Ex Libris Czájlik Péter

Czájlik Péter az ER Archívumra hagyta tudományos könyvtárának, képeinek, térképeinek és dokumentumainak egy jelentős részét - elsősorban az erdészeti, faállomány-szerkezeti és természet- védelmi vonatkozásúakat, hogy tematikus gyűjteménye és kéziratos anyagai továbbra is elérhetők, kutathatók és felhasználhatók maradjanak az erdőrezervátum-kutatók közössége számára. A hagyaték válogatásának, rendezésének és átadásának körültekintő és időtrabló munkáját Maglóczky Zsófia végezte - Köszönjük!