10/2005. (V. 13.) KvVM rendelet a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő védett természeti terület erdőrezervátummá nyilvánításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 29. § (3) bekezdésében, valamint 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Erdőrezervátummá nyilvánítom Nagybugaci Ősborókás Erdőrezervátum elnevezéssel a 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelettel, valamint a 22/1996. (X. 9.) KTM rendelettel módosított 1800/1974. OTvH határozattal létesített Kiskunsági Nemzeti Park részét képező, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 249,7 hektár kiterjedésű területet.

2. § Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 75,8 hektár kiterjedésű területet.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 10/2005. (V. 13.) KvVM rendelethez

A Nagybugaci Ősborókás Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Bugac

0581/8-ból 215 A, 215 B, 216 A, 217 A, 218 A, 218 B, 218 C, 219 A, 219 B, 219 C, 219 D, 219 E, 219 TI1, 219 TI2, 220 A, 221 A, 222 A, 222 B, 222 C, 222 TI1, 222 TI2, 0581/9-ből 66 D, 66 NY1, 66 NY2, 69 A, 69 B, 69 C, 69 NY1, 69 NY2, 70 A, 70 NY1, 70 NY2, 70 NY3, 73 B, 73 NY1, 73 NY3, 72 TI1, 73 TI2

2. számú melléklet a 10/2005. (V. 13.) KvVM rendelethez

A Nagybugaci Ősborókás Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Bugac

0581/8-ból 217 A, 218 A, 218 B, 219 A, 219 B, 220 A