Halupa L, Solymos R, Béky A et al(1995): A természetvédett területen levő erdők kezelési és felújítási irányelvei, I. kötet; Kutatási zárójelentés. Kézirat, Budapest

Abstract

Tartalom:
- Bevezető
- A védett természeti területek általános ismertetése
- A nemzeti park
- A tájvédelmi körzet
- A természetvédelmi terület
- Természeti emlék
- Az erdőrezervátum
- Bioszféra rezervátum
- A védett erdők fontosabb erdőtervi statisztikái
- Az erdő védett növényei és ökológiai igényük
- A természetközeli erdőgazdálkodás főbb jellemzői
- Általános áttekintés
- A természetes erdő "eszméje", a természetszerűség és a természetközeliség
- Természetszerű erdőgazdálkodás
- A természetközeli erdőgazdálkodás és a természetvédelem kapcsolata
- A természetközeli erdőgazdálkodás a természetvédelmi területeken lévő erdők kezelésének a helyes útja
- A megoldásra váró fontosabb problémák
- Az erdészeti politika és a természetközeli természetvédő edőgazdálkodás
- Új fahasznosítás és felhasználási koncepció
- A fenntartható fejlődés, a tartamosság újszerű értelmezése a természetvédett területek erdeinek kezelése szempontjából
- A tartamos erdőgazdálkodás
- Az erdőfelújítás általános irányelvei és módszerei
- Az erdőfelújítás tervezése
- A fafajmegválasztás
- Természetközeli erdőtársulások, célállományok fenntartása, létrehozása
- Biológiai, ökológiai alapok
- Az erdőfelújítás folyamatának a tervezése
- A természetes erdőfelújítás
- A természetes felújítás típusai
- A természetes felújítási eljárások, felújítóvágások
- Ernyős felújítóvágás
- Szegélyvágás-vonalas felújítóvágás
- A csoportos felújítás
- Kombinált természetes felújítási eljárások
- A szálalóerdő
- A szálalóvágások
- A sarjaztatás, a sarjról való erdőfelújítás
- Mesterséges felújítás tarvágással
- A mesterséges erdőfelújítás módjai
- Az erdőnevelés általános irányelvei és módjai
- Az erdőnevelés átfogó célja
- A természetvédő erdőnevelés fontosabb alapfogalmai
- A faállományok fejlődése és növekedése
- A fejlődési szakaszok /fiziológiai/
- A faállomány növekedési szakaszai
- A fatérfogat tényezők
- Az egyes fatérfogat-tényezők és fatérfogat növekedése
- Az erdőnevelés szempontból jelentős faállomány fejlődési szakaszok
- Ápolás, nevelővágás, felújítóvágás
- A faállomány fejlődési szakaszainak ismertetése
- Természetes újulat, mesterséges felújítás, telepítés /erdősítés/
- Fiatalos
- Rudas erdő
- Érettséghez közel álló szálas erdő
- Érett, lábas erdő
- Elöregedett, túltartott erdő
- Az erdőnevelési céllal végzett faosztályozások
- A fák elbírálásának, a faosztályozás főbb szempontjai
- Fontosabb faosztályozások
- Magassági osztályozás
- A IUFRO által elfogadott osztályozás
- Erdőnevelési általános /gyakorlati/ faosztályozás
I. Javafák
II. A segítőfák
III. A kivágandó fák
- Törzsszámtartás és törzsszám csökkentés
- Az alkalmazható erdőnevelési eljárások
- Tisztítások
- Gyérítések
- Nyesés
- Elegyes faállományok, elegyes erdők kialakulásának elősegítése nevelővágásokkal
- A védelmi erdőnevelés fontosabb eljárásai és technológiái
- A válogató, a sematikus és a kombinált nevelővágások
- A nevelővágások eszközei és gépei
- A gyérítések gépeinek rendszere
- Az erdőnevelési modellek a természetvédelmi erdőkben
- Az erdőnevelési modelltáblák alkalmazási módja
-

Notes

Kutatási zárójelentés az OTKA 1379. sz. témában 1991-1994 között végzett munkáról.

Location
Er Archívum (1994/D-006)