Pogány - Rózsás Erdőrezervátum

ER-04 (HU)
magterület: 91.3 ha; védőzóna: 305.1 ha; összes terület: 396.4 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: Diósjenő 0153-ból 1B, 2B, 3A, 3B, 3E, 3F, 5D, 7C, 8B, 8C, 9A, 9B, 10A
védőzóna hrsz és erdőrészlet: Diósjenő 0153-ból 1A, 2A, 2C, 2TN1, 2TN2, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 5TI, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 7A, 7B, 8A, 8TI, 9C, 9D, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 13TN, 61A, 61B, 61C; Kemence 0151/1-ből 41TN, 43A, 43B
Történet

2014/15
Tóth Tímea mintavételi területeinek 28%-án - a Google Earth 2014 és 2015-ös felvételeinek összehasonlítása alapján - a bükkösök teljesen ledőltek, vagy összetörtek a 2014 decemberi ónos esős jégtörések, állománydőlések következtében. Ezek jellemzően a meredek völgyfők és oldalak állományaiban következtek be. Tudomásunk szerint a területről 2016-ban légifelmérések és terepi erdőállapot felmérés is készült, amelyek értékelése még folyik. ... Horváth Ferenc

2006/07
Tóth Tímea feldolgozta a terület erdőtörténetét és mintavételes faállományszerkezeti vizsgálatokat végzett 2006-ban. Az 1920-as évek körüli kulisszás vágások, majd a szél- és jégdöntések következtében a bükk és egyéb őshonos fafajok természetes felújulása, a visszafogott erdőgazdálkodás hatására nagyon változatos állományszerkezet alakult ki. Az 1950-es évek elején a Pogány-Rózsás erdeiben nagyarányú termelés indult meg, majd csemetézést és magvetést végeztek, főként lucfenyővel és vörösfenyővel. Vastagsági viszonyaik és elegyességük alapján 6 bükkös, valamint 1-1 lucos, ill. magas kőrises állománytípust jellemzett. Az élőfakészlet átlagosan 556 (min:280 - max:997) m3/ha, az álló holtfa 11 (min:0 - max:98) m3/ha, a fekvő holtfa 28 (min:0 - max: 114) m3/ha közé esett 61 mintavétel alaján. A holtfák korhadtsági viszonyai is nagy változatosságot mutattak. ... Tóth Tímea (2007): A börzsönyi Pogány-Rózsás erdőrezervátum erdőtörténetének összefoglalása, holtfa viszonyainak és faállomány-szerkezetének vizsgálata. Szakdolgozat, Debreceni Egyetem - MTA Ökológiai és Botanikai Intézet alapján.

1999
"A Börzsöny bükköseit jól reprezentáló rezervátum átlagos (vagy annál jobb) állományokkal, különleges élőhelyekben igen gazdag. A biodiverzitás magas, a terület nagy, természetes határokkal körülvett vízgyűjtő. Korosztály- és állományszerkezete alapján – a tájidegen erdőtelepítések ellenére is – a változatosabb területek közé tartozik." ... Horváth és Bölöni (2002): Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Válogatott térképek
Pogány - Rózsás Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Pogány - Rózsás Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Pogány - Rózsás Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1998
Válogatott fényképek
Pogány - Rózsás Erdőrezervátum
Nagy József (BCE KTK)
1998
Válogatott kéziratok
Összes kézirat
2020 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (2020) Jelentés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi szakmai tevékenységéről. DINPI, Budapest, 150 old.
2018 DINPI (2018) Jelentés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2017. évi szakmai tevékenységéről. DINPI, Budapest, 137 old.
2016 Horváth Ferenc, Vida Alexandra, Bajomi Bálint (2016): A 2014 decemberi jégtörés mértékének becslése és értékelése erdőrezervátumokban és egy szakmai ismeretterjesztő kiadvány összeállítása; Jelentés; Kézirat, Vácrátót
2007 Tóth T. (2007): A börzsönyi Pogány-Rózsás erdőrezervátum történeti dokumentum-másolatai. Kézirat, Debrecen
2007 Tóth T. (2007): A börzsönyi Pogány-Rózsás erdőrezervátum erdőtörténetének összefoglalása, holtfa viszonyainak és faállomány-szerkezetének vizsgálata. Kézirat, Debrecen
2007 Tóth T. (2007): Pogány-Rózsás erdőrezervátum, Börzsöny-hegység. 2006. szeptember 13. - 2006. október 15. között felvett jegyzőkönyvek. Kézirat, Debrecen
2005 Kenderes K. (2005): Pogány-Rózsás erdőrezervátum (ER-04) eseménykövetés. Kézirat
2004 Archived Working Reports of NAT-MAN project (2000-2004) - URL: http://www.flec.kvl.dk/natman/ ... not accessible (September of 2022)
1998 Nagy J. (1998): Pogány-Rózsás Erdőrezervátum (04) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1996 Bidló A. és Kovács G. (1996): Termőhelyfeltárás 10 kiválasztott erdőrezervátumban. Kézirat, Sopron
1996 Bidló A. és Kovács G. (1996): Termőhelyfeltárás erdőrezervátumok területén. Kézirat, Sopron
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Pogány-Rózsás (04) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest
1992 Várady J. (1992): A Pogány-Rózsás völgyek vízgyűjtő területén levő erdők állapotfelvételezési munkái és regenerációs terve. Kézirat, Sopron