Az erdőrezervátumokkal kapcsolatos törvények, rendeletek és egyéb jogi eszközök

AM SZMSZ, 2018 Az Agrárminisztériium Szervezeti és Működési Szabályzata, 2018
Hatályos Erdőtörvény és végrehajtási rendeletei, 2018 Az Erdőtörvény 2017-ben módosított és a megjelent végrehajtási rendeleteivel egységes szerkezetbe foglalt, 2018. január 02-tól hatályos szövege
19/2013. VM utasítás: a vidékfejlesztési miniszter - véleményező és tanácsadó testületként - Magyar Erdőrezervátum Koordinációs Munkacsoportot hozott létre. ...
11/2010. (II. 4.) FVM rendelet az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól. Magyar Közlöny 13:7207-7286 old., 2010. február 4.,
Az Erdőrezervátum Programot érintő részek a 8/2010. (IX. 30.) VM utasítás a Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Hivatalos Értesítő 82:11562-11661 old., 2010. szeptember 30.,
2009. évi XXXVII. törvény, az "új erdőtörvény" az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról. Magyar Közlöny 71:16273-16302 old., 2009. május 25.,
4/2009. (IV. 10.) KvVM rendelet a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet létesítéséről, valamint a Kőszegi-forrás erdőrezervátum létrehozásáról.
19/2008. (VIII. 22.) KvVM rendelet a Baláta-tó természetvédelmi terület bővítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról.
11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról.
12/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Kelemér-Serényfalva természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról.
123/2007 KvVM ... 2. § A Zalakomári madárrezervátum természetvédelmi terület kiterjedése 261,6 ha ...
3. § A védettség indoka és célja a rétisas (Haliaetus albicilla.) fészkeléséhez és
tartózkodásához szükséges természeti feltételek biztosítása, valamint a területre jellemző
láperdők és egyéb növénytársulások megőrzése ...
29/2007. (X. 6.) KvVM rendelet a Sümegi Fehér-kövek természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról.
10/2005, KvVM rendelet 10/2005. (V. 13.) KvVM rendelet a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő védett természeti terület erdőrezervátummá nyilvánításáról - Nagybugaci Ősborókás Erdőrezervátum
306/2005. Korm. rendelet 306/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény kihirdetéséről
6/2004. KVvM utasítás a Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottság és a Magyar Nemzeti Erdőrezervátum Bizottság létrehozásáról. Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítő 3., 6/2004.
30/2001. KöM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. Magyar Közlöny, 2001/157: 12099-12111.
1/2000. KöM rendelet az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról. Magyar Közlöny, 2000/26: 1296-1298.
13/2000. KöM rendelet a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról. Magyar Közlöny, 2000/66: 4065-4068.
14/2000. KöM rendelet a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról. Magyar Közlöny, 2000/66: 4068-4072.
15/2000. KöM rendelet a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról. Magyar Közlöny2000/66: 4072-4074.
16/2000. KöM rendelet a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról. Magyar Közlöny, 2000/66: 4074-4075.
17/2000. KöM rendelet a Kőrös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról. Magyar Közlöny, 2000/66: 4075-4076.
2/2000. KöM rendelet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról. Magyar Közlöny, 2000/26: 1298-1299.
3/2000. KöM rendelet a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról. Magyar Közlöny, 2000/26: 1299-1304.
4/2000. KöM rendelet a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról. Magyar Közlöny, 2000/26: 1304-1307.
9/2000. KöM rendelet a Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról. Magyar Közlöny, 2000/49: 2880-2894.
88/2000. FVM rendelet az Erdőrendezési Szabályzatról.
1997. évi CLIX. törvény A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról. Magyar Közlöny, 1997/119: 2880-2894.
83/1997. OGY határozat A Magyar Köztársaság Országgyűlése megtárgyalta a Kormány által benyújtott Nemzeti Környezetvédelmi Programot (melléklet), és figyelemmel a környezet állapotára elfogadta a Programban kijelölt célokat, célállapotokat, a megvalósítás kulcsterületeire, eszközeire vonatkozó és a különleges intézkedéseket igénylő területekkel kapcsolatos általános feladatokat.
A mezőgazdasági, erdő- és vadgazdálkodási részben nevesíti az Erdőrezervátum Programot (1992-2000) "az őshonos állomány védelmének biztosítása" érdekében-
1996. évi LIII. törvény A természet védelméről. Magyar Közlöny, 1996/53: 3305-3325.
1996. évi LV. törvény A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról. Magyar Közlöny, 1996/53: 3347-3367.
1996. évi LIV. törvény Az erdőről és az erdő védelméről. Magyar Közlöny, 1996/53: 3325-3347.
30/1991. (V. 14.) OGY határozat a fokozottan védett erdők használatáról. Fahasználati moratórium elrendelése az erdőrezervátum-hálózat kijelölése érdekében!
3581/1991. kormányhatározat a kormány rövid- és középtávú környezetvédelmi intézkedési tervéről.C/ Egyéb feladatok, 37. pont: az erdőrezervátum-hálózat létrehozása (felelős FM és KTM).