14/2000. (VI. 26.) KöM rendelet a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 29. § (3) bekezdésében, valamint 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter egyetértésével - a következőket rendelem el:

 

1. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Pilis-oldal Erdőrezervátum elnevezéssel az 1/1998. (VIII. 15.) KöM rendelettel módosított 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelettel létesített Duna-Ipoly Nemzeti Park részét képező, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 168,1 hektár kiterjedésű területet.

 

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 44,9 hektár kiterjedésű területet.

 

2. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Prédikálószék Erdőrezervátum elnevezéssel a Duna-Ipoly Nemzeti Park részét képező, a 3. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 170,3 hektár kiterjedésű területet.

 

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 4. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 27,3 hektár kiterjedésű területet.

 

3. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Pogány-rózsás Erdőrezervátum elnevezéssel a Duna-Ipoly Nemzeti Park részét képező, az 5. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 396,4 hektár kiterjedésű területet.

 

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 6. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 91,3 hektár kiterjedésű területet.

 

4. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Nagy-Istrázsa-hegy Erdőrezervátum elnevezéssel a 4/1990. (VI. 18.) KöM rendelettel létesített Gödöllői Dombvidék Tájvédelmi Körzet részét képező, a 7. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 155,5 hektár kiterjedésű területet.

 

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 8. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 44,5 hektár kiterjedésű területet.

 

5. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Gerecse Száz-völgy Erdőrezervátum elnevezéssel a 15/1977. OTvH határozattal létesített Gerecsei Tájvédelmi Körzet részét képező, a 9. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 243,4 hektár kiterjedésű területet.

 

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 10. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 49,6 hektár kiterjedésű területet.

 

6. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Meszes-völgy Erdőrezervátum elnevezéssel a 6/1990. (VI. 18.) KöM rendelettel módosított 19/1976. OTvH határozattal létesített Vértesi Tájvédelmi Körzet részét képező, a 11. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 131,8 hektár kiterjedésű területet.

 

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 12. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 46,3 hektár kiterjedésű területet.

 

7. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Juhdöglő-völgy Erdőrezervátum elnevezéssel a Vértesi Tájvédelmi Körzet részét képező, a 13. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 80,8 hektár kiterjedésű területet.

 

 (2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 14. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 25,7 hektár kiterjedésű területet.

 

8. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Kisszénás Erdőrezervátum elnevezéssel az 5/1991. (III. 22.) KöM rendelettel, valamint a 27/1994. (VIII. 6.) KTM rendelettel módosított 9/1978. OKTH határozattal létesített Budai Tájvédelmi Körzet részét képező, a 15. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 120,4 hektár kiterjedésű területet.

 

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 16. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 41,1 hektár kiterjedésű területet.

 

9. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Ócsai Turjános Erdőrezervátum elnevezéssel a 3/1975. OTvH határozattal létesített Ócsai Tájvédelmi Körzet részét képező, a 17. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 70,2 hektár kiterjedésű területet.

 

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 18. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 22,4 hektár kiterjedésű területet.

 

10. § A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 29. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az erdőrezervátumok magterülete fokozottan védett természeti terület.

 

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

 

1. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26) KöM rendelethez

 

A Pilis-oldal Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Pilisszántó

 

084/1-ből 3 A, 3 NY, 4 A, 4 NY, 5 A, 5 B, 5 C, 5 RL

 

Pilisszentkereszt

 

021-ből 13 A, 13 B, 13 C, 13 NY2, 13 NY3, 18 A, 18 NY, 19 A, 20 A, 20 B, 20 ÚR, 22 A, 22 B, 22 NY, 22 ÚR, 23 A, 23 B, 23 NY, 23 ÚR, 24 A, 24 B, 24 NY1, 24 ÚR

 

2. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

 

A Pilis-oldal Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Pilisszántó

 

084/1-ből 4 A

 

Pilisszentkereszt

 

021-ből 19 A, 23 A, 23 B, 23 ÚR

 

3. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

 

A Prédikálószék Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Dömös

 

066-ból 13 A, 067-ből 13 B, 13 C, 13 D, 15 A, 15 B, 15 EY, 16 A, 16 B, 16 NY, 16 TI, 068-ból 17 A, 17 G1, 17 H1

 

4. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26. ) KöM rendelethez

 

A Prédikálószék Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Dömös

 

067-ből 15 A, 16 A, 16 TI, 16 NY

 

5. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

 

A Pogány-rózsás Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Diósjenő

 

0153-ból 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 2 C, 2 TN1, 2 TN2, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E, 3 F, 4 A, 4 B, 4 C, 4 D, 5 A, 5 B, 5 C, 5 D, 5 TI, 6 A, 6 B, 6 C, 6 D, 6 E, 7 A, 7 B, 7 C, 8 A, 8 B, 8 C, 8 TI, 9 A, 9 B, 9 C, 9 D, 10 A, 10 B, 10 C, 10 D, 10 E, 10 F, 13 TN, 61 A, 61 B, 61 C

 

Kemence

 

0151/1-ből 41 TN, 43 A, 43 B

 

6. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

 

A Pogány-rózsás Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Diósjenő

 

0153-ból 1 B, 2 B, 3 A, 3 B, 3 E, 3 F, 5 D, 7 C, 8 B, 8 C, 9 A, 9 B, 10 A

 

7. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

 

A Nagy Istrázsa-hegy Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Gödöllő

 

0215/1 a-ból 48 D, 48 NY, 49 A, 50 A, 50 B, 50 NY, 50 VF, 51 C, 51 NY, 52 B, 52 NY, 53 A, 53 B, 53 NY, 54 A, 54 B, 54 C, 54 NY, 55 A, 55 C, 55 NY, 56 A, 56 B, 56 NY1, 56 NY2, 57 A, 57 B, 57 C, 57 D, 57 NY, 58 A, 58 B, 59 B, 59 C, 59 NY1, 59 NY2

 

8. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

 

A Nagy Istrázsa-hegy Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Gödöllő

 

0215/1 a-ból 50 A, 51 C, 51 NY, 53 A, 54 A, 54 B, 54 C, 54 NY, 56 B

 

9. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

 

A Gerecse Száz-völgy Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Dunaszentmiklós

 

0118-ból 4 B, 4 C, 5 A, 5 B, 5 C, 5 D, 5 E, 5 F, 5 G

 

Tardos

 

030/1 (10 E), 031 (10 E), 032/8 a-ból 10 E, 10 B, 10 C, 10 D, 10 F, 11 A, 11 B

 

Neszmély

 

0301-ből 23 A, 23 NY, 24 A, 24 B, 24 C

 

10. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

 

A Gerecse Száz-völgy Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Dunaszentmiklós

 

0118-ból 5 B, 5 C, 5 D

 

Tardos

 

030/1 (10 E), 031 (10 E), 032/8 a-ból 10 E

 

11. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

 

A Meszes-völgy Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Csákberény

 

0116/3-ból 45 A, 45 B, 45 C, 45 D, 45 E, 45 F, 45 H, 46 A, 46 B, 46 C, 46 D, 46 E, 46 G, 47 A, 47 B, 47 C, 47 D, 48 A, 48 B, 48 C, 50 A, 50 B, 50 C

 

12. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

 

A Meszes-völgy Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Csákberény

 

0116/3-ból 46 A, 46 B, 46 C, 46 D, 46 E, 46 G, 47 A, 47 B, 47 C, 47 D

 

13. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

 

A Juhdöglő-völgy Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Csákberény

 

0116/3-ból 21 E, 22 B, 22 C, 22 D, 22 E, 22 NY, 24 A, 24 B, 24 C, 24 D, 24 E, 24 F, 24 NY1, 24 NY2, 40 B, 40 NY

 

14. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

 

A Juhdöglő-völgy Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Csákberény

 

0116/3-ból 22 E, 24 A, 24 B, 24 F

 

15. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

 

A Kisszénás Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Piliscsaba

 

070-ből 25 A, 25 B, 25 NY, 25 TN1, 25 TN2, 25 TN3, 25 C, 25 D, 26 B, 26 C, 26 D, 26 E, 26 NY1, 26 NY2, 26 TN, 083-ból 25 A

 

Pilisszentiván

 

031/1-ből 8 G, 068-ból 8 G, 069/7-ből 7 K, 7 TN1, 070-ből 7 A, 7 B, 7 C, 7 D, 7 G, 7 H, 7 I, 7 J, 7 K, 7 N, 7 O, 7 P, 7 Q, 7 TI1, 7 TI2, 7 TN2, 7 TN3, 7 TN4, 7 TN5, 7 TN6, 7 TN7, 7 TN8, 7 TN9, 8 A, 8 B, 8 C, 8 D, 8 E, 8 F, 8 G, 8 J, 8 NY

 

16. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26. ) KöM rendelethez

 

A Kisszénás Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Piliscsaba

 

070-ből 25 B, 25 NY, 25 TN1, 25 TN2, 25 TN3

 

Pilisszentiván

 

070-ből 7 A, 7 C, 7 H, 7 I, 7 N, 7 O, 7 TN5, 7 TN6, 7 TN7, 7 TN8, 7 TN9

 

17. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

 

Az Ócsai Turjános Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Ócsa

 

0411 (9 B, 9 C, 9 D, 9 E, 9 F, 9 G, 9 SZ), 0437-ből 7 B, 7 C, 7 D, 0450 (8 A, 8 B, 8 C, 8 D, 8 E, 8 F, 8 TI1, 8 TI2), 0451-ből 5 B, 5 C, 5 D, 5 E

 

18. számú melléklet a 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

 

Az Ócsai Turjános Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Ócsa

 

0450-ből 8 A, 8 B, 8 C, 8 E, 0451-ből 5 C, 5 E