PhD, MSc és BSc témakiírások

Az Erdőrezervátum Program keretében indított hosszú távú kutatások legfőbb célja a természetes erdőszerkezetek, mintázatok és erdőökológiai törvényszerűségek, valamint a megfigyelhető faállomány-dinamika megismerése és dokumentálása erdőrezervátumainkban.

Az ország majd minden tájegységében találhatók 10-100 hektáros öreg erdők, amelyekben felhagytunk a közvetlen erdőgazdálkodással - teret és időt biztosítva a természetes ökológiai és populációs folyamatok érvényesülésének. Egységes módszertant alkalmazunk a faállomány-szerkezet, az újulati és cserjeszint, valamint az aljnövényzet összehasonlító megismerésére. Az Erdőrezervátum Program Archívumában és egy központi adatbázisban gyűjtjük és kezeljük ezeket a állapotleíró adatokat, amelyek alapján sokoldalú összehasonlító elemzésekre nyílik lehetőség. A hosszú távú terepi vizsgálatokba több helyszínen be lehet kapcsolódni. A témavezetővel való konzultáció alapján számos erdőökológiai kérdés tematikus vizsgálata vagy aktuális erdőrezervátum leíró dokumentálása és értékelése választható.

Csatolt dokumentum