Mányoki G. (2007): Pályázat kutatási támogatásra A, B és C program. A Kőszegi-forrás ER (35) magterület általános kutatási terve. Kézirat, Pécs

Összefoglalás

DDNP Igazgatóság
Závoczky Szabolcs, mb. Ig.,
Dévényi Borbála, Ökol. Ref.

PTE-TTK - Biológia Intézet,
Növényrendszertani és Geobot. Tsz.
Mányoki Gergely, PhD-hallgató (III.)

2007. június 04., Pécs

Központi koordináció: MTA ÖBKI, ER-Program
Közvetlen jogi képviselet: DDNP Igazgatóság
Kutatásvezető, projektfelelős: Mányoki Gergely (PTE-TTK, Botanika D. Isk., PhD-hallgató, III. évf.)
Szakmai referencia: Prof. Borhidi Attila (PTE-TTK, Növényrendszertani és Geobotanikai Tsz., egyetemi tanár, akadémikus)
Horváth Ferenc (MTA ÖBKI, tudományos munkatárs, ER-Program kutató)

Megjegyzések

A Kőszegi-forrás ER (35) magterület általános kutatási terve

Tartalom
1. Általános bevezetés
2. A kutatás általános háttere
3. Anyag: a kutatás A, B és C programja és általános érdeklődési-tevékenységi köre
4. A kutatás általános jellege és lépései
5. A kutatás terepi módszerei
6. A kutatás fontossága és NBmR-be illeszkedése

Pályázat kutatási támogatásra - A program
A Kőszegi-forrás ER (35) magterület alapállapot-felméréséhez (B és C program) szükséges Erdő+h+á+ló kitűzése és állandósítása
Pályázat kutatási támogatásra - B program
A Kőszegi-forrás ER (35) magterület vegetációjának ökológiai - vegetációdinamikai szempontok szerinti alapállapot-felmérése, különös tekintettel a faállomány-szerkezetre (részletesen a Mánfa 82 C, E és G erdőrészletben)
Pályázat kutatási támogatásra - C program
A Kőszegi-forrás ER (35) magterület erdőtörténete és ökológiai - természetvédelmi szempontok szerinti alapállapot-felmérése, különös tekintettel az állati eredetű diszturbációs és degradációs viszonyokra, illetve a madarak potenciális és realizált élőhelyeire (részletesen a Mánfa 82 C, E és G erdőrészletben)


Címszavazva - VA

Lelőhely
ER Archívum (2007/D-002)