Tóth T. (2007): A börzsönyi Pogány-Rózsás erdőrezervátum erdőtörténetének összefoglalása, holtfa viszonyainak és faállomány-szerkezetének vizsgálata. Kézirat, Debrecen

Összefoglalás

Debreceni Egyetem
Természettudományi Kar
A börzsönyi Pogány-Rózsás erdőrezervátum erdőtörténetének összefoglalása, holtfa viszonyainak és faállomány-szerkezetének vizsgálata
Témavezető: dr. Tóth Albert, egyetemi adjunktus
Külső konzulens: Horváth Ferenc, tudományos munkatárs MTA ÖBKI
Készítette: Tóth Tímea
Debrecen, 2007

Megjegyzések

Debreceni Egyetem
Természettudományi Kar
A börzsönyi Pogány-Rózsás erdőrezervátum erdőtörténetének összefoglalása, holtfa viszonyainak és faállomány-szerkezetének vizsgálata
Témavezető: dr. Tóth Albert, egyetemi adjunktus
Külső konzulens: Horváth Ferenc, tudományos munkatárs MTA ÖBKI
Készítette: Tóth Tímea
Debrecen, 2007

Tartalom
I. Bevezetés és célkitűzés
II. Anyag és módszer
II/1. A vizsgált terület bemutatása: a Pogány-Rózsás erdőrezervátum
II/1/1. Erdőgazdálkodási jellemzők
II/1/2. Természetföldrajzi viszonyok
II/1/3. A terület értékei
II/1/4. Irodalmi áttekintés
II/2. Mintavételi, mérési módszerek
II/2/1. A erdőtörténeti adatgyűjtés módszere
II/2/2. Mérések és adatfelvétel
II/2/2/1. Általános rész
II/2/2/2. Az élőfa-állomány adatainak felvétele, számolási módszerek
II/2/2/3. A holtfa vizsgálat módszere
II/2/2/3/1. Álló holtfa-adatok felvétele, számolási módszerek
II/2/2/3/2. A fekvő holtfa adatok felvétele, mennyiségének meghatározása
II/2/3. Az alkalmazott statisztikai módszerek
III. Eredmények és értékelés
III/1. Erdőtörténet
III/1/1. A késő bronzkortól az 1700-as évekig
III/1/2. A XVIII. század
III/1/3. A XIX. század
III/1/4. A XX. század
III/1/5. Üzemtervi adatok
III/2. A vizsgált terület élő és holtfa viszonyai
III/2/1. A faállomány-típusok bemutatása
III/2/2. Élőfa-adatok
III/2/3. Holtfa adatok
III/2/4. A vizsgált terület átfogó adatai, összehasonlítása más hazai és külföldi erdőrezervátumok kutatási eredményeivel
III/2/5. Statisztikai elemzések eredménye
IV. Összefoglalás
V. Köszönetnyilvánítás
VI. Irodalomjegyzék
VII. Táblázatjegyzék, ábrajegyzék és képek jegyzéke
Táblázatjegyzék:
1. táblázat: Holtfa korhadási fázisok
2. táblázat: Állománytípusok osztályozási jellemzőinek összegzése a vizsgált területen
3-10. táblázat: Állománytípusok bemutatása, jellemzése
11. táblázat: A fekvő holtfa korhadási fázisok szerinti megoszlása az egyes állománytípusokban
12. táblázat: A vizsgált területen élőfa, álló- és fekvő holtfa adatai
Ábrajegyzék:
1. ábra: Európa őserdei (Greenpeace)
2. ábra: Magyarország erdőterületei (AESZ)
3. ábra: Bitterlich-féle tükrös relaszkóp és sávjai
4. ábra: Az élőfa mennyisége (m3/ha) mintánként a vizsgált területen
5. ábra: A fekvő (VFH) és az álló (VÁH) holtfa mennyisége mintánként
6. ábra: Az álló holtfa darabszáma mintánként
7. ábra: A fekvő holtfa darabszáma mintánként
8-15. ábrák: Az álló (zöld színnel) és fekvő (narancs színnel) holtfa mennyiségi (m3/ha) megoszlása az egyes állománytípusokban. Az X-tengelyen a mintaszámok szerepelnek.
16. ábra: Az összesfa megoszlása élőfára, fekvő- és álló holtfára a vizsgált területen
17. ábra: Magyar és külföldi erdőrezervátumok élőfa (X-tengely) és holtfa (Y-tengely) mennyiségi viszonyai (Christensen et al. 2003 alapján módosítva).
18. ábra: A 60 mintaterület élőfa és holtfa mennyiségi adatainak összevetése
19. ábra: A fekvő holtfa átmérők szerinti megoszlása 3 magyar erdőrezervátumban és a Pogány-Rózsás vizsgált területén (forrás: Christensen et al. 2003)
20. ábra: A fekvő holtfa korhadási fázisok szerinti megoszlása 3 magyar erdőrezervátumban és a Pogány-Rózsás vizsgált területén (forrás: Christensen et al. 2003)
Képek jegyzéke
1. kép: Áprilisi virágzás a védőzóna területén. Vegyes korú állomány álló holtfákkal
2. kép: Kettétört bükkóriás
3. kép: Bükkösbe ékelődő lucfolt a Csóványos É-i oldalán
4. kép: Farkasboroszlán
5. kép: Idős, elegyetlen bükkállomány
6. kép: Vastag bükkfacsonk védőzónaterületen
7. kép: Vegyeskorú és többszintes állomány
8. kép: Idős, kezelt bükkös a Csóványos csúcsa alatt
9. kép: Többkorosztályú, elegyetlen bükkös a magterületen
10. kép: A Pogány-Rózsás, mint határvitás terület 1785-ben (MOL., S16 No 122.)
11. kép: A terület térképe 1787-ből (MOL., S16 No 1115.)
12. kép: Bükk és elegyes törmeléklejtő-állomány határa gerincen
13. kép: Völgyalji helyzetű elegyes bükkös lékkel
14. kép: Középkorú, részben csokros növésű állomány
15. kép: Az idős erdők letermeléseinek "maradványa"
16. kép: Idősebb bükkös alatta fiatalabb folttal
Melléklet: digitális anyag CD-n

Címszavazva - GE

Lelőhely
ER Archívum (2007/D-007/1, 2007/D-007/2)