Fő eredmények

2021/2022

Az AM Erdőgazdálkodási Főosztálya a Soproni Egyetem és az Ökológiai Kutatóközpont támogatásán keresztül 11 erdőrezervátum alapfelmérését támogatja, ezzel az első felmérések száma 2022 végére jelentősen megnő. 

2018- ...

Az "Erdőrezervátum Füzetek" kiadványsorozatban tudományos-ismeretterjesztő összefoglaló dolgozatokat közlünk egy-egy felmért erdőrezervátumról. Az első "ER Füzetek"-et 2018-ban indítottuk útjára. A továbbiakban évi 1-3 (vagy több) elkészítését tervezzük.

2015-2022

A program állami/ágazati finanszírozása továbbra is minimális - 2015-től évente egy-egy újabb erdőrezervátumot mértünk fel a HNPI támogatásával, részben pedig önerőből. Ezek a következők voltak: ... .

2013-2014

Az ER HTV adatbázis kezeli a hosszú távú alapfelmérések adatait. A fő fejlesztési szakasz, majd az adatfeldolgozás folyamatának tesztelése 2013-ban befejeződött. Ősszel elkezdtük a FAÁSZ, ÚJCS és ANÖV adatlapok feldolgozását. ...

2008-folyamatos

2008/2009-től évente egy-egy újabb erdőrezervátum felmérését végeztük el, annak ellenére, hogy a program finanszírozása jelentősen visszaesett. 2008/09 - bükki Őserdő, 2009/13 - Kőszegi-forrás, 2010/11 - Kecskés-galya, 2011/13 - Nagy Istrázsa-hegy, 2012/13 - Bükkhát és Juhdöglő-völgy, 2013 - Vétyem, 2014 - Dédai-erdő, 2014/15 - Bockerek.

2003-2009

2003 és 2009 között alakítottuk ki a hosszú távú általános mintavételi tervet, és végeztük el a faállomány-szerkezet, az újulati és cserjeszint, továbbá az aljnövényzeti felmérés egységes módszerének kidolgozását. Egymáshoz illesztettük a módszertani modulokat, és megvitattuk a terepi tesztelések tapasztalatait.

2001, 2002, 2009 ...

Örömteli és ünnepi alkalom mind az erdészeti, mind az ökológiai szakterület számára, hogy egy új, fontos publikációs fórummal gazdagodik a hazai tudományos közélet, amely az ER, Az erdőrezervátum-kutatás eredményei címet viseli.

1998-1999

A szemlézés egységes módszertan alapján, 15 kutató együttműködésében, mind a 63 kijelölt erdőrezervátumban elkészült. A felmérés dokumentumait - erdőrezervátum és erdőrészlet szintű leírásokat (adatlapokat), valamint a dokumentumfényképeket - az Erdőrezervátum Program Archívumába helyeztük el. Az adatlapok digitális feldolgozását 2003-ban végeztük el.

1997-2002

Alapozó könyv, amely összefoglalja az eddig tett erőfeszítések eredményeit: értelmezés, európai kitekintés, szabályok, erdőrezervátumok, célkitűzések, kutatási stratégia és módszerek ...

1997 - ...

Az Erdőrezervátum Program Archívumát azzal a céllal hoztuk létre, gondozzuk és gyarapítsuk és egy központi helyen biztosítsuk a hazai erdőrezervátum kutatással kapcsolatos információk, eredmények elérhetőségét és megmaradását. Az ER Archívumban két gyűjteményt gondozunk: a "Publikációk"-at és külön a "Jelentések, dokumentumok, adatlapok, jegyzőkönyvek, kiadatlan dolgozatok"-at.