naturalness - degradation

Publications
Year
Sabatini, FM, S Burrascano, WS Keeton, ... F Horváth ... P Ódor ... T Kuemmerle (2018) Where are Europe's last primary forests? Diversity and Distributions 24(10): 1426-1439. 2018
Bartha D. és Puskás L. (szerk.) (2013): Silva naturalis Vol. 1. Nyugat-Magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron 2013
Dodelin, B. (2010): Saproxylic beetle biodiversity in old-growth forests of the south-east of France. Plant Biosystems 144(1): 262-270. 2010
Gálhidy L. és Lomniczi G. (2008): Örökerdő a budai Hárs-hegyen. In: Lengyel és mtsai (szerk.): "Molekuláktól a globális folyamatokig". Program és absztrakt-kötet: 120, MBT, Nyíregyháza 2008
Bartha D. és Gálhidy L. [szerk.] (2007): A magyarországi erdők természetessége. WWF füzetek 27., WWF Magyarország, Budapest 2007
Kenderes K., Tímár G., Ódor P., Bartha D., Standovár T., Bodonczi L., Bölöni J., Szmorad F. és Aszalós R. (2010): A természetvédelem hatása középhegységi erdeinkre. Természetvédelmi Közlemények 13: 69-80. 2007
Buchwald, Erik (2005): A hierarchical terminology for more or less natural forests...; Third Expert Meeting on Harmonizing Forest-related Definitions, Rome, 11-19. January, 2005 2005
Gilg, O. (2005): Old-Growth Forests. Characteristics, conservation and monitoring. Habitat and species management. Technical report 74. 2005
Jávor, B. & Gálhidy, L. (2005): Hungary: forest degradation with State assistance. FERN Briefing Note, EU Forests. 2005
Bartha D, Gadó Gy.P, Szabó G et al (2004): Így is lehet fát vágni! Az erdőgazdálkodás jövője a budai erdőkben; Budapest 2004
Bartha D. (2001): Veszélyeztetett erdőtársulások Magyarországon. WWF füzetek 18., Budapest 2001
Bölöni J. (2001): Főbb erdőtársulás-csoportok részaránya az Országos Erdőrezervátum-hálózatban. ER, Az erdőrezervátum-kutatás eredményei 1(1): 45-52. 2001
Szodfridt I (2001): A makrogombák termőhely jelző szerepéről. Erdészeti lapok, CXXXVI. évf. 5. sz. 146. old. 2001
Unser Wald (2000): Die Forst- und Holzwirtschaft in Deutschland; Hamburg 2000
Bartha D., Szmorad F., Tímár G. (1998): A magyarországi erdők természetességének erdőrészlet szintű értékelési lehetősége. Erdészeti Lapok 133(3): 74-77. 1998
Parviainen, J. (1998): Strict Forest Reserves in Europe - efforts to enhance biodiversity and strenghten research related to natural forests in Europe. EFI Proceedings No. 16. 1998
Bartha D. (1994): A magyarországi erdők degradáltsága. Erdészeti Lapok 129(12): 366-367. 1994
Leibundgut, Hans(1993): Europäische Urwälder, Wegweiser zur naturnahen Waldwirtschaft; Stuttgart 1993
Agócs J. (1990): Természetes ökoszisztémák hálózatának kialakítása Magyarországon. A Helyzet 5. 2(3): 10-13., Sopron 1990
Czájlik P. (1986): Gondolatok a teljesértékű erdőkről és erdőink rekonstrukciójáról. Természetvédelem 10: 8-11., Budapest 1986