Ismeretterjesztő kiadványok

Wetland ecosystems, significantly impacted by human activities, are among the most vulnerable habitats. Human-induced changes in landscape hydrology and the continuing increase in the frequency of droughts have had a significant impact on the dynamics of wetland vegetation.

"A Prédikálószék Erdőrezervátum a UNESCO egyik magyarországi Man and Biosphere (MAB) rezervátumának zonációs rendszerébe illeszkedik. ... Az erdőrezervátum magterülete valójában a Keserűs-hegy tetejére és délies fekvésű széles hátára esik, amelynek nem túl régen felhagyott, 88–90 éves állományait még a vágásos erdőkép öröksége jellemzi ...

"A Bükkhát Erdőrezervátum öreg kocsányos tölgyes állománya egyik régóta fennmaradt természeti örökségünk, amelyet próbára tettek és tesznek az idők és a tájhasználat sorsfordulatai."

"Néhány ezer éve a Nyírség buckák és buckaközök által tagolt világában homoki tölgyesek, gyertyános-kocsányos tölgyesek, keményfás ligeterdők és láperdők alkottak kiterjedt erdőségeket, mély fekvésű mocsarakkal, lápokkal és rétekkel váltakozva.

"A Kékes sziklás gerincének északi letörésén a valaha kiterjedt mátrai őserdőnek egy töredékes maradványa maradt fenn, amelyet Czájlik Péter fedezett fel és javasolt az Erdőrezervátum Program számára.

"Kiszáradt keményfás ligeterdő, sziki tölgyes szegélyek és facsoportok, kocsordos rétsztyepp és szolonyec szikes tisztások, nádas, sásos mocsarak és újra erdősödő fáslegelő alkotnak itt egyedülállóan gazdag és változatos tájat – ez egyik természetvédelmi „szentély” területünk.

Nyolcvan éve fogalmazta meg Soó Rezső, a Debreceni Tudományegyetem professzora: "Az egész Nyírségben nincs több ilyen eredeti ősállapotban megmaradt állomány …". A Fényi-erdő az Alföld és Magyarország páratlanul értékes maradványerdeje …

Szakmai ismeretterjesztő kiadvány 13 A4-es formátumú oldalon a Cincér tematikus különszámaként, a DINPI területén található 9 erdőrezervátum tömör jellemzésével és főbb jellegzetességük bemutatásával.

A4-es formátumú, 3 részbe hajtható, 2 oldalas, színes leporelló az Erdőrezervátum Program általános bemutatására. Készült 2011-ben az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetében, együttműködve a VM Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkárság Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztályával.