Kun András, Rév Szilvia (2018): Láp- és ligeterdők növénytársulástani felvételezése az ócsai Nagy-erdőben. Rosalia 10:271-278.

Összefoglalás

Az Ócsa környéki láp-és ligeterdők (Fraxino pannonicae-Alnetum és Scillo vindobonensis-Ulmetum) állományaiban 3–3 helyszínen végeztünk botanikai társulás-felmérést a Nemzeti Biodiverzitás-Monitorozási Rendszer erdőtársulás-felmérési protokollja szerint. A vizsgált állományok természetközeli részei Duna–Tisza közi léptékben jellemző fajokban gazdagnak bizonyultak. Az állapotfelmérés megerősítette, hogy a kiszáradás és az erdők lombkoronaszintjének felnyílása következtében megindul az elszegényedés és a növényi invázió.

Lelőhely
ER Archívum - digitális
Első szerző
Kun András