Nagy Istrázsa-hegy Erdőrezervátum

ER-03 (HU)
magterület: 44.5 ha; védőzóna: 111.0 ha; összes terület: 155.5 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: Gödöllő 0215/1 a-ból 50A, 51C, 51NY, 53A, 54A, 54B, 54C, 54NY, 56B - a DINPI 2009-ben ettől eltérő javaslatot terjesztett elő, a Piliserdő-vel való egyeztetés után
védőzóna hrsz és erdőrészlet: Gödöllő 0215/1 a-ból 48D, 48NY, 49A, 50B, 50NY, 50VF, 52B, 52NY, 53B, 53NY, 55A, 55C, 55NY, 56A, 56NY1, 56NY2, 57A, 57B, 57C, 57D, 57NY, 58A, 58B, 59B, 59C, 59NY1, 59NY2 - a DINPI 2009-ben ettől eltérő javaslatot terjesztett elő
Történet

2017
Egy SZIE Vadgazda terepgyakorlat keretében hallgatók bejárták a területet: a bekerített terület vadmentes, a cserje- és újulati szint regenerálódik; a kerítés ép, de egyes szakaszokon kisebb rádőlések vannak a Hatvanas-oldal, Panoráma-út felőli részen; szarvasok beugrási nyomai (behajló kerítés, kerítés melletti nyomok) láthatók; idei szarvas agancsverés nyomokat, továbbá szarvas és vaddisznó hullatékot találtunk; a cserje- és újulati szint nem rágott, a lehullott makkot nem szedte fel vad, a dagonyázó helyek szárazak, ill. régebb óta használaton kívül vannak; több kotorékot és friss borz csapást, latrina/ürüléket is találtak a területen. A kerítés továbbra is jól betölti tervezett vadkizáró funkcióját (de kis mértékben "átjárható"), kisebb karbantartás szükséges.

2016
A jégtörés mértékét és mintázatát a fekvő holtfa újrafelmérésével dokumentáltuk, amellyel együtt elvégeztük az újulati és cserjeszint újrafelmérését is. E szerint az összes holtfa mennyisége 278 MVP átlagában 53 m3/ha. Ebből a jégtörés átlagosan 12 m3/ha új holtfát hozott létre, amelynek szórása nagy és mintázata igen változatos. ... Horváth Ferenc

A 2014 decemberi rendkívüli ónos eső a magterület északi kitettségű és magasabb részein kisebb mértékű bolygatást (jégtörést) okozott ... Horváth Ferenc

2011 ALAPFELMÉRÉS
A Pilisi Parkerdő és a DINPI által közösen javasolt, módosított magterületre elkészült az egységes alapfelmérés (FAÁSZ, ÚJCS, ANÖV). A vadkizáró kerítés már áll, de a (fokozatos) vadmentesítés csak később fejeződik be. ... Horváth Ferenc 

Az adatlapok az ER Archívumban találhatók, az adatokat bevittük az ER HTV központi adatbázisba. Előzetes erdőszerkezeti eredmények:

záródás 75%
nagyobb lékek (L23, LX) aránya 50%
állomány-magasság 19,4 m
sűrűség (N) 677 törzs/ha
körlapösszeg (G) 30,1 m2/ha
álló holtfák és csonkok sűrűsége 93 holtfa/ha
fekvő holtfa mennyisége 39,9 m3/ha

Elegyarányok: kocsánytalan tölgy 38%, csertölgy 15%, molyhos tölgy 15%, kislevelű hárs 14%, mezei juhar 10%, virágos kőris 4%, gyertyán 2%, egybibés galagonya 1%, egyéb .... A magterület állományának előzetes értékelését 303 mintavétel alapján készítettük el. A mintavétlei pontok egy kisebb része a védőzónához tartozik. ... Horváth Ferenc 

2010-2011
A Valkói Erdészet megépíti az erdőtömböt két részre elkülönítő vadkerítést (a vadlétszám szabályozása érdekében), ezen belül az újratervezett magterületet is magába foglaló vadkizáró kerítést. A vad kizárása fokozatosan történik (még 2015 januárjában is él benn vaddisznó és szarvas). ... Horváth Ferenc

2009
A kezelési terv részeként elkészült a terület élőhelytérképe, korábban pedig egy részletes erdőtörténeti tanulmány (Biró 2003). Az erdőkép főként az évszázadokon át tartó erdei legeltetés, majd a vadászati érdekeknek alárendelt erdőgazdálkodás következménye. 100 évesnél idősebb erdők már szinte csak a rezervátum területén maradtak fenn.Az idősebb, természetes erdőtársulások (elsősorban a reliktum "gyertyán elegyes mezei juharos - tölgyes" és a "kislevelű hársas - tölgyes") védelme érdekében a DINPI - az erdőgazdálkodóval egyeztetve - javaslatot tett a minisztérium felé a magterület kibővítésére és a védőzóna kedvezőbb kialakítására (Csáky 2009).

1999
"Rontott, típusokba be nem sorolható, degradált, helyenként ligetes, másutt fiatalos erdőállományok a jellemzőek. A vadállomány rendkívül nagy (a Gödöllői-dombság erdőtömbje leginkább "vadaskertként" funkcionál), ezért felújulási folyamatok gyakorlatilag nincsenek." ... Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Válogatott kéziratok
Összes kézirat
2020 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (2020) Jelentés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi szakmai tevékenységéről. DINPI, Budapest, 150 old.
2019 Neumann Szilvia, Katona Krisztián és Horváth Ferenc (2019): Összefoglaló a 2018. október 12-i valkói vadgazda terepgyakorlatról. Kézirat, MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót, 5 old.
2019 Szénási Valentin (2019): A Nagy Istrázsa-hegy újkori történetének kérdéseiről. Kézirat - emlékeztető, 2019.04.19, Vácrátót, 3 oldal
2019 Csépányi Péter és Csór Attila (2019): A Nagy Istrázsa-hegy újkori történetének kérdéseiről. Kézirat - e-mail, 2019.05.05, Vácrátót, 4 oldal
2019 Neumann Szilvia (2019): Az újulati és cserjeszint átalakulása vadkizárást követően a Nagy Istrázsa-hegy Erdőrezervátumban. Kézirat, Diplomamunka, ELTE TTK, Budapest
2019 Horváth Ferenc, Neumann Szilvia és Gyurina Tamás 2019: Nagy Istrázsa-hegy Erdőrezervátum bejárás: akácinváziós nyomás és az aktuális vadhelyzet. Jegyzőkönyv, MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót
2019 Neumann Szilvia és Horváth Ferenc (2019): A Nagy Istrázsa-hegy erdő- és tájhasználat történetének áttekintése. Kézirat, MTA ÖK, Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót, 5 oldal
2019 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága (2019) A HUDI20023 Gödöllői-dombság kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve. DINPI, Budapest 126 old.
2018 Horváth Ferenc, Bíró Attila, Csicsek Gábor, Demeter László, Lipka Borbála, Neumann Szilvia, Papp Mónika, Szabó Gábor, Szegleti Zsófia, Vigh Ákos és Zimmermann Zita (2018): A Nagy Istrázsa-hegy (03) Erdőrezervátum újulati és cserjeszint felmérése 2018, adatlapok. Kézirat, Vácrátót, ER Archívum (2018/D-001)
2017 Horváth Ferenc és Katona Krisztián (2017): Összefoglalás a 2017. október 13-i "Vadgazda terepgyakorlat" tanulságairól. Kézirat, MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót, 7 old.
2016 Horváth Ferenc, Gyarmati-Horváth Norbert, Judák Tamás, Mázsa Katalin, Szabó Gábor, Szegleti Zsófia, Vida Alexandra, Vigh Ákos és Zimmermann Zita (2016): A Nagy Istrázsa-hegy (03) Erdőrezervátum fekvő holtfa, valamint újulati-és cserjeszint felmérése 2016, adatlapok
2016 Horváth Ferenc, Vida Alexandra, Bajomi Bálint (2016): A 2014 decemberi jégtörés mértékének becslése és értékelése erdőrezervátumokban és egy szakmai ismeretterjesztő kiadvány összeállítása; Jelentés; Kézirat, Vácrátót
2013 Horváth F, Mázsa K, Ádám R, Judák T, Szabó G, Zimmermann Z: A Nagy Istrázsa-hegy Erdőrezervátum, (ER-03) faállomány-szerkezet felmérés adatlapjai. Kézirat, Vácrátót, 2013. ER Archívum (2013/D-007/1,2).
2012 Mázsa Katalin (összeállította)(2012): Az Erdőrezervátum Program 2011-2012. évi feladatai, a Nagy Istrázsa-hegy Erdőrezervátumban az alapfelmérési feladatok megkezdése, a program szakmai irányítása és koordinálása (Zárójelentés). Kézirat, Vácrátót
2012 Mázsa Katalin(összeállította) Az Erdőrezervátum Program 2011-2012. évi feladatai, a Nagy Istrázsa-hegy Erdőrezervátumban az alapfelmérési feladatok megkezdése(részjelentés)
2012 Mázsa Katalin(összeállította) A Nagy Istrázsa-hegy Erdőrezervátum faállomány-szerkezeti felmérése, az Erdőrezervátum programhoz kapcsolódó koordinációs feladatok (zárójelentés).Kézirat ,Vácrátót.
2012 Horváth Ferenc, Mázsa Katalin, Szabó Gábor és Zimmermann Zita: A Nagy Istrázsa-hegy ER-03 ANÖV. felmérés adatlapjai.2012.június 13 és július 20 között.2012.ER Archívum:2012/D-008/1-2.Kézirat. Vácrátót.
2011 Horváth F., Bölöni J., Mázsa K. és Ádám R. (2011): A Nagy Istrázsa-hegy erdőrezervátum (ER-03) újulati- és cserjeszint felmérés adatlapjai és az ERDŐ+h+á+l+ó kitűzése 2011. november 2. és 11. között. Kézirat, Vácrátót. ER Archívum (2011/D-001)
2009 Csáky Péter: A Nagy Istrázsa-hegy hosszú távú fenntartási terve; Javaslat a magterület és védőzóna megváltoztatására; Felterjesztés Haraszthy László, természetvédelmi szakállamtitkár felé; Kézírat, Vácrátót 2009
2008 Czövek Erzsébet (2008): A Nagy Istrázsa-hegy Erdőrezervátum (ER-03) területén végzett eseménykövetés eredményei, összefoglalás, 2008 nyár; Kézirat, Vecsés
2007 Czövek E. (2007): A Gödöllő, Nagy Istrázsa-hegy Erdőrezervátum természetességi vizsgálata. Kézirat, Gödöllő
2003 Biró M. (2003): A Gödöllői-dombvidék Tájvédelmi Körzet erdő- és tájhasználat-története a 18. századtól napjainkig [kutatási jelentés]. Kézirat, Vácrátót
2002 Rekettye Táj- és Természetkutató Egyesület (2002): Melegkedvelő tölgyes (Corno-Quercetum pubescentis-petraeae Jakucs et Zólyomi 1928) monitorozása a Gödöllői Dombvidék TK területén (V. projekt) -Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Budapest
2000 Csáky P. (2000): Nagy Istrázsa-hegy Erdőrezervátum (03) Hosszútávú Fenntartási Terve. Kézirat, Gödöllő
1999 Borhidi A. [szerk.] (1999): Az Erdőrezervátum-kutatási program, 1998 zárójelentése. Kézirat, Vácrátót
1998 Molnár Zs. (1998): Nagy Istrázsa-hegy Erdőrezervátum (03) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Nagy Istrázsa-hegy (03) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest