Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum

Nyomtatóbarát változatPDF version
ER-46 (HU)
magterület: 20.7 ha; védőzóna: 37.4 ha; összes terület: 58.1 ha
A beküldés/aktualizálás ideje: : 2020-12-20
Változástörténet:
Erdőrezervátummá a 13/2000. KöM rendelet nyilvánítja (MK 2000/66: 4065-4068.).
Leírás:

2020
A domborzata változatos, amely sok fafajú, többnyire bükk és kocsánytalan tölgy dominálta állománynak ad otthont. Más fafajok közül nagyobb arányban lucfenyő, közönséges nyír, gyertyán, kislevelű hárs, valamint a völgyalji részeken mézgás éger elegyedik. A lucfenyők esetében szembetűnő az elmúlt években bekövetkezett szú-okozta pusztulás, így a területen viszonylag sok friss állóholtfa, facsonk és fekvőholtfa található. A megmaradt, egészségesnek látszó egyedek törzsén felfedezhetőek a szú jelenlétére utaló röpnyílások.
Szegleti Zsófia

1999
"Az erdőrezervátum területén sok fafajú, elegyes, mozaikosan elhelyezkedő, váltakozva sarj- és mageredetű (részben telepített lucos) állományok vannak. A lucosokban az utóbbi években fellépett pusztulás lékesedési folyamatokat indított be."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Publikációk:
2012 F. Horváth, A. Bidló, B. Heil, G. Király, G. Kovács, G. Mányoki, K. Mázsa, E. Tanács, G. Veperdi, J. Bölöni (2012): Abandonment status and long-term monitoring of strict forest reserves in the Pannonian biogeographical region. Plant Biosystems 146(1): 189-200.
2011 Szmorad F. (2011): A Soproni-hegység erdeinek történeti, növényföldrajzi és cönológiai vizsgálata. Tilia 16: 205 pp. + mellékletek
2007 Brolly G. és Király G. (2007): Erdészeti és természetvédelmi célú földi lézeres letapogatás feldolgozása a Hidegvíz-völgy erdőrezervátumban. In: Lakatos F., Varga D. (szerk.): Erdészeti Tudományos Konferencia 2007. december 11. Előadás p: 4., Sopron
Kéziratok, egyéb dokumentumok:
2010 Major D. (2010): A faállomány-szerkezet változásának felmérése, és a változás térinformatikai elemzése a Hidegvíz-völgy Erdőrezervátumban. [Diplomamunka]. Kézirat, Sopron. ER Archívum 2010/D-002)
2008 Mázsa K. [összeállította] (2008): Az Erdőrezervátum Program szakmai irányítása és koordinálása, 2007. évi alapfelmérési feladatok (Zárójelentés). Kézirat, Vácrátót, ER Archívum (2008/D-008)
2008 Tóth Viktória, Mesterházy Attila és Mózer Gyula (2008): A Hidegvíz-Völgy Erdőrezervátum, ER-46 ÚJCS és ANÖV felmérés adatlapjai + szakmai jelentés; Kézirat, Sopron
2006 Vitális A. és Zakariás É. (2006): A Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum faállomány-szerkezeti felvétele és vizsgálata. Diploma dolgozat. Kézirat, Sopron, ER Archívum (2006/D-001)
2006 Király G. (2006): ERDŐ+h+á+l+ó létesítése a Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum magterületén és a védőzóna kiválasztott területein. Kézirat, Sopron. ER Archívum (2006/D-010)
2006 Mázsa K. [összeállította] (2006): Az Erdőrezervátum program szakmai irányítása és koordinálása, 2006. évi feladatok. Kézirat, Vácrátót
2006 Király G. (2006): A Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum (ER-46) további geodéziai munkái (részben) a 2006-os Geodéziai Nagygyakorlat keretében. Kézirat, Sopron
2005 Lakatos F. (2005): Hidegvíz-völgy erdőrezervátum (ER-46) eseménykövetés. Kézirat, Sopron
2005 Király G. (2005): A Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum (ER-46) kezdeti geodéziai munkái (részben) a 2005-ös Geodéziai Nagygyakorlat keretében. Kézirat, Sopron
1998 Bartha D. (1998): Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum (46) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Hidegvíz-völgy (46) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest
1990 Lehoczky E. (1990): Ökoszisztéma rekonstrukciós terv a soproni Hidegvíz-völgyben
Válogatott térképek (3/3)
Hidegvíz-völgy ER és környéke, NÉBIH EI - Google űrfelvétel
Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
orto_46v.jpg
Hidegvíz-völgy ER és környéke, NÉBIH EI Erdőtérkép - Google TOPO
Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
topo_46v.jpg
Hidegvíz-völgy ER, SPOT4 - FÖMI űrfotótérkép
Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1998
er46_30.JPG