Tátika Erdőrezervátum

ER-39 (HU)
magterület: 87.5 ha; védőzóna: 171.7 ha; összes terület: 259.2 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: Zalaszántó 045/12-ből 42C; 045/13 (41A, 41B, 41NY); 045/14 (40A, 40B, 40NY); 045/15-ből 39A; 045/20-ból 50D, 50NY; 045/23-ból 45D, 45NY
védőzóna hrsz és erdőrészlet: Zalaszántó 045/2-ből 27E, 27F, 27G, 27H, 27NY; 045/3-ból 28C, 28D, 28E, 28NY; 045/9-ből 34A, 34B, 34C, 34D, 34E, 34NY, 34VF; 045/11-ből 43A, 43B, 43NY1, 43NY2, 43TI, 43ÚT; 045/12-ből 42A, 42B, 42D, 42NY; 045/15 (39B, 39NY); 045/20-ból 50A, 50B, 50C, 50ÚT;
Történet

2023 - ALAPFELMÉRÉS
A magterület alapállapot felmérését a Soproni Egyetem EMK munkatársai végzik (FAÁSZ, ÚJCS, ANÖV, TERM). 

2020
"A Tátika ősbükkös elegyes állománya az alsó bazaltkúpon található, természetes állapotú őserdő, melynek koros fái 210-220 évesek." ... BfNPI (2020): Jelentés a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igagzgatóság 2019. évi tevékenységéről

1999
"A jellemző állomány nagy kiterjedésű, plató helyzetű, változatos lombkoronaszintű, elegyes (azonban másodlagos - vagyis ültetett eredetű) bükkös, amely nagyrészt összeroppanási fázisban van. Gyors változások várhatók, a természetes erdődinamikai folyamatok vizsgálatára alkalmas." ... Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Válogatott térképek
Tátika Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Tátika Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1998
Válogatott publikációk
Összes publikáció
2023 Szamosvári, Erik, László Nagy Heino Konrad, Norbert Móricz, Lambert Weißenbacher, Anita Bálint, Anikó Neuvirthné Bilics, Marcelo van Loo (2023): Bilateral cooperation - Fostering the ability of native European beech and sessile oak forests in the border region against the impacts of climate change. RIO 9: e109816
2022 Kollár Tamás (2022): Bükk (Fagus sylvatica) állományok fatermési függvénye és táblája az ERTI tartamkísérleti hálózatának adatbázisa alapján. Erdészettudományi Közlemények 12(1-2): 5-29.
2022 Saláta Dénes, Takács Mátyás, Hüll László, Pető Ákos (2022): Közönséges bükk (Fagus sylvatica L.) növekedésének vizsgálata évgyűrűk alapján a Pápavár déli lejtőjén (Bakony) - előtanulmány. Tájökológiai Lapok 20(2): 59-81.
2022 Szigeti Ferenc Albert (2022): 10 különleges és látogatható erdőrezervátum Magyarországon. Turistamagazin 2022. október 2., 76-85.
2018 Rozner György és Lőkkös Andor (2018): Adatok a Dunántúl közösségi jelentőségű bogarainak ismeretéhez I. Natura Somogyiensis 32: 165-182.
2018 Vandekerkhove, Kris, Margot Vanhellemont, Tomáš Vrška, Peter Meyer, Vath Tabaku, Arno Thomaes, Anja Leyman, Luc De Keersmaeker, Kris Verheyen (2018): Very large trees in a lowland old-growth beech (Fagus sylvatica L.) forest:
Density, size, growth and spatial patterns in comparison to reference sites in Europe. Forest Ecology and Management 417: 1-17.
2016 Führer Ernő, Edelényi Márton, Jagodics Anikó, Jereb László, Horváth László, Kern Zoltán, Móring Andrea, Szabados Ildikó, Pödör Zoltán (2016): Az időjárás hatása egy időskorú bükkös évenkénti körlap-növekedésére. Erdészettudományi Közlemények 6(1):61-78.
2012 Papp Viktor és Siller Irén (2012): A Ganoderma cupreolaccatum (syn. G. pfeifferi) taxonómiai helyzete és magyarországi elterjedése - The Hungarian distribution and taxonomic status of Ganoderma cupreolaccatum (syn. G. pfeifferi). Poszterszekció 1. Gombarendszertan és ökológia - Poster session 1, Fungal systematics and ecology. Mikológiai Közlemények - Clusiana 51(1): 76-78.
2010 Král, Kamil, Tomás Vrska, Libor Hort, Dusan Adam and Pavel Samonil (2010): Developmental phases in a temperate natural spruce-fir-beech forest: determination by supervised classification method. Eur J Forest Res 129: 339-351.
2007 Bartha D. és Gálhidy L. [szerk.] (2007): A magyarországi erdők természetessége. WWF füzetek 27., WWF Magyarország, Budapest
2002 Horváth F. és Bölöni J. [összeállította] (2002): Az erdőrezervátumok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben. In: Horváth és Borhidi [szerk.]: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Kiadó, Bp, 276-287.
2002 Kutasi Csaba, Sághy Zsolt (2002): A Bakony faunájára új és ritka bogárfajok (Coleoptera). A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 19-2000:69-78.