3/2000. (III. 24.) KöM rendelet a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 29. § (3) bekezdésében, valamint 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter egyetértésével - a következőket rendelem el:

 

1. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Hór-völgy Erdőrezervátum elnevezéssel a 4/1984. (XII. 13.) OKTH rendelkezéssel, valamint a 23/1996. (X. 9.) KTM rendelettel módosított 18/1976. (OTvH határozattal létesített Bükki Nemzeti Park részét képező, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 439,1 hektár kiterjedésű területet.

 

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 61,1 hektár kiterjedésű területet.

 

2. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Kecskés-galya Erdőrezervátum elnevezéssel a Bükki Nemzeti Park részét képező, a 3. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 211,6 hektár kiterjedésű területet.

 

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 4. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 87 hektár kiterjedésű területet.

 

3. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Vár-hegy Erdőrezervátum elnevezéssel a Bükki Nemzeti Park részét képező, az 5. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 338,9 hektár kiterjedésű területet.

 

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 6. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 94,1 hektár kiterjedésű területet.

 

4. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Őserdő Erdőrezervátum elnevezéssel a Bükki Nemzeti Park részét képező, a 7. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 375,3 hektár kiterjedésű területet.

 

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 8. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 59,3 hektár kiterjedésű területet.

 

5. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Leány-völgy Erdőrezervátum elnevezéssel a Bükki Nemzeti Park részét képező, a 9. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 376,9 hektár kiterjedésű területet.

 

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 10. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 56,9 hektár kiterjedésű területet.

 

6. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Paphárs-Kecskevár Erdőrezervátum elnevezéssel a Bükki Nemzeti Park részét képező, a 11. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 191,5 hektár kiterjedésű területet.

 

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 12. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 57,8 hektár kiterjedésű területet.

 

7. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Csókás-völgy Erdőrezervátum elnevezéssel a Bükki Nemzeti Park részét képező, 13. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 402,8 hektár kiterjedésű területet.

 

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 14. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 144,4 hektár kiterjedésű területet.

 

8. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Csörgő-völgy Erdőrezervátum elnevezéssel az 5/1985. (XI. 22.) OKTH rendelkezéssel létesített Mátrai Tájvédelmi Körzet részét képező, a 15. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 133,1 hektár kiterjedésű területet.

 

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 16. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 51,2 hektár kiterjedésű területet.

 

9. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Kékes Erdőrezervátum elnevezéssel a Mátrai Tájvédelmi Körzet részét képező, a 17. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 142,8 hektár kiterjedésű területet.

 

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 18. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 54,8 hektár kiterjedésű területet.

 

10. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Nagy-sertéshegy Erdőrezervátum elnevezéssel az 1/1984. (XII. 13.) OKTH rendelkezéssel létesített Zempléni Tájvédelmi Körzet részét képező, a 19. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 411,9 hektár kiterjedésű területet.

 

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 20. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 65,8 hektár kiterjedésű területet.

 

11. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Pataj Erdőrezervátum elnevezéssel a 16/1993. (IV. 7.) KTM rendelettel létesített Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet részét képező, a 21. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 257,1 hektár kiterjedésű területet.

 

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 22. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 65,7 hektár kiterjedésű területet.

 

12. § A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 29. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az erdőrezervátumok magterülete fokozottan védett természeti terület.

 

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

 

1. számú melléklet a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

 

A Hór-völgy Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Cserépfalu

 

08-ból 31 D, 31 E, 31 F, 31 G, 31 TI, 32 A, 32 B, 32 C, 028-ból 40 B, 40 C, 40 E, 40 F, 40 G, 40 H, 40 I, 40 J, 40 K, 40 L, 40 TI1, 40 TI2, 40 TI3, 40 TI4, 40 ÚT, 41 A, 41 B, 42 E, 42 F, 42 ÚT, 45 A, 45 B, 45 C, 029-ből 28 A, 28 B, 28 C, 28 E, 28 ÚT1, 28 ÚT2, 29 A, 29 B, 29 C, 29 D, 29 E, 29 F, 29 ÚT, 42 A, 42 C, 42 D, 43 A, 43 C, 43 D, 43 ÚT, 44 A, 44 D, 44 ÚT, 037-ből 13 F

 

2. számú melléklet a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

 

A Hór-völgy Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Cserépfalu

 

028-ból 42 E, 42 F, 42 ÚT, 029-ből 42 A, 42 C, 42 D

 

3. számú melléklet a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

 

A Kecskés-galya Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Cserépfalu

 

049-ből 46 E, 47 C, 47 TI, 57 A, 57 NY, 57 TI, 58 A, 58 B, 58 C, 58 TI1, 58 TI2, 58 TI3, 59 A, 59 B, 59 C, 59 D, 59 TI1, 59 TI2, 60 A, 60 B, 60 D, 60 E, 60 F, 60 TI1, 60 TI2, 61 B

 

4. számú melléklet a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

 

A Kecskés-galya Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Cserépfalu

 

049-ből 58 A, 58 TI1, 58 TI2, 59 A, 59 B, 59 D, 59 TI1, 59 TI2, 60 F, 60 TI1

 

5. számú melléklet a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

 

A Vár-hegy Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Felsőtárkány

 

0159/2a-ból 194 A, 195 B, 0160-ból 195 ÚT2, 0167-ből 193 A, 193 B, 193 D, 194 A, 194 B, 194 C, 194 D, 194 E, 194 ÚT, 195 B, 195 C, 195 D, 195 E, 195 F, 195 G, 195 H, 195 ÚT3, 196 A, 196 B, 196 C, 198 C, 198 D, 198 E, 198 F, 0168-ból 196 ÚT, 0171-ből 197 A, 197 B, 197 C, 197 D, 197 E, 197 ÚT1, 198 E, 198 F, 198 G, 198 H, 198 I, 198 J, 198 ÚT2, 199 B, 199 C, 199 D, 199 E, 199 F, 199 G, 199 H, 199 ÚT1, 199 ÚT2, 200 A, 200 B, 200 C, 200 E, 200 ÚT

 

6. számú melléklet a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

 

A Vár-hegy Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Felsőtárkány

 

0167-ből 194 C, 194 D, 194 E, 195 C, 195 E, 0171-ből 197 B, 198 G, 198 H, 199 E, 199 F, 199 H, 200 A

 

7. számú melléklet a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

 

Az Őserdő Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Bélapátfalva

 

0140-ből 15 F, 15 TN, 16 A, 17 A, 17 B, 17 C, 17 TN, 17 TI1, 17 TI2

 

Felsőtárkány

 

095-ből 47 A, 74 A, 74 B, 76 A, 76 C, 76 D, 76 E, 0100-ból 76 A, 76 B, 77 A, 77 B, 94 B

 

Szilvásvárad

 

0158-ból 62 E, 62 G, 65 B, 65 C, 65 D, 77 C, 77 D, 77 E, 77 F, 78 A, 78 B, 0159-ből 59 A, 59 B, 59 TI2, 60 A, 0160-ból 66 D, 76 B, 76 C, 76 TN, 77 A, 77 B, 77 G, 0161-ből 73 A, 73 B, 73 C, 75 A, 75 B, 75 C, 75 D, 75 E, 75 F

 

8. számú melléklet a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

 

Az Őserdő Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Bélapátfalva

 

0140-ből 16 A

 

Felsőtárkány

 

095-ből 76 A, 0100-ból 76 A, 77 A

 

Szilvásvárad

 

0158-ból 78 A, 78 B, 0161-ből 75 E

 

9. számú melléklet a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

 

A Leány-völgy Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Nagyvisnyó

 

0177-ből 29 E, 29 F, 29 G, 39 A, 39 B, 0273-ból 36 A, 36 B, 36 C, 36 TI, 36 ÚT, 37 A, 37 B, 37 C, 37 D, 37 E, 37 ÚT, 0280-ból 38 A, 38 B, 38 C, 38 D, 38 E, 38 F, 38 G, 40 A, 40 B, 40 C, 40 D, 40 E, 40 F, 40 G, 40 H, 40 TI, 0316-ból 35 A, 35 B, 35 C, 0319-ből 39 D, 39 E, 39 F, 39 G, 39 ÚT, 41 A, 41 B, 41 C, 41 D, 41 TN

 

Szilvásvárad

 

0152-ből 22 D, 22 TI, 23 B, 23 C, 23 D, 23 E, 23 TN, 23 ÚT, 0154-ből 52 A, 52 B, 52 C, 52 ÚT1

 

10. számú melléklet a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

 

A Leány-völgy Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Nagyvisnyó

 

0319-ből 39 D, 39 F, 41 A, 0280-ból 40 B, 40 D

 

11. számú melléklet a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

 

A Paphárs-Kecskevár Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Kisgyőr

 

098-ból 43 A, 43 I, 43 J, 43 K, 49 A, 49 B, 49 F, 49 K, 099-ből 50 A, 50 B, 50 C, 50 D, 50 E, 50 F, 50 G, 50 H, 50 I, 50 J, 50 RL, 51 C, 51 D, 51 E, 51 F, 51 G, 0100-ból 39 D, 39 E, 39 F, 0112-ből 39 C, 0122-ből 51 A, 51 B, 0125-ből 56 A, 56 B, 0126-ból 59 A, 59 D, 59 ÚT1, 60 A

 

12. számú melléklet a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

 

A Paphárs-Kecskevár Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Kisgyőr

 

099-ből 50 A, 50 B, 50 C, 50 D, 50 E, 50 F, 50 G, 50 H, 50 I, 50 J, 50 RL

 

13. számú melléklet a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

 

A Csókás-völgy Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Bükkszentkereszt

 

029-ből 19 A, 19 C, 20 B, 030-ból 19 B, 20 A, 031-ből 20 C

 

Kisgyőr

 

0219-ből 96 ÚT, 0222-ből 96 A, 96 B, 96 C, 98 A, 98 B, 98 C, 98 D, 0223-ból 7 B, 97 A, 0224-ből 96 ÚR, 0225-ből 6 B, 6 C, 6 D, 6 E, 6 F, 6 J, 6 K, 6 M, 7 F, 97 B, 97 C, 97 D, 97 E, 0226-ból 6 ÚT2, 7 ÚT1, 97 ÚT, 0228-ból 6 ÚT1, 0231-ből 6 I, 0232-ből 6 A, 6 G, 6 H, 6 I, 6 L, 7 C, 7 D, 7 J, 97 A, 0233-ból 6 ÚT3, 7 ÚT2, 97 A, 0234-ből 5 C, 5 E, 7 B, 100 A, 100 B, 0235-ből 7 B, 0236-ból 7 B, 97 A, 0239-ből 5 E

 

Miskolc

 

01006-ból 140 A, 140 B, 140 C, 140 RL, 242 A, 242 B, 242 C, 242 D, 242 E, 242 F, 242 G, 242 H, 01007-ből 139 A, 139 B, 139 C, 139 F, 139 G, 139 H

 

14. számú melléklet a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

 

A Csókás-völgy Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Bükkszentkereszt

 

029-ből 19 A, 19 C, 030-ból 19 B

 

Kisgyőr

 

0219-ből 96 ÚT, 0222-ből 96 A, 96 B, 96 C, 0223-ból 97 A, 0224-ből 96 ÚR, 0225-ből 97 B, 97 C, 97 D, 97 E, 0226-ból 97 ÚT, 0232-ből 97 A, 0233-ból 97 A, 0234-ből 100 A, 100 B, 0236-ból 97 A

 

Miskolc

 

01006-ból 140 A, 140 B, 140 C, 140 RL

 

15. számú melléklet a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

 

A Csörgő-völgy Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Mátraszentimre

 

031/7-ből 3 C, 3 D, 3 F, 3 G, 3 H, 3 TI1, 3 TI2, 3 ÚT1, 3 ÚT2, 4 E, 4 F, 4 G, 4 H, 4 I, 4 J, 4 M, 4 N, 5 A, 031/53-ból 6 A, 6 B, 6 C, 7 A, 7 B, 7 C, 7 ÚT2

 

16. számú melléklet a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

 

A Csörgő-völgy Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Mátraszentimre

 

031/7-ből 3 D, 3 H, 3 TI1, 4 F, 4 G, 4 H, 4 M, 4 N, 031/53-ból 6 B, 7 A

 

17. számú melléklet a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

 

A Kékes Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Gyöngyös

 

0115/1-ből 2 A, 2 C, 2 D, 2 E, 2 F, 2 TI, 2 ÚT1, 2 ÚT2

 

Parád

 

026-ból 29 NY, 29 ÚT, 028/1-ből 22 A, 22 B, 22 D, 22 E, 26 A, 26 B, 26 C, 26 D, 26 E, 26 F, 26 G, 26 TI1, 26 ÚT1, 26 ÚT2, 28 C, 28 L, 29 A, 29 B, 29 C, 29 J, 030-ból 22 ÚT2, 031/7-ből 26 TI2

 

18. számú melléklet a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

 

A Kékes Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Parád

 

028/1-ből 22 B, 22 D, 26 B, 26 C, 26 D, 26 F, 26 G, 26 TI1, 26 ÚT2, 030-ból 22 ÚT2

 

19. számú melléklet a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

 

A Nagy-sertéshegy Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Regéc

 

0147-ből 69 ÚT, 0148-ból 69 A, 69 B, 69 D, 69 NY, 0149-ből 98 C, 98 D, 99 A, 99 NY, 0151-ből 98 A, 98 B, 98 D, 0153-ból 89 A, 0156-ból 69 A, 69 B, 69 C, 0157-ből 64 A, 64 C, 70 A, 0158-ból 88 A, 88 B, 88 ÚR1, 88 ÚR2, 0159-ből 64 ÚT, 70 ÚT, 0160-ból 64 A, 64 C, 64 D, 64 NY, 70 A, 70 NY, 0162-ből 64 B, 0163-ból 87 TI1, 117 A, Gyertyánkúti rét (üzemtervezetlen), 0164-ből 85 A, 85 B, 85 C, 85 ÚR, 86 A, 86 B, 86 C, 86 TI, 86 ÚR1, 86 ÚR2, 87 A, 87 B, 87 C, 87 D, 87 E, 87 F, 87 H, 87 TI2, 87 ÚR1, 87 ÚR2, 88 C, 88 D, 0166-ból 83 A, 83 B, 83 C, 83 D, 83 E, 83 J, 83 K, 85 D, 85 E, 86 D, 86 F, 86 TI, 87 G

 

Telkibánya

 

0152-ből 70 H, 0159-ből 70 A, 70 B, 71 A, 71 B

 

20. számú melléklet a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

 

A Nagy-sertéshegy Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Regéc

 

0157-ből 70 A, 0159-ből 70 ÚT, 0160-ból 70 A, 0164-ből 87 B, 87 C, 87 D, 87 E, 87 F, 87 H, 87 TI2, 87 ÚR2, 88 C, 88 D

 

21. számú melléklet a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

 

A Pataj Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Tarnalelesz

 

0163-ból 17 C, 17 D, 17 E, 17 F, 17 TI, 18 A, 18 B, 18 C, 18 D, 18 E, 18 F, 18 G, 18 I, 18 J, 18 K, 18 TI1, 18 TI2, 18 ÚT, 19 A, 19 ÚT2, 20 A, 20 B, 20 D, 0165-ből 19 B, 19 C, 19 D, 19 E, 19 F, 19 G, 19 H, 19 I, 19 ÚT1, 19 ÚT3, 19 ÚT4, 20 A, 20 B, 20 C, 20 D, 20 ÚT1, 20 ÚT2, 20 ÚT3, 21 C, 21 G, 21 I, 21 ÚT4, 21 ÚT5, 22 A

 

22. számú melléklet a 3/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

 

A Pataj Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

 

Tarnalelesz

 

0163-ból 18 A, 18 B, 18 C, 18 D, 18 K, 18 TI1, 19 A, 20 D, 0165-ből 19 B, 19 C, 19 D, 19 F, 19 ÚT1, 20 C, 20 D, 20 ÚT1