Führer Ernő és mtsai (2016): Az időjárás hatása egy időskorú bükkös évenkénti körlap-növekedésére. Erdészettudományi Közlemények 6(1):61-78.

Összefoglalás

Egy Soproni-hegységben található bükkös évenkénti körlap-növekedésének meteorológiai jellemzőkkel való összefüggését vizsgáltuk az 1985 és 2007 közötti időszakban. Értékeltük a terület időjárási körülményeit, és töréspont-elemzés alkalmazásával megállapítottuk, hogy a vegetációs időszak egyes hónapjaiban a hőmérséklet tekintetében növekedés, míg a csapadék esetében csökkenés mutatható ki. A körlap-növekedés éven belüli és évek közötti változásai tekintetében a fő növekedési időszakaszban (V–VIII. hónap) egyértelmű csökkenés, a befejező növekedési időszakaszban (IX–X.) pedig egyértelmű emelkedés figyelhető meg, miközben az éves növekedés erősen csökkenő tendenciájú. Többváltozós lineáris modell alkalmazásával elemeztük az éves körlapnövedék és a tárgyév, illetve az előző két év különböző klimatikus paraméterei közötti kapcsolatokat. Megállapítottuk, hogy az előző év nyári csapadéka pozitívan, míg őszének hőmérséklete negatívan hat. A tárgyév tavaszának, kora nyarának csapadéka szintén segíti a növekedést, azonban a június–júliusi nagy meleg visszaveti azt. A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a klíma-előrejelzéseknek megfelelően jelentős csökkenés várható a bükkösök növedékében, miközben a fafaj vitalitása és toleranciaszintje is esni fog.

Lelőhely
ER Archívum - digitális
Első szerző
Führer Ernő