A Fényi-erdő, Égett kocka 2018-ban

Nyolcvan éve fogalmazta meg Soó Rezső, a Debreceni Tudományegyetem professzora: "Az egész Nyírségben nincs több ilyen eredeti ősállapotban megmaradt állomány …". A Fényi-erdő az Alföld és Magyarország páratlanul értékes maradványerdeje …

Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Bíró Attila, Demeter László, Lipka Borbála, Neumann Szilvia, Papp Mónika, Szegleti Zsófia, Víg Ákos és Lesku Balázs (2018) Fényi-erdő – Égett kocka, ER Füzetek 1, MTA Ökológiai Kutatóközpont, Tihany, 16 old.

Tartalom
- A Fényi-erdő Erdőrezervátum jelentősége
- Az erdő és az 'Égett-kocka' múltja
- Égett-kocka - ősállapotú, természetes tölgy-kőris-szil keményfaliget
- Az uralkodó kocsányos tölgy és magyar kőris populációk és a fontosabb elegyfafajok helyzete
- A magterület holtfa viszonyai
- Üde erdei és védett fajokban különösen gazdag növényvilág
- Felújulás és vadhatás: küzdelem a megmaradásért és uralomra jutásért
- Invázó: idegenhonos és őshonos fafajok versengése
- Mit hoz a jövő?

Fotók: Bíró Attila, Demeter László, Horváth Ferenc, Lesku Balázs, Lipka Borbála, Szegleti Zsófia
Az ábrák és térképek készítői: Csicsek Gábor és Horváth Ferenc

ISBN 978-615-5799-03-7
ISSN 2631-0783
DOI: https://DOI.ORG/10.46441/ERF.2018.1

Erdőrezervátum Füzetek

Csatolt dokumentum