A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelete az Erdőrendezési Szabályzatról

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény (a továbbiakban: tv.) 106. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

 

1. §

      Az erdészeti igazgatással összefüggő egyes irányítási, szervezési, valamint hatósági feladatok ellátása során az e rendeletben foglalt Erdőrendezési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) szerint kell eljárni.

 

I. Részletes szabályok az erdő rendeltetésének meghatározásához.

 

Az erdő rendeltetéseinek nyilvántartása

3. §

(2)  Az elsődleges és további rendeltetéseknek, illetve feladatoknak a körzeti erdőtervben és az erdészeti igazgatási nyilvántartásban alkalmazott megnevezését – a tv. szerinti csoportosításban – a 4-7. §-ok felsorolása tartalmazza.

 

Védelmi rendeltetésű erdők

4. §

(2)védett erdők:
a) fokozottan védett természeti területen lévő erdő,
b) védett természeti területen lévő erdő,
c) erdei génrezervátum,
d) erdőrezervátum,
e) történelmi emlékhely területén lévő erdő.

 

Védelmi rendeltetésű védett erdők rendeltetéseinek részletezése és nyilvántartása

9. §

(1)  Fokozottan védett természeti területen lévő erdő: a természet védelméről szóló 1996. LIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) szerint fokozottan védett erdő, valamint a természetvédelemért felelős miniszter által rendeletben fokozottan védetté nyilvánított erdő.

(4)Erdőrezervátum: a Ttv. 29. §-ának (3) bekezdése szerint meghatározott erdőterület.

A korábbi és a jelenlegi rendeltetések megfeleltetése

13. §

(2)  A rendeltetések megfeleltetését az alábbiak figyelembevételével kell elvégezni:

 

 

A tv. hatálybalépése előtti
rendeltetések és kódjaik

A tv. alapján
megállapítható rendeltetések

 

 

 

Erdőrezervátum magterület   91, 93, 95
Erdőrezervátum védőzóna      92, 94, 96

Erdőrezervátum