Ex Libris Péter Czájlik

Publications
Year
Gallé László (2013): A szupraindividuális biológia alapjai: Populációk és közösségek ökológiája; Szeged 2013
Csete L. (szerk.)(2009): Klíma 21 Füzetek, Klímaváltozás-hatások-válaszok; 56. szám, Budapest 2009
Csete L (szerk.)(2009): Klíma 21 Füzetek, Klímaváltozás-hatások-válaszok; 58. szám, Budapest. 2009
Andrésiné Ambrus I. és Andrési P.(2007): Az erdészmester könyve. (Mestergazda könyvek); Budapest 2007
Faragó S, Náhlik A (2007): A vadállomány szabályozása. A fenntartható vadgazdálkodás populációökológiai alapjai; Budapest 2007
Mátyás Cs, Vig P(szerk.): Erdő és klíma (Forest and climate), V. kötet. Sopron, 2007 2007
Kiss A., Mezősi G., Sümeghy Z. (szerk.)(2006): Táj, környezet és társadalom. Szeged 2006
Bücking, W. et al (2005): Bannwald "Bechtaler Wald"...Waldschutzgebiete, Band 8. Baden-Württemberg 2005
Deák István (2005): Az apróvad és vadászata Erdélyben. Gyöngyös 2005
Ahrens, W. et al (2004): Zur Erfassung von Waldstrukturen im Luftbild... Band 5. Waldschutzgebiete Baden-Württemberg 2004
Bartha D, Gadó Gy.P, Szabó G et al (2004): Így is lehet fát vágni! Az erdőgazdálkodás jövője a budai erdőkben; Budapest 2004
Exner T. Máthé L (2004): A természetközeli erdőtelepítés lehetőségei Magyarországon. WWF füzetek 23, Budapest 2004
Lendvai Á. Z, Szentirmai I (2004): Természetvédelmi Közlemények 11. évf. Budapest 2004
Mátyás Cs, Vig P (2004): Erdő és klíma (Forest and climate) IV.kötet. Sopron 2004
Ostermann, R.(2004): Vegetationsdynamik in Bannwaldern des Taubergießengebietes...Waldschutzgebiete Baden-Württemberg; Band 4. 2004
Boldogh S, Bartha Cs, B.Szűts F et al (2003): Kutatások az Aggteleki Nemzeti Parkban, ANP füzetek II. Jósvafő 2003
Exner T. és Jávor B. (2003): Erdőfigyelő jelentés 2003. A védett területek kezeléséről a WWF Magyarország felmérésének tükrében. WWF-füzetek 21., WWF Magyarország, Budapest 2003
Gadó GY.P, Kézdy P, Nagy Z (2003): Eladó e táj? A Budai-hegység természeti értékei régi fényképeken; Budapest 2003
Riedel, P. (szerk.)(2003): Dynamik in Bannwäldern; Erkentnisse für eine naturnahe Waldwirtschaft, Waldshutzgebiete, Band 1. Baden-Württemberg 2003
Turni, H.: Zur Ökologie und Reproduktionsbiologie der Geschwisterarten Waldspitzmaus (Sorex araneus L. 1758) und Schabrackenspitzmaus (Sorex coronatus Millet 1828); Wadschutzgebiete Baden-Württemberg 2003
Manuscripts
Year
Zsilvölgyi L. A. (2004): Állományátalakítások tervezése a Szilvásváradi Erdészet területén. Diplomaterv. Kézirat, Sopron 2004
Kreszivnik V. (2000): A Kékes Észak erdőrezervátum páncélosatka (Oribatida) faunájának taxonómiai és ökológiai vizsgálata. Szakdolgozat. Kézírat, Budapest 2000
Gálhidy L. (2000): Természetközeli és gazdasági erdőállományok szerkezetének összehasonlító vizsgálata. VII. Országos... Kézirat, Szeged 2000
Halupa L, Solymos R, Béky A et al(1995): A természetvédett területen levő erdők kezelési és felújítási irányelvei, I. kötet; Kutatási zárójelentés. Kézirat, Budapest 1995
Halupa L, Solymos R, Béky A.(1995): A természetvédett területen levő erdők kezelési és felújítási irányelvei, II. kötet; Kézirat,Budapest 1995
Flachner Zs. et al (1995): A fenntartható Európa felé; Környezeti forrás-terünk hasznosítása számokban. Kézirat, Budapest 1995
Balázs István et al (1993): Tájékoztató az 1992. évi Erdőállománygazdálkodásról; Tájékoztató jelentés, Budapest 1993
Környezetvédelmi Minisztérium ; Törvények I. 1992-1993; Kézirat,Budapest 1993
Környezetvédelmi Minisztérium; Törvények II. 1992-1993;Czájlik Péter Gyűjteménye; Kézirat, Budapest 1993
European Forest Reserves Workshop, 6-8 May, 1992, The Netherlands Kézirat, Wageningen 1992
Reményi T.(1989): Szálalásos üzemmód kísérleti célú kialakítása a Regéci bükkösökben. Diplomaterv; Kézirat, Sopron 1989
Kopeczky T. (1987): Őserdő felújítás a Márévár természetvédelmi területen. Diplomaterv-feladat. Kézírat, Sopron 1987
Mellékletek az erdőrendezési utasításhoz. 1953. Kézirat 1953