Tátika Erdőrezervátum

Nyomtatóbarát változatPDF version
ER-39 (HU)
magterület: 87.5 ha; védőzóna: 171.7 ha; összes terület: 259.2 ha
A beküldés/aktualizálás ideje: : 2020-12-20
Változástörténet:
Erdőrezervátummá a 2/2000. (III.24.) KöM rendelet nyilvánítja (MK 2000/26: 1298-1299.).
Leírás:

2020
"A Tátika ősbükkös elegyes állománya az alsó bazaltkúpon található, természetes állapotú őserdő, melynek koros fái 210-220 évesek."
BfNPI (2020): Jelentés a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igagzgatóság 2019. évi tevékenységéről

1999
"A jellemző állomány nagy kiterjedésű, plató helyzetű, változatos lombkoronaszintű, elegyes (azonban másodlagos - vagyis ültetett eredetű) bükkös, amely nagyrészt összeroppanási fázisban van. Gyors változások várhatók, a természetes erdődinamikai folyamatok vizsgálatára alkalmas."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Publikációk:
2012 Papp Viktor és Siller Irén (2012): A Ganoderma cupreolaccatum (syn. G. pfeifferi) taxonómiai helyzete és magyarországi elterjedése - The Hungarian distribution and taxonomic status of Ganoderma cupreolaccatum (syn. G. pfeifferi). Poszterszekció 1. Gombarendszertan és ökológia - Poster session 1, Fungal systematics and ecology. Mikológiai Közlemények - Clusiana 51(1): 76-78.
2007 Bartha D. és Gálhidy L. [szerk.] (2007): A magyarországi erdők természetessége. WWF füzetek 27., WWF Magyarország, Budapest
Kéziratok, egyéb dokumentumok:
2001 Sághy Zs. és Tóth Sz. (2001): A Tátika-hegy rovarfaunisztikai felmérése
2000 Ódor P. (2000): Korhadó fán élő mohafajok ökológiai preferenciáinak vizsgálata erdőrezervátumokban. Természetvédelmi jelentés. Kézirat, Budapest
1998 Aszalós R. (1998): Tátika Erdőrezervátum (39) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Tátika (39) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest
1990 Stubán Z. (1990): Őserdőregeneráció a Tátika-hegyen
Válogatott térképek (3/3)
Tátika ER és környéke, NÉBIH EI - Google űrfelvétel
Tátika Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
orto_39v.jpg
Tátika ER és környéke, NÉBIH EI Erdőtérkép - Google TOPO
Tátika Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
topo_39v.jpg
Tátika ER, SPOT4 - FÖMI űrfotótérkép
Tátika Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1998
er39_30.JPG