Meyer, R Midteng, S Mikac, M Mikolas, R Motta, G Mozgeris, L Nunes, M Panayotov, P Ódor, A Ruete, B Simovski, J Stillhard, M Svoboda, J Szwagrzyk, O-P Tikkanen, R Volosyanchuk, T Vrska, TM Zlatanov, and T Kuemmerle (2018) Where are Europe’s last primary forests? Diversity and Distributions 24(10): 1426-1439. doi:10.1111/ddi.12778
2018 Vandekerkhove, Kris, Margot Vanhellemont, Tomáš Vrška, Peter Meyer, Vath Tabaku, Arno Thomaes, Anja Leyman, Luc De Keersmaeker, Kris Verheyen (2018): Very large trees in a lowland old-growth beech (Fagus sylvatica L.) forest:
Density, size, growth and spatial patterns in comparison to reference sites in Europe. Forest Ecology and Management 417: 1-17.
2017 Standovár, Tibor, Soma Horváth, Réka Aszalós (2017): Temporal changes in vegetation of a virgin beech woodland remnant: stand-scale stability with intensive fine-scale dynamics governed by stand dynamic events. Nature Conservation 17:35-56.
2016 Führer Ernő, Edelényi Márton, Jagodics Anikó, Jereb László, Horváth László, Kern Zoltán, Móring Andrea, Szabados Ildikó, Pödör Zoltán (2016): Az időjárás hatása egy időskorú bükkös évenkénti körlap-növekedésére. Erdészettudományi Közlemények 6(1):61-78.
2016 Gallai Zsófia (szerk.) (2016): A Mátra északi letörése, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUBN20047) Natura 2000 fenntartási terve, végleges változat. Körtáj Tervező Iroda Kft., ISBN 978-963-269-558-7, 54 old.
2016 Szmorad Ferenc, Standovár Tibor, Tímár Gábor (2016): A Mátra különleges madárvédelmi terület (HUBN10006) Natura 2000 fenntartási terve, végleges változat. Körtáj Tervező Iroda Kft., ISBN 978-963-269-558-7, 54 old.
2015 Standovár Tibor, Horváth Soma, Aszalós Réka (2015): Fine-scale vegetation dynamics in the herbaceous layer of an ancient beech forest in the Kékes Forest reserve, Hungary; IAVS, pp:354. Brno, Czech Republic
2014 Standovár Tibor (2014): In memoriam Czájlik Péter (1940-2014). Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis 38:5-7.
2012 Horváth, F., A. Bidló, B. Heil, G. Király, G. Kovács, G. Mányoki, K. Mázsa, E. Tanács, G. Veperdi, J. Bölöni (2012): Abandonment status and long-term monitoring of strict forest reserves in the Pannonian biogeographical region. Plant Biosystems 146(1): 189-200.
2010 Jakucs E. (2010): Egyes magyarországi erdők ektomikorrhizái. [MTA doktori értekezés tézisei]. Mikológiai Közlemények 49(1-2): 167-175.
2010 Král, Kamil, Tomás Vrska, Libor Hort, Dusan Adam and Pavel Samonil (2010): Developmental phases in a temperate natural spruce-fir-beech forest: determination by supervised classification method. Eur J Forest Res 129: 339-351.
2009 Czájlik, Péter, Gabriella Pászty (2009): Extended summary of the Kékes-Észak Forest Reserve and the surrounding region's history: survival of a virgin forest fragment. ER Az erdőrezervátum-kutatás eredményei 3:97-115.
2009 Czájlik Péter (2009): Kékes-Észak erdőrezervátum és térségének története: egy őserdőfragmentum fennmaradása, ER 3:7-94.
2007 Estók P. (2007): 2007 az óriás-koraidenevér (Nyctalus lasiopterus [Schreber, 1780]) éve - a faj hazai adatainak áttekintése, új eredmények. In: Molnár V. (szerk.): Az V. és a VI. Magyar Denevérvédelmi Konferencia kiadványa, Szeged, p:80-84.
2007 Illés Gábor, Kovács Gábor, Bidló András és Heil Bálint (2007): A digitális termőhely- és talajtérképezés erdészeti lehetőségei dombvidéken. 2006. évi Talajtani Vándorgyűlés, Sopron. Talajvédelem Különszám, pp. 112-121.
2007 KM - Nagy István Attila (2007): Őszi barangolás a Mátrában. Hajdú-Bihari Napló, szeptember 26.
2006 Ódor, P. et al. (2006): Diversity of dead wood inhabiting fungi and bryophytes in semi-natural beech forests in Europe. Biological Conservation 131: 58-71.
2006 Siller I., Pál-Fám F. és Fodor L. (2006): A nagygomba-monitorozás első, felmérő szakaszának eredményei. In: Török K., Fodor L. (szerk.): A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer eredményei I. Élőhelyek, mohák és gombák. KvVM TvH, Budapest. p. 153-188.
2006 Standovár, T., Ódor, P., Aszalós, R. & Gálhidy, L. (2006): Sensitivity of ground layer vegetation diversity descriptors in indicating forest naturalness. Community Ecology 7: 199-209.
2005 Christensen, M., Hahn, K., Mountford, E.P., Ódor P., Standovár T., Rozenbergar, D., Diaci, J., Wijdeven, S., Meyer, P., Winter, S. & Vrska, T. (2005): Dead wood in European beech (Fagus sylvatica) forest reserves. Forest Ecology and Management 210:267-282
2005 Siller I. (2005): Hazai montán bükkös erdőrezervátumok (Mátra: Kékes Észak, Bükk: Őserdő) nagygombái. Tézisek. Mikol. Közl. (Clusiana) 44(1–2): 91–122.
2002 Horváth F. és Bölöni J. [összeállította] (2002): Az erdőrezervátumok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben. In: Horváth és Borhidi [szerk.]: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Kiadó, Bp, 276-287.
2002 Ódor, P. & Standovár, T. (2002): Substrate specificity and community structure of bryophyte vegetation in a near-natural montane beech forest. Community Ecology 3(1): 39-49.
2002 Siller, I., Turcsányi, G., Maglóczky, Zs. & Czájlik, P. (2002): Lignicolus macrofungi of the Mátra Mountains, Hungary. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 49(2-3):193-205
2002 Siller, I. & Turcsányi, G. (2003): New and rare macrofungus species of two forest reserves in Hungary. 29. Mykologische Dreiländertagung, Graz, 9-14. 09. 2002. Fritschiana 42: 48-58.
2001 Ódor, P. & Standovár, T. (2001): Richness of bryophyte vegetation in near-natural and managed beech stands: The effects of management-induced differences in dead wood. Ecological Bulletins 49: 219-229.
2000 Kreszivnik V. (2000): A Kékes Észak erdőrezervátum (Mátra hegység) páncélosatka-faunája. Fol. Hist. Nat. Mus. Matraensis. 24:283-288
2000 Ódor P. (2000): A Kékes Észak Erdőrezervátum mohaflórája és mohavegetációjának jellemzése. Kitaibelia 5(1):115-123.
2000 Siller I. és Maglóczky Zs. (2000): A Kékes Észak Erdőrezervátum nagygombáinak indikátor értéke Acta Biol. Debrecina Supllmnt Oecolog Hung Fasc 11/1. 2000. 138
2000 Turcsányi G., Siller I., Maglóczky Zs. és Czájlik P. (2000): Makrogomba diverzitás a Kékes Észak Erdőrezervátumban. V. Magyar Ökológus Konferencia, Előadások és poszterek kivonatai. Acta Biol. Debrecina Supplmnt Oecolog Hung Fasc 11/1. p. 164
1999 Czájlik P. és Harmos K. (1999): Etológiai és ökológiai vizsgálatok a fehérhátú harkály (Dendrocopos leucotos) állományán két mátrai erdőrezervátumban. Aquila 105: 97-114.
1999 Siller I. (1999): Ritka nagygombafajok a Kékes Észak erdőrezervátumban 1. [Rare macrofungi species in the Kékes North forest reserve of the Mátra mountains] Mikol. Közl. (Clusiana) 38 (1-3): 11-24.
1997 Czájlik P. és Harmos K. (1997): Adatok Kékes Észak erdőrezervátum denevér faunájához. Fol. Hist. Nat. Mus. Matraensis 22:345-348
1997 Czájlik, P., Maglóczky, Zs. & Pászty, G. (1997): Biodiversity and the Developmental phases in the Kékes North Forest reserve. International Congress Naturalness and European Forest. Strasbourg 1997. 10:26-28
1997 Czájlik P. (1997): Kékes Észak erdőrezervátum emlős faunája. Fol. Hist. Nat. Mus. Matraensis 22:349-355.
1996 Czájlik P. (1996): Esettanulmány, koreloszlás, szukcesszió háboritatlan erdőállományokban. 84-92. In: Mátyás Cs. [szerk.]: Erdészeti Ökológia. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 312 old.
1994 Czájlik P. (1994): A Kékes háta erdőrezervátum lesz? Élet és Tudomány 49(47):1480-1484.
1993 Czájlik P., Gergely Z. és Tulipán T. (1993): "Kékes Észak" – egy létesítendő erdőrezervátum. Környezet és Fejlődés 4(3-4):64-66
1991 Faludy György, Eric Johnson (1991): Jegyzetek az esőerdőből. Magyar Világ Kiadó, Budapest
1976 Rakonczay Z. (1976): Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 5/1976. OTvH határozata a Kékestetői természetvédelmi terület védettségének megszüntetéséről. Tanácsok Közlönye XXV. évf. 11 szám: 188.
1975 Izrael Gábor (1975): Legritkább nagyvadunk a muflon. Élet és Tudomány 30(23):1078-1083.
Válogatott kéziratok
Összes kézirat
2023 Szegleti Zsófia (2023): Természetes öreg erdők erdődinamikai értékelése a klimatikus kitettség szempontjából. Doktori (PhD) értekezés, MATE Környezettudományi Doktori Iskola. 113 old.
2021 Horváth F. (2021): Közcélú pályázat 2021: erdőrezervátum monitorozás ... indulnak az újrafelmérések! Vácrátót, 2021.02.19., ÖK belső pályázatra benyújtott javaslat, 3 old.
2016 Horváth Ferenc, Vida Alexandra, Bajomi Bálint (2016): A 2014 decemberi jégtörés mértékének becslése és értékelése erdőrezervátumokban és egy szakmai ismeretterjesztő kiadvány összeállítása; Jelentés; Kézirat, Vácrátót
2015 KÖRTÁJ (2015) A "Mátra északi letörése" kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUBN20047) Natura 2000 fenntartási terve. Munkaközi változat. Körtáj Tervező Iroda Kft., Pilisszentlászló, 50 old.
2013 Horváth Ferenc, Mázsa Katalin, Szabó Gábor, Zimmermann Zita, A Kékes-Észak erdőrezervátum újulati-cserjeszint felmérések adatlapjai 2013.07.15. és 18. között.2013/D-002/1,2. Kézirat, Vácrátót.
2008 Kenderes K. (2008): Kelet-közép európai bükkösök természetes faállománydinamikája. A doktori értekezés tézisei. Kézirat, Budapest
2008 Standovár T. (2008): A Kékes erdőrezervátum (ER-56) aljnövényzeti felmérése. Kézirat, Gödöllő. Vácrátót, ER Archívum (2008/D-012)
2008 Mázsa K. [összeállította] (2008): Kutatások a Vár-hegy és a Kékes Erdőrezervátumok területén 2005-2007-ig. Kézirat, Vácrátót. ER Archívum (2008/D-002)
2005 Bidló A., Heil B. és Kovács G. (2005): Állományfelvételi lapok Kékes-Észak erdőrezervátum (ER-56) területére. II. kötet (66.-135. pontig). Kézirat, Sopron. Vácrátót, ER Archívum (2005/D-013)
2005 Bidló A., Heil B., Illés G., Kovács G., Varga B. és Varga Zs. (2005): Termőhelyfeltárás a Kékes erdőrezervátum (ER-56) területén. Kézirat, Sopron
2005 Bidló A., Heil B. és Kovács G. (2005): Állományfelvételi lapok Kékes-Észak erdőrezervátum (ER-56) területére. I. kötet (1-65. pontig). Kézirat, Sopron. Vácrátót, ER Archívum (2005/D-012)
2005 Bidló A., Heil B. és Kovács G. (2005): Állományfelvételi lapok Kékes-Észak erdőrezervátum (ER-56) területére. III. kötet (136.-208. pontig). Kézirat, Sopron. Vácrátót, ER Archívum (2005/D-014)
2004 Archived Working Reports of NAT-MAN project (2000-2004) - URL: http://www.flec.kvl.dk/natman/ ... not accessible (September of 2022)
2004 Siller I. (2004): Hazai montán bükkös erdőrezervátumok (Mátra: Kékes Észak, Bükk: Őserdő) nagygombái [Doktori (PhD) értekezés tézisei]. Kézirat, Budapest.
2004 Siller I. (2004): Hazai montán bükkös erdőrezervátumok (Mátra: Kékes Észak, Bükk: Őserdő) nagygombái
2003 Czájlik, Péter, Kata Kenderes, Tibor Standovár, Gábor Tímár (2003): Report on Site-based Permanent Plot, Second-phase and New Mapping Studies: Kékes Forest Reserve. NAT-MAN Working Report 51. Forest and Landscape Denmark, pp. 28
2003 Ódor, Péter (2003): The importance of coarse woody debris for bryophyte vegetation of semi-natural beech forests
2003 Varga Zsuzsanna (2003): Az erdőrezervátumok helyzete a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén. Kézirat, Gödöllő
2001 Kenderes K. (2001): Gazdasági és természetközeli erdők aljnövényzetének összehasonlítása a fajok ökológiai viselkedése alapján. Kézirat, Budapest
2000 Czájlik P., Hallgató F. és Szuromi L. (2000): Kékes-Észak Erdőrezervátum (56) Hosszútávú Fenntartási Terve. Kézirat, Budapest
2000 Kreszivnik V. (2000): A Kékes Észak erdőrezervátum páncélosatka (Oribatida) faunájának taxonómiai és ökológiai vizsgálata
2000 Kreszivnik Viktória (2000): A Kékes Észak erdőrezervátum páncélosatka (Oribatida) faunájának taxonómiai és ökológiai vizsgálata. Szakdolgozat. Kézírat, Budapest
1999 Gálhidy L. (1999): Természetközeli és gazdasági erdőállományok szerkezetének összehasonlító vizsgálata. Szakdolgozat, ELTE TTK, Növényrendszertani és Ökológiai Tsz., Budapest
1999 Czájlik P. (1999): Kékes Észak erdőrezervátum (kezelésiterv javaslat). Kézirat, Budapest
1998 Czájlik P. (1998): Kékes-Észak erdőrezervátum (56) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1998 Pászty Gabriella (1998): A Kékes Észak Erdőrezervátum vegetációtérképe. Szakdolgozat. Kézirat, ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, Budapest. 70 oldal + 25 oldal mellékletek
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Kékes Észak (56) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest
1991 Czájlik P. (1991): Kékes I-II erdőrezervátum. Kiinduló állapotfelvétel. [kutatási jelentés] Kézirat
1990 Vásárhelyi István Természetvédelmi Kör (1990): Kékes-Észak I-II. erdőrezervátum erdőtervezési tanulmány. Kézirat
1973 Gyurkó L.né (1973): Gyöngyös-Markaz-Parád községek határában elterülő természetvédelmi területekről leírás. Kézirat, Eger
1960 Vadász E. (1960): Az Országos Természetvédelmi Tanács 1110/1959. számú határozata (másolat). Kézirat, Budapest.