Ex Libris Czájlik Péter

Publikációk
Év
Gallé László (2013): A szupraindividuális biológia alapjai: Populációk és közösségek ökológiája; Szeged 2013
Csete L. (szerk.)(2009): Klíma 21 Füzetek, Klímaváltozás-hatások-válaszok; 56. szám, Budapest 2009
Csete L (szerk.)(2009): Klíma 21 Füzetek, Klímaváltozás-hatások-válaszok; 58. szám, Budapest. 2009
Andrésiné Ambrus I. és Andrési P.(2007): Az erdészmester könyve. (Mestergazda könyvek); Budapest 2007
Barbati, A., Corona, P., Marchetti, M.: (szerk.)(2007): European forest types; categories and types for sustainable forest management reporting and policy; 2007, Koppenhága 2007
Faragó S, Náhlik A (2007): A vadállomány szabályozása. A fenntartható vadgazdálkodás populációökológiai alapjai; Budapest 2007
Mátyás Cs, Vig P(szerk.): Erdő és klíma (Forest and climate), V. kötet. Sopron, 2007 2007
Kiss A., Mezősi G., Sümeghy Z. (szerk.)(2006): Táj, környezet és társadalom. Szeged 2006
Bücking, W. et al (2005): Bannwald "Bechtaler Wald"...Waldschutzgebiete, Band 8. Baden-Württemberg 2005
Deák István (2005): Az apróvad és vadászata Erdélyben. Gyöngyös 2005
Ahrens, W. et al (2004): Zur Erfassung von Waldstrukturen im Luftbild... Band 5. Waldschutzgebiete Baden-Württemberg 2004
Bartha D, Gadó Gy.P, Szabó G et al (2004): Így is lehet fát vágni! Az erdőgazdálkodás jövője a budai erdőkben; Budapest 2004
Bücking, W. (szerk.)(2004): Bannwald "Conventwald" Monographie; Band 2. Waldsutzgebiete Baden-Württemberg 2004
Exner T. Máthé L (2004): A természetközeli erdőtelepítés lehetőségei Magyarországon. WWF füzetek 23, Budapest 2004
Lendvai Á. Z, Szentirmai I (2004): Természetvédelmi Közlemények 11. évf. Budapest 2004
Mátyás Cs, Vig P (2004): Erdő és klíma (Forest and climate) IV.kötet. Sopron 2004
Ostermann, R.(2004): Vegetationsdynamik in Bannwaldern des Taubergießengebietes...Waldschutzgebiete Baden-Württemberg; Band 4. 2004
Ostermann, R. (2004): Vegetationsdynamik in Bannwäldern des Taubergießengebietes. Band 4. Waldschutzgebiete Baden-Württemberg. 2004
Boldogh S, Bartha Cs, B.Szűts F et al (2003): Kutatások az Aggteleki Nemzeti Parkban, ANP füzetek II. Jósvafő 2003
Exner T. és Jávor B. (2003): Erdőfigyelő jelentés 2003. A védett területek kezeléséről a WWF Magyarország felmérésének tükrében. WWF-füzetek 21., WWF Magyarország, Budapest 2003
Kéziratok
Év
Kenderes K. (2008): Kelet-közép európai bükkösök természetes faállománydinamikája. A doktori értekezés tézisei. Kézirat, Budapest 2008
Zsilvölgyi L. A. (2004): Állományátalakítások tervezése a Szilvásváradi Erdészet területén. Diplomaterv. Kézirat, Sopron 2004
Haraszthy L. A természetvédelem erdészeti szakmai koncepciója és távlati fejlesztési feladatai,Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,Természetvédelmi Hivatal. Kézirat, Budapest 2003
Nemzeti Erdőstratégia és Erdőprogram. Társadalmi és információs vitaanyag (Fehér Könyv). Sopron, 2002. 2002
Parviainen, J. et al (2000): Forest Reserves Research Network in Europe; Mission, Goals...COST action E4. Finland 2000
Gálhidy L. (2000): Természetközeli és gazdasági erdőállományok szerkezetének összehasonlító vizsgálata. VII. Országos... Kézirat, Szeged 2000
Kreszivnik V. (2000): A Kékes Észak erdőrezervátum páncélosatka (Oribatida) faunájának taxonómiai és ökológiai vizsgálata. Szakdolgozat. Kézírat, Budapest 2000
Halupa L, Solymos R, Béky A et al(1995): A természetvédett területen levő erdők kezelési és felújítási irányelvei, I. kötet; Kutatási zárójelentés. Kézirat, Budapest 1995
Halupa L, Solymos R, Béky A.(1995): A természetvédett területen levő erdők kezelési és felújítási irányelvei, II. kötet; Kézirat,Budapest 1995
Flachner Zs. et al (1995): A fenntartható Európa felé; Környezeti forrás-terünk hasznosítása számokban. Kézirat, Budapest 1995
I. Országos Erdész Gyűlés, 1993. február 24. Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti és Faipari Osztály, Budapest. 1993
Balázs István et al (1993): Tájékoztató az 1992. évi Erdőállománygazdálkodásról; Tájékoztató jelentés, Budapest 1993
Környezetvédelmi Minisztérium ; Törvények I. 1992-1993; Kézirat,Budapest 1993
Környezetvédelmi Minisztérium; Törvények II. 1992-1993;Czájlik Péter Gyűjteménye; Kézirat, Budapest 1993
European Forest Reserves Workshop, 6-8 May, 1992, The Netherlands Kézirat, Wageningen 1992
Rakonczay Z. (1990): Természetvédelem. Sopron. 1990
Reményi T.(1989): Szálalásos üzemmód kísérleti célú kialakítása a Regéci bükkösökben. Diplomaterv; Kézirat, Sopron 1989
Kopeczky T. (1987): Őserdő felújítás a Márévár természetvédelmi területen. Diplomaterv-feladat. Kézírat, Sopron 1987
Útmutató az erdők kezelési és használati viszonyainak rendezéséhez. (1962) Erdészeti Műszaki Üzem, Budapest. 1962
Mellékletek az erdőrendezési utasításhoz. 1953. Kézirat 1953