Ócsai turjános Erdőrezervátum

ER-09 (HU)
magterület: 22.4 ha; védőzóna: 47.8 ha; összes terület: 70.2 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: Ócsa 0450-ből 8A, 8B, 8C, 8E; 0451-ből 5C, 5E
védőzóna hrsz és erdőrészlet: Ócsa 0411 (9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 9G, 9SZ); 0437-ből 7B, 7C, 7D; 0450 (8D, 8F, 8TI1, 8TI2); 0451-ből 5B, 5D
Történet

2011-2018
Life+ Nature Turjánvidék projekt 1) a vizes élőhelyek további kiszáradásának megakadályozásáért; 2) az agresszív özönnövények visszaszorításáért; 3) a rákosi viperának kedvező élőhelyek bővítéséért; 3) a természetvédelmi ismeretek bővítéséért és értékeink megismertetéséért. Fő eredmények: a Rosalia tanulmánygyűjtemény-ben

1999
"Változó vízellátású, jellegzetes és kiemelkedően értékes, régóta felhagyott alföldi láperdő. A különleges ökológiai viszonyok és a terület élővilágának ritkasága miatt a terület kiemelt természetvédelmi értékű "szentély".
Horváth és Bölöni (2002): Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Válogatott térképek
Ócsai turjános Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Ócsai turjános Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Ócsai turjános Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1998
Válogatott publikációk
Összes publikáció
2023 Král, Přemysl, Jan Douda, Ferenc Horváth, Remigiusz Pielech, Michal Slezák (2023): Alder carrs in Central Europe - NERVE4 monitoring project. Faculty of Environmental Sciences, Czech University of Life Sciences Prague
2019 Molnár Ábel Péter (2019): A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének tájtörténei elemzése. DINPI, Budapest. 159 old.
2018 Horváth Soma (2018): A Duna-Ipoly NPI vagyonkezelésében lévő erdők inváziós fafajainak leltára az Ócsai Tájvédelmi Körzetben. Rosalia 10:291-318.
2018 Kun András (2018): Kétféle erdőhatár - gondolatok a Turjánvidék vegetációjának történetéről, növényzeti gazdagságának okairól. Rosalia 10:253-270.
2018 Kun András, Rév Szilvia (2018): Láp- és ligeterdők növénytársulástani felvételezése az ócsai Nagy-erdőben. Rosalia 10:271-278.
2018 Kun András, Rév Szilvia (2018): Élőhely-térképezés Ócsa környékén. Rosalia 10:279-290.
2018 Nagy István, Nagy László, Rév Szilvia (2018): Tapasztalatok az Ócsai TK erdőterületeinek természetvédelmi kezeléséről. Rosalia 10:349-374.
2018 Sára János (2018): Adatok az Ócsai Tájvédelmi Körzet és a Dabasi Turjános Természetvédelmi Terület történetéhez a megalakulástól 1990-ig. Rosalia 10: 43-64.
2018 Sára János (2018): Adatok az Ócsa-dabasi turjánvidék tájtörténetének ismeretéhez. Rosalia 10:29-42.
2016 Horváth Ferenc és Bajomi Bálint (szerk., 2016): Erdőrezervátumok a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén. Cincér különszám, 13 old.
2013 Nagy László és Szabó Ilona (2013): A magas kőris hajtáspusztulását okozó gomba (Chalara fraxinea) járványdinamikai és patogenitási vizsgálata. Növényvédelem 49(9): 389-396.
2003 Előd R., Kővári A., Nagy L., Sipos K. és Kézdy P. (2003): Tanösvény a Turjánban (Ócsa) - Cincér-füzetek 5.
2002 Horváth F. és Bölöni J. [összeállította] (2002): Az erdőrezervátumok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben. In: Horváth és Borhidi [szerk.]: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Kiadó, Bp, 276-287.
Válogatott kéziratok
Összes kézirat
2020 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (2020) Jelentés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi szakmai tevékenységéről. DINPI, Budapest, 150 old.
2018 DINPI (2018) Jelentés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2017. évi szakmai tevékenységéről. DINPI, Budapest, 137 old.
2016 Nagy László (2016): A kőrisek új betegsége, a Hymenoscyphus fraxineus által okozott hajtáspusztulás terjedésének, növekedésének, patogenitásának vizsgálata. Doktori értekezés, Sopron
2009 VÁTI (2009) Turjánvidék (HUDI20051) Natura 2000 terület fenntartási terve. 2006/18/176.02.01 projetk 1/17. melléklete. VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., Budapest, 265 old.
2005 Mázsa K. és Sára J. (2005): Ócsai Turjános erdőrezervátum (ER-09) eseménykövetés. Kézirat, Vácrátót
2002 Rekettye Táj- és Természetkutató Egyesület (2002): Égeres láperdő (Thelypteridi-Alnetum) monitorozása az Ócsai Tájvédelmi Körzetben (V. projekt) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Budapest
2000 Sára J. (2000): Ócsai turjános Erdőrezervátum (09) Hosszútávú Fenntartási Terve. Kézirat, Vácrátót
1999 Vadgazdálkodási üzemterv; Ócsai Tájvédelmi Körzet; Minta, 1999; Kézirat, Vácrátót
1998 Molnár Zs. (1998): Ócsai Turjános Erdőrezervátum (09) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Ócsai turján (09) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest