DINPI (2020) Jelentés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi szakmai tevékenységéről. DINPI, Budapest, 150 old.

Összefoglalás

NBmR monitorozás
- Nagy Istrázsa-hegy ER, 3 mintaterület, vadkizárás és jégtörés hatását említi
- Ócsai Turjános ER-ban égeres láperdő és tölgy-kőris-szil ligeterdő monitorozás ... vízállapotról, borításváltozásról, inváziós fajokról, kőrispusztulásról
- Pogány-Rózsás ER - nagygomba közösségi monitorozása ... igen változó és időjárásfüggő, de a funkcionális spektrum szerinti értékelés jobb

Erdőrezervátum felmérés
- Száz-völgy a többcélú értékeléssel lett felmérve - faállomány-összetétel és szerkezet nem jó, intenzív vadhatás mindenhol, vágásterületeket kerítik, igen sok a vad és degradáltak az állományok

HUDI20039 Pilis- és Visegrádi-hegység Natura 2000 területen tervkészítést megalapozó adatgyűjtés történt