Horváth Soma (2018): A Duna-Ipoly NPI vagyonkezelésében lévő erdők inváziós fafajainak leltára az Ócsai Tájvédelmi Körzetben. Rosalia 10:291-318.

Összefoglalás

"Az Ócsai Tájvédelmi Körzet területén található erdők a fásszárú inváziós fajok által kiemelten veszélyeztetettek. Az Igazgatóság 2015 végén kezdeményezte az inváziós fafajok leltárának elkészítését. A felvett adatok alapján a kezelő térben explicit, pontokhoz rendelt képet kapott a terület fertőzöttségi viszonyairól az egyes fajokra, méretosztályokra, illetve azok együttes mintázataira vonatkozóan is. ... A felvétel mellett a területen sor került évgyűrű-mintavételekre és az évgyűrű sorozatok elemzésére is, amelyekkel az egyes fafajok koradatain túl a növekedési trendeket és az esetleges (fajokon belüli, fajok közötti) szinkronokat lehetett feltárni."

Lelőhely
ER Archívum - digitális
Első szerző
Horváth Soma