Tóth Viktória et al (2008): A Hidegvíz-Völgy Erdőrezervátum, ER-46 ÚJCS és ANÖV felmérés adatlapjai + szakmai jelentés; Kézirat, Sopron

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Tóth Viktória, Mesterházy Attila és Mózer Gyula (2008): A Hidegvíz-Völgy Erdőrezervátum, ER-46 ÚJCS és ANÖV felmérés adatlapjai + szakmai jelentés; Kézirat, Sopron
Rövid hivatkozás: 
Tóth és mtsai (2008)
Első szerző: 
Tóth Viktória
Év: 
2008
Összefoglalás: 

Kutatási jelentés Hidegvíz-völgy 46. számú Erdőrezetvátum botanikai felméréséről

Felvételezések 2008. 05. 13., 05.16. és 05. 29-én történtek. A felvételezést Mesterházy Attila és Tóth Viktória végezte, a felvételezésben segítségükre volt Mózer Gyula.
Borítás becslésnél a 0,5 %-nál kisebb összborítással rendelkező aljnövényzetet, mohát, holtfát, stb. 0,1 értékkel jellemeztük. ha az egyévesnél fiatalabb újulat nagy tömegben volt jelen, akkor azt a megjegyzés rovatban külön feltüntettük.
Egy-egy hálópont felvételezése átlagosan 10 perc az átállások nélkül.Az átállást nehezíti a lékesedés és a jelölések károsodása. A jövőben biztos fog növekedni a felvételezések ideje, a lékesedés miatt.
A területen a kora tavaszi aszpektus fejletlen, elsősorban a magterületet kettéválasztó mellékvölgy meredekebb oldalaira és völgytalpi részére jellemző. Itt Ficaria verna viszonylag nagy borítással szerepel.
Tömeges fajok fenofázisa: Galium odoratumvirágzás-termésérlelés, Dentaria bulbifera
virágzás-termésérlelés, Ficaria verna hervadás, Carex sp. termésérlelés, Melica uniflora virágzás.
Mivel a területen lévő faállomány erősen lékesedik, ezért a hálópontokat jelölő karók esetenként holt fák alá kerülnek, illetve a hálópont körüli jelölt fák kidőlnek. Javasoljuk mind a hálópontok, mind a festés és számozás 2-5 évenkénti frissítését.
186A erdőrészletben főként a lucok erőteljes pusztulása figyelhető meg. Sok a fekvő holtfa. A lékek mérsékelten szedresednek. Lékekben 0,5-1,5 m-es bükk újulat van jelen. A fiatal lucossal (186B) érintkező részen erős a vadhatás. A völgy felőli részen van egy összefüggő lék, melyben 1-2m magas Bükk sűrű újulata található, néhány 0,5m-es luccal. Ez is szedresedik, és érintkezik a 185B-ben található teljesen elszedresedett lékkel.
196D erdőrészletben a nyírek és lucok pusztulása figyelhető meg, de a lékesedés nem olyan intenzív, mint 186A erdőrészletben.
185B erdőrészletben nagy kiterjedésű, erősen elszedresedett lék található, ezen kívül néhány kisebb lék is megfigyelhető.
185C erdőrészletben a nyírek pusztulása figyelhető meg.

erdőszerkezet: gyepszint
erdőszerkezet: újulat
módszertan: felmérés, monitorozás
Lelőhely: 
ER Archívum (2008/D-016/1, 2008/D-016/2)
Típus: 
kutatási jelentés, jegyzőkönyv
Katalógusba vette: 
Kovács Gabriella
Katalógusbavétel időpontja: 
2015-07-22