Pogány - Rózsás Erdőrezervátum

ER-04 (HU)
magterület: 91.3 ha; védőzóna: 305.1 ha; összes terület: 396.4 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: Diósjenő 0153-ból 1B, 2B, 3A, 3B, 3E, 3F, 5D, 7C, 8B, 8C, 9A, 9B, 10A
védőzóna hrsz és erdőrészlet: Diósjenő 0153-ból 1A, 2A, 2C, 2TN1, 2TN2, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 5TI, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 7A, 7B, 8A, 8TI, 9C, 9D, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 13TN, 61A, 61B, 61C; Kemence 0151/1-ből 41TN, 43A, 43B
Történet

2018
A 2014-es jégtörés és egészségügyi fakitermelések (közelítési módok) hatását értékelte Zoltán & Standovár (2018), akik 885 pont újrafelmérése alapján megállapították, hogy a jégtörés a nitrofil lágyszárúak tömeges felszaporodását, illetve az újulat borítás-növekedését váltotta ki. A Pogány-Rózsás Erdőrezervátum területén az erdők a gazdaságiakhoz képest kevésbé károsodtak.

2014
Rendkívül súlyos jégtörés és -fadőlés érte a magas-Börzsönyt. Tóth Tímea mintavételi területeinek 28%-án - a Google Earth 2014 és 2015-ös felvételeinek összehasonlítása alapján - a bükkösök teljesen ledőltek, vagy összetörtek a 2014 decemberi ónos esős jégtörések, állománydőlések következtében. Ezek jellemzően a meredek völgyfők és oldalak állományaiban következtek be. ... Horváth Ferenc

Ez év nyarán Standovár és mtsai (2017) módszerével felmérték a területet, amely alapján Zoltán László később terepi újrafelméréssel vizsgálta meg a változásokat, Tanács Eszter és mtsai légifelvételek összehasonlításával osztályozta az állománydőlések és koronatörések súlyosságát és mintázatát.

2006/07
Tóth Tímea feldolgozta a terület erdőtörténetét és mintavételes faállományszerkezeti vizsgálatokat végzett 2006-ban. Az 1920-as évek körüli kulisszás vágások, majd a szél- és jégdöntések következtében a bükk és egyéb őshonos fafajok természetes felújulása, a visszafogott erdőgazdálkodás hatására nagyon változatos állományszerkezet alakult ki. Az 1950-es évek elején a Pogány-Rózsás erdeiben nagyarányú termelés indult meg, majd csemetézést és magvetést végeztek, főként lucfenyővel és vörösfenyővel. Vastagsági viszonyaik és elegyességük alapján 6 bükkös, valamint 1-1 lucos, ill. magas kőrises állománytípust jellemzett. Az élőfakészlet átlagosan 556 (min:280 - max:997) m3/ha, az álló holtfa 11 (min:0 - max:98) m3/ha, a fekvő holtfa 28 (min:0 - max: 114) m3/ha közé esett 61 mintavétel alaján. A holtfák korhadtsági viszonyai is nagy változatosságot mutattak. ... Tóth Tímea (2007): A börzsönyi Pogány-Rózsás erdőrezervátum erdőtörténetének összefoglalása, holtfa viszonyainak és faállomány-szerkezetének vizsgálata. Szakdolgozat, Debreceni Egyetem - MTA Ökológiai és Botanikai Intézet alapján.

1999
"A Börzsöny bükköseit jól reprezentáló rezervátum átlagos (vagy annál jobb) állományokkal, különleges élőhelyekben igen gazdag. A biodiverzitás magas, a terület nagy, természetes határokkal körülvett vízgyűjtő. Korosztály- és állományszerkezete alapján – a tájidegen erdőtelepítések ellenére is – a változatosabb területek közé tartozik." ... Horváth és Bölöni (2002): Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Válogatott térképek
Pogány - Rózsás Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Pogány - Rózsás Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Pogány - Rózsás Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1998
Válogatott fényképek
Pogány - Rózsás Erdőrezervátum
Nagy József (BCE KTK)
1998
Válogatott publikációk
Összes publikáció
2023 Zoltán, László, Ferenc Szmorad, Tibor Standovár (2023): Heavy Ungulate Pressure behind the Disappearance of Regeneration in Hungarian Forests. Forests 2024, 1-15, 54.
2022 Kollár Tamás (2022): Bükk (Fagus sylvatica) állományok fatermési függvénye és táblája az ERTI tartamkísérleti hálózatának adatbázisa alapján. Erdészettudományi Közlemények 12(1-2): 5-29.
2022 Saláta Dénes, Takács Mátyás, Hüll László, Pető Ákos (2022): Közönséges bükk (Fagus sylvatica L.) növekedésének vizsgálata évgyűrűk alapján a Pápavár déli lejtőjén (Bakony) - előtanulmány. Tájökológiai Lapok 20(2): 59-81.
2022 Szigeti Ferenc Albert (2022): 10 különleges és látogatható erdőrezervátum Magyarországon. Turistamagazin 2022. október 2., 76-85.
2021 Szmorad Ferenc, Kelemen Kristóf, Kenderes Kata és Standovár Tibor (2021): Északi-középhegységi erdők összetételének, szerkezetének és holtfa-viszonyainak összehasonlító elemzése. Erdészettudományi Közlemények 11(1-2): 1-21.
2021 Zoltán László, Friedl Zoltán, Pacskó Vivien, Orbán Ildikó, Tanács Eszter, Magyar Bálint, Kristóf Dániel, Standovár Tibor (2021): Application of Sentinel-1 radar data for mapping ice disturbance in a forested area. European J. Remote Sensing 54(1): 568-587.
2018 Zoltán László, Standovár Tibor (2018): A 2014-es jégtörés tulajdonságai és az azt követő erdészeti fakitermelés hatásai a Börzsöny erdeiben. Term.véd. Közl. 24:208-216.
2017 Tanács Eszter, Orbán Ildikó, Zoltán László, Standovár Tibor (2017): A 2014. decemberi jég hatására dőléssel és koronatöréssel érintett erdőállományok azonosítása légifotók objektum-alapú elemzésével. Absztrakt kötet, XI. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Eger, p. 147.
2017 Zoltán László, Standovár Tibor (2017): A 2014-es jégtörés hatásainak elemzése a Börzsöny erdeiben. Poszterek kivonatai, XI. MTBK, Absztrakt kötet, 165. old.
2016 Führer Ernő, Edelényi Márton, Jagodics Anikó, Jereb László, Horváth László, Kern Zoltán, Móring Andrea, Szabados Ildikó, Pödör Zoltán (2016): Az időjárás hatása egy időskorú bükkös évenkénti körlap-növekedésére. Erdészettudományi Közlemények 6(1):61-78.
2016 Horváth Ferenc és Bajomi Bálint (szerk., 2016): Erdőrezervátumok a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén. Cincér különszám, 13 old.
2012 Réka Aszalós, Imelda Somodi, Kata Kenderes, János Ruff, Bálint Czúcz & Tibor Standovár (2012): Accurate prediction of ice disturbance in European deciduous forests with generalized linear models: a comparison of field-based and airborne-based approaches. European Journal of Forest Research 131: 1905-1915.
2002 Horváth F. és Bölöni J. [összeállította] (2002): Az erdőrezervátumok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben. In: Horváth és Borhidi [szerk.]: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Kiadó, Bp, 276-287.
1975 Izrael Gábor (1975): Legritkább nagyvadunk a muflon. Élet és Tudomány 30(23):1078-1083.
1934 Réz E. (1934): Nógrád és Hont vármegyék erdővilága. In Ladányi M. (szerk.) Nógrád vármegye. - A magyar városok monográfiája Kiadóhivatala, Budapest p: 52-62.
Válogatott kéziratok
Összes kézirat
2020 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (2020) Jelentés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi szakmai tevékenységéről. DINPI, Budapest, 150 old.
2018 DINPI (2018) Jelentés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2017. évi szakmai tevékenységéről. DINPI, Budapest, 137 old.
2018 Zoltán László (2018): A 2014-es jégtörés és az azt követő kitermelés hatásai a Börzsöny erdeiben. Diplomamunka, ELTE TTK, Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék, 94 old.
2016 Horváth Ferenc, Vida Alexandra, Bajomi Bálint (2016): A 2014 decemberi jégtörés mértékének becslése és értékelése erdőrezervátumokban és egy szakmai ismeretterjesztő kiadvány összeállítása; Jelentés; Kézirat, Vácrátót
2007 Tóth Tímea (2007): Pogány-Rózsás erdőrezervátum, Börzsöny-hegység. 2006. szeptember 13. - 2006. október 15. között felvett jegyzőkönyvek. Kézirat, Debrecen
2007 Tóth T. (2007): A börzsönyi Pogány-Rózsás erdőrezervátum történeti dokumentum-másolatai. Kézirat, Debrecen
2007 Tóth Tímea (2007): A börzsönyi Pogány-Rózsás erdőrezervátum erdőtörténetének összefoglalása, holtfa viszonyainak és faállomány-szerkezetének vizsgálata. Kézirat, Debrecen
2005 Kenderes K. (2005): Pogány-Rózsás erdőrezervátum (ER-04) eseménykövetés. Kézirat
2004 Archived Working Reports of NAT-MAN project (2000-2004) - URL: http://www.flec.kvl.dk/natman/ ... not accessible (September of 2022)
1998 Nagy J. (1998): Pogány-Rózsás Erdőrezervátum (04) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1996 Bidló A. és Kovács G. (1996): Termőhelyfeltárás 10 kiválasztott erdőrezervátumban. Kézirat, Sopron
1996 Bidló A. és Kovács G. (1996): Termőhelyfeltárás erdőrezervátumok területén. Kézirat, Sopron
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Pogány-Rózsás (04) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest
1992 Várady J. (1992): A Pogány-Rózsás völgyek vízgyűjtő területén levő erdők állapotfelvételezési munkái és regenerációs terve. Kézirat, Sopron