Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum

ER-46 (HU)
magterület: 20.7 ha; védőzóna: 37.4 ha; összes terület: 58.1 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: Sopron 0685/f-ből 185B, 185C; 0685/h-ból 185C, 186D1; 0685/g (186A); 0685/j-ből 186A, 186D1; 0685/k-ból 186A, 186D1
védőzóna hrsz és erdőrészlet: Sopron 0685/a-ból 185E; 0685/b (185E); 0685/c (185E); 0685/d (185E); 0685/f (185D); 0685/h (185D, 186D2); 0685/j (186D2); 0685/k (186D2); 0685/1 (186B, 186C); 0685/m-ből 186B, 186C, 186NY
Történet

2020
A domborzata változatos, amely sok fafajú, többnyire bükk és kocsánytalan tölgy dominálta állománynak ad otthont. Más fafajok közül nagyobb arányban lucfenyő, közönséges nyír, gyertyán, kislevelű hárs, valamint a völgyalji részeken mézgás éger elegyedik. A lucfenyők esetében szembetűnő az elmúlt években bekövetkezett szú-okozta pusztulás, így a területen viszonylag sok friss állóholtfa, facsonk és fekvőholtfa található. A megmaradt, egészségesnek látszó egyedek törzsén felfedezhetőek a szú jelenlétére utaló röpnyílások. ... Szegleti Zsófia

2018/19
A Soproni Egyetem két hallgatója diplomamunkát végzett a területen. Kiss Koppány Imre: Talajközelben élő pókok vizsgálata a Hidegvíz-völgy Erdőrezervátumban. Szalai Barnabás: Holt fához kötődő bogarak csapdázása a soproni Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum (ER-46) területén

2009
Major Diána felmérte a faállományszerkezet változását és térinformatikai elemzést készített. A helyes értékelésmódszertan még nem állt rendelkezésére, ezért eredményeit felül kell vizsgálni. ... Horváth Ferenc

2008 ÚJCS, ANÖV ALAPFELMÉRÉS
Tóth Viktória és munkatársaik felmérik az újulati és cserjeszintet, valamint az aljnövényzetet.

2005 FAÁSZ és TERM ALAPFELMÉRÉS
Az Erdőrendezéstani Tanszék hallgatói: Vitális Anikó és Zakariás Éva elkészítette a magterület egységes faállomány-szerkezeti felmérését. Az adatok értékelésének helyes módszertana csak később készült el, ezért a dolgozatban közölt eredményeket újra kell értékelni. Kovács Gábor és mtsai feltérképezi a termőhelyi viszonyokat.

2005/06
Király Géza vezetésével elkészül az ERDŐ+h+á+l+ó mintavételi pontjainak pontos kitűzése. 

2005
Nagyfelbontású légifotók és ortofotótérkép készült a Hidegvíz-völgy ER-ról (Czimber, Király 2005)

2004
Szúkártétel és egészségügyi termelések a védőzónában ... Vitális és Zakariás (2005) említi.

1999
"Az erdőrezervátum területén sok fafajú, elegyes, mozaikosan elhelyezkedő, váltakozva sarj- és mageredetű (részben telepített lucos) állományok vannak. A lucosokban az utóbbi években fellépett pusztulás lékesedési folyamatokat indított be." ... Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Válogatott térképek
Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1998
Válogatott fényképek
Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (MTA ÖK)
2005
Válogatott publikációk
Összes publikáció
Válogatott kéziratok
Összes kézirat
2010 Major Diána (2010): A faállomány-szerkezet változásának felmérése, és a változás térinformatikai elemzése a Hidegvíz-völgy Erdőrezervátumban. [Diplomamunka]. Kézirat, Sopron. ER Archívum 2010/D-002)
2008 Tóth Viktória, Mesterházy Attila és Mózer Gyula (2008): A Hidegvíz-Völgy Erdőrezervátum, ER-46 ÚJCS és ANÖV felmérés adatlapjai + szakmai jelentés; Kézirat, Sopron
2008 Mázsa K. [összeállította] (2008): Az Erdőrezervátum Program szakmai irányítása és koordinálása, 2007. évi alapfelmérési feladatok (Zárójelentés). Kézirat, Vácrátót, ER Archívum (2008/D-008)
2006 Király Géza (2006): ERDŐ+h+á+l+ó létesítése a Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum magterületén és a védőzóna kiválasztott területein. Kézirat, Sopron. ER Archívum (2006/D-010)
2006 Mázsa K. [összeállította] (2006): Az Erdőrezervátum program szakmai irányítása és koordinálása, 2006. évi feladatok. Kézirat, Vácrátót
2006 Király G. (2006): A Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum (ER-46) további geodéziai munkái (részben) a 2006-os Geodéziai Nagygyakorlat keretében. Kézirat, Sopron
2006 Vitális A. és Zakariás É. (2006): A Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum faállomány-szerkezeti felvétele és vizsgálata. Diploma dolgozat. Kézirat, Sopron, ER Archívum (2006/D-001)
2005 Király G. (2005): A Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum (ER-46) kezdeti geodéziai munkái (részben) a 2005-ös Geodéziai Nagygyakorlat keretében. Kézirat, Sopron
2005 Lakatos F. (2005): Hidegvíz-völgy erdőrezervátum (ER-46) eseménykövetés. Kézirat, Sopron
2005 Czimber Kornél, Király Géza (2005): Nagyfelbontású légifotók a Hidegvíz-völgy ER területéről. ECW formátumú légifotók (3 db), egy ortofotó és műszaki dokumentáció, NyME EMK, Földmérési és Távérzékelési Tanszék, Sopron
1998 Bartha D. (1998): Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum (46) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Hidegvíz-völgy (46) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest
1990 Lehoczky E. (1990): Ökoszisztéma rekonstrukciós terv a soproni Hidegvíz-völgyben