9/2000. (V. 19.) KöM rendelet a Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról

 

 

 

6. §

 

(1)  Az állami természetvédelmi őr kötelessége az illetékességi területén a természeti, valamint a védett természeti területek és értékek, természetvédelmi célú létesítmények, valamint az igazgatóság vagyonkezelésében lévő vagyontárgyak, műtárgyak védelme, őrzése, megóvása, károsításuk megelőzése.

 

 

 

 

 

 

9. §

 

(1) A természetvédelmi őr köteles figyelemmel kísérni a természeti érték vagy terület állapotát, és az észlelt változásokat - különösen a védett természeti értékek pusztulását, az azokat fenyegető veszélyt, a védett természeti területen észlelt természet- és környezetkárosítást és környezetszennyezést - haladéktalanul köteles jelenteni a szolgálati felettesének.