Czövek E. (2007): A Gödöllő, Nagy Istrázsa-hegy Erdőrezervátum természetességi vizsgálata. Kézirat, Gödöllő

Összefoglalás

Szent István Egyetem
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet
Természetvédelmi Tanszék
A Gödöllő, Nagy Istrázsa-hegy Erdőrezervátum természetességi vizsgálata
Tanszékvezető: Dr. Turcsányi Gábor habil. egyetemi docens
Témavezető: Malatinszky Ákos egyetemi tanársegéd
Külső konzulens: Szénási Valentin természetvédelmi őrkerület-vezető
Készítette: Czövek Erzsébet
Gödöllő, 2007

Megjegyzések

Szent István Egyetem
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet
Természetvédelmi Tanszék
A Gödöllő, Nagy Istrázsa-hegy Erdőrezervátum természetességi vizsgálata
Tanszékvezető: Dr. Turcsányi Gábor habil. egyetemi docens
Témavezető: Malatinszky Ákos egyetemi tanársegéd
Külső konzulens: Szénási Valentin természetvédelmi őrkerület-vezető
Készítette: Czövek Erzsébet
Gödöllő, 2007

Tartalom:
1. Tartalom
2. Bevezetés és célkitűzés
3. A Gödöllői-dombság jellemzése
3.1. Természetföldrajzi jellemzők
3.2. Florisztikai jellemzők
3.3. Tájtörténet, erdőhasználat
3.3.1. A Gödöllői-dombság tájtörténete
3.3.2. A Nagy Istrázsa-hegy Erdőrezervátum erdeinek története
4. Az erdőrezervátumok
4.1. Az erdőrezervátum fogalma
4.2. Az erdőrezervátumok felépítése
4.3. Az erdőrezervátumok kiválasztásakor figyelembe vett szempontok
4.4. Az erdőrezervátumok kijelölésének múltja és jelene
5. Irodalmi áttekintés
5.1. A terület botanikai kutatásának irodalmi áttekintése
5.2. Az erdőrezervátumokról szóló hazai irodalom áttekintése
5.3. A TERMERD projekt irodalmi áttekintése
6. Anyag és módszer
6.1. A Nagy Istrázsa-hegy Erdőrezervátum bemutatása
6.2. Az erdőrezervátum társulásainak jellemzése
6.2.1. Gyertyánelegyes mezei juharos-tölgyes (Aceri campestri-Quercetum petraeae-roboris)
6.2.2. Gyertyános-tölgyes (Querco petraeae-Carpinetum pannonicum)
6.2.3. Melegkedvelő tölgyes (Corno-Quercetum matricum)
6.2.4. Kislevelű hársas-tölgyes (Dictamno-Tilietum cordatae)
6.3. A TERMERD-módszer
6.3.1. A TERMERD-módszer gyakorlati haszna
6.3.2. A TERMERD-módszer alkalmazása
6.3.3. A TERMERD-jegyzőkönyvek értékelése
6.4. Az értékelésben alkalmazott relatív ökológiai mutatók
6.4.1. Szociális magatartástípusok (SBT)
6.4.2. Természetvédelmi értékkategóriák (TVK)
6.4.3. A vizsgálat menete
7. Eredmények és értékelésük
7.1. A botanikai felmérés eredményei
7.2. A fajlisták értékelése
7.3. A természetességi mutatók értékelése
8. Következtetések és javaslatok
9. Összefoglalás
10. Köszönetnyilvánítás
11. Irodalom
12. Mellékletek
13. Nyilatkozat
+ CD-n a digitális anyag

Címszavazva - GE

Lelőhely
ER Archívum (2007/D-020/1, 2007/D-020/2)