Az újszentmargitai Tilos-erdő Erdőrezervátum, 2019

"Kiszáradt keményfás ligeterdő, sziki tölgyes szegélyek és facsoportok, kocsordos rétsztyepp és szolonyec szikes tisztások, nádas, sásos mocsarak és újra erdősödő fáslegelő alkotnak itt egyedülállóan gazdag és változatos tájat – ez egyik természetvédelmi „szentély” területünk. Az ősi sziki erdőssztyepp
erdő részben a korai holocénben alakulhatott ki, ezért növényföldrajzi és fejlődéstörténeti reliktum"

Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Lipka Borbála, Neumann Szilvia, Papp Mónika, Szegleti Zsófia,
Tihanyi Gábor és Víg Ákos (2019): Az újszentmargitai Tilos-erdő Erdőrezervátum, ER Füzetek 2,
Ökológiai Kutatóközpont, Tihany, 16 old.

Tartalom:
- Az újszentmargitai Tilos-erdő Erdőrezervátum jelentősége
- A Tilos-erdő története
- Ősi eredetű, sziki erdőssztyepp-tölgyes maradvány a Tilos-erdő közepén
- Az uralkodó kocsányos tölgy és a fontosabb elegyfafajok populációinak helyzete
- Holtfa viszonyok
- Az aljnövényzet, valamint a nyugati csillagvirág és a magyar zergevirág populációinak helyzete
- Felújulási viszonyok és vadrágás az erdő újulati és cserjeszintjében
- Betelepített, majd terjeszkedő inváziós fafajok
- Kell-e természetvédelmi kezelés a védőzónában?

Fotók: Habarics Béla, Horváth Ferenc és Szegleti Zsófia
Az ábrák és térképek készítői: Csicsek Gábor és Horváth Ferenc

ISBN 978-615-5799-08-2
ISSN 2631-0783
DOI: https://DOI.ORG/10.46441/ERF.2019.2

Erdőrezervátum Füzetek