természetesség - degradáltság

Publikációk
Év
Horváth László (2018): KASZÓ-LIFE projekt keretében végrehajtott élőhelymegőrzési és -helyreállítási munkák bemutatása. Konferencia előadás, Kaszó, 2018. 05. 29. 2018
Horváth Soma (2018): A Duna-Ipoly NPI vagyonkezelésében lévő erdők inváziós fafajainak leltára az Ócsai Tájvédelmi Körzetben. Rosalia 10:291-318. 2018
Sabatini, FM, S Burrascano, WS Keeton, ... F Horváth ... P Ódor ... T Kuemmerle (2018) Where are Europe's last primary forests? Diversity and Distributions 24(10): 1426-1439. 2018
Bartha D. és Puskás L. (szerk.) (2013): Silva naturalis Vol. 1. Nyugat-Magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron 2013
Dodelin, B. (2010): Saproxylic beetle biodiversity in old-growth forests of the south-east of France. Plant Biosystems 144(1): 262-270. 2010
Gálhidy L. és Lomniczi G. (2008): Örökerdő a budai Hárs-hegyen. In: Lengyel és mtsai (szerk.): "Molekuláktól a globális folyamatokig". Program és absztrakt-kötet: 120, MBT, Nyíregyháza 2008
Bartha D. és Gálhidy L. [szerk.] (2007): A magyarországi erdők természetessége. WWF füzetek 27., WWF Magyarország, Budapest 2007
Kenderes K., Tímár G., Ódor P., Bartha D., Standovár T., Bodonczi L., Bölöni J., Szmorad F. és Aszalós R. (2010): A természetvédelem hatása középhegységi erdeinkre. Természetvédelmi Közlemények 13: 69-80. 2007
Buchwald, Erik (2005): A hierarchical terminology for more or less natural forests...; Third Expert Meeting on Harmonizing Forest-related Definitions, Rome, 11-19. January, 2005 2005
Gilg, O. (2005): Old-Growth Forests. Characteristics, conservation and monitoring. Habitat and species management. Technical report 74. 2005
Jávor, B. & Gálhidy, L. (2005): Hungary: forest degradation with State assistance. FERN Briefing Note, EU Forests. 2005
Bartha D, Gadó Gy.P, Szabó G et al (2004): Így is lehet fát vágni! Az erdőgazdálkodás jövője a budai erdőkben; Budapest 2004
Bartha D. (2001): Veszélyeztetett erdőtársulások Magyarországon. WWF füzetek 18., Budapest 2001
Bölöni J. (2001): Főbb erdőtársulás-csoportok részaránya az Országos Erdőrezervátum-hálózatban. ER, Az erdőrezervátum-kutatás eredményei 1(1): 45-52. 2001
Szodfridt I (2001): A makrogombák termőhely jelző szerepéről. Erdészeti lapok, CXXXVI. évf. 5. sz. 146. old. 2001
Unser Wald (2000): Die Forst- und Holzwirtschaft in Deutschland; Hamburg 2000
Bartha D., Szmorad F., Tímár G. (1998): A magyarországi erdők természetességének erdőrészlet szintű értékelési lehetősége. Erdészeti Lapok 133(3): 74-77. 1998
Parviainen, J. (1998): Strict Forest Reserves in Europe - efforts to enhance biodiversity and strenghten research related to natural forests in Europe. EFI Proceedings No. 16. 1998
Bartha D. (1994): A magyarországi erdők degradáltsága. Erdészeti Lapok 129(12): 366-367. 1994
Leibundgut, Hans(1993): Europäische Urwälder, Wegweiser zur naturnahen Waldwirtschaft; Stuttgart 1993
Kéziratok
Év
Papp Viktor (2015): A Juhdöglő-völgy Erdőrezervátum lignikol bazídiumos nagygombáinak taxonómiája és természetvédelmi helyzete. Doktori (PhD) értekezés, 2011 old. 2015
Szabó G. és Zimmermann Z.: A Natura 2000 Erdők monitorozása, Vértes, Velencei-hg., 2014. Kézirat, Vácrátót 2014
Papp V. (2012): Bükkösök természetközeli állapotát indikáló lignikol nagygombák a Juhdöglő-völgy Erdőrezervátumból. Kézirat, Budapest (poszter) 2012
Czövek Erzsébet (2008): A Nagy Istrázsa-hegy Erdőrezervátum (ER-03) területén végzett eseménykövetés eredményei, összefoglalás, 2008 nyár; Kézirat, Vecsés 2008
Petriccione, B., Cindolo, C., Cocciufa, C., Ferlazzo, S. & Parisi, G. (2007): Development and harmonization of a Forest Status Indicator (FSI). Technical report, Roma 2007
Czövek E. (2007): A Gödöllő, Nagy Istrázsa-hegy Erdőrezervátum természetességi vizsgálata. Kézirat, Gödöllő 2007
Bartha D. (2005): A magyarországi erdők természetességének vizsgálata. Kézirat, Sopron 2005
Bartha D. (2005): A magyarországi erdők természetességének vizsgálata. Kézirat, Sopron 2005
Agócs J. (2003): A természetesség mértéke az erdő szukcessziós lépcsői szerint. Kézirat, Sopron 2003
Halupa L, Solymos R, Béky A et al(1995): A természetvédett területen levő erdők kezelési és felújítási irányelvei, I. kötet; Kutatási zárójelentés. Kézirat, Budapest 1995
Halupa L, Solymos R, Béky A.(1995): A természetvédett területen levő erdők kezelési és felújítási irányelvei, II. kötet; Kézirat,Budapest 1995