Kőszegi-forrás Erdőrezervátum

ER-35 (HU)
magterület: 31.0 ha; védőzóna: 84.0 ha; összes terület: 115 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: Mánfa 0374/4-ből 82B, 82C, 82E, 82G, 82I, 82J
védőzóna hrsz és erdőrészlet: Mánfa 0374/4-ből 79A, 79NY, 80/A, 80B, 80C, 80NY, 82A, 82D, 82F, 82H, 82NY, 83A, 83B, 89A, 89B, 89TI2, 89C, 89D, 89E, 89F, 254M; 0374/1-ből 83BA
Történet

2024
Tervezett alapfelmérés a HUN-REN ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet részéről.

2010
Ortmann-né Ajkai Adrienn egyetemi hallgatókkal aljnövényzeti vizsgálatokat végzett.

2002
Lehoczky és mtsai elkészítik a Hosszútávú Fenntartási Tervet.

1999
"Az erdőrezervátum magterületén a Mecsek egyik legszebb bükköse és további régen kezelt, vagy felhagyott öreg gyertyános-tölgyes, ill. cseres-tölgyes található. Azonban tájidegen fafajok is jelen vannak, a területet egy műút (és egy vízválasztó gerinc) vágja ketté. Az erdőrezervátumban jelentős a turista-forgalom." ... Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Válogatott térképek
Kőszegi-forrás Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Kőszegi-forrás Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Kőszegi-forrás Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1999
Válogatott publikációk
Összes publikáció
2022 Kollár Tamás (2022): Bükk (Fagus sylvatica) állományok fatermési függvénye és táblája az ERTI tartamkísérleti hálózatának adatbázisa alapján. Erdészettudományi Közlemények 12(1-2): 5-29.
2022 Saláta Dénes, Takács Mátyás, Hüll László, Pető Ákos (2022): Közönséges bükk (Fagus sylvatica L.) növekedésének vizsgálata évgyűrűk alapján a Pápavár déli lejtőjén (Bakony) - előtanulmány. Tájökológiai Lapok 20(2): 59-81.
2016 Führer Ernő, Edelényi Márton, Jagodics Anikó, Jereb László, Horváth László, Kern Zoltán, Móring Andrea, Szabados Ildikó, Pödör Zoltán (2016): Az időjárás hatása egy időskorú bükkös évenkénti körlap-növekedésére. Erdészettudományi Közlemények 6(1):61-78.
2015 Gábor, Anna, György Horváth, Adrienne Ormann-né Ajkai, Gábor Csicsek (2015): Quantitative classification of macrohabitats for small mammal's habitat segregation surveys in a forest reserve. Natura Somogyiensis 26:123-134.
2014 Erdős, László, Alexandra Vida, László Körmöczi, Zoltán Bátori, Csaba Tölgyesi, Adrienne Ortmann-Ajkai (2014): Vegetation pattern along a topographical gradient in a beech forest reserve in the Mecsek Mts. (Hungary). Austrian J. Forest Science 131(2):85-106.
2012 Horváth, F., A. Bidló, B. Heil, G. Király, G. Kovács, G. Mányoki, K. Mázsa, E. Tanács, G. Veperdi, J. Bölöni (2012): Abandonment status and long-term monitoring of strict forest reserves in the Pannonian biogeographical region. Plant Biosystems 146(1): 189-200.
2012 Papp Viktor és Siller Irén (2012): A Ganoderma cupreolaccatum (syn. G. pfeifferi) taxonómiai helyzete és magyarországi elterjedése - The Hungarian distribution and taxonomic status of Ganoderma cupreolaccatum (syn. G. pfeifferi). Poszterszekció 1. Gombarendszertan és ökológia - Poster session 1, Fungal systematics and ecology. Mikológiai Közlemények - Clusiana 51(1): 76-78.
2010 Horváth F. és Mázsa K. (2010): Az ERDŐ+h+á+l+ó, mint kutatási infrastruktúra leírása a NEKIFUT Regiszterben
2009 4/2009. (IV. 10.) KvVM rendelet a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet létesítéséről, valamint a Kőszegi-forrás erdőrezervátum létrehozásáról
2002 Horváth F. és Bölöni J. [összeállította] (2002): Az erdőrezervátumok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben. In: Horváth és Borhidi [szerk.]: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Kiadó, Bp, 276-287.