Vitális A. és Zakariás É. (2006): A Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum faállomány-szerkezeti felvétele és vizsgálata. Diploma dolgozat. Kézirat, Sopron, ER Archívum (2006/D-001)

Összefoglalás

Nyugat-Magyarországi Egyetem
Erdőmérnöki Kar
Erdőrendezéstani Tanszék
A Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum faállomány-szerkezeti felvétele és vizsgálata
Készítette: Vitális Anikó erdőmérnök-jelölt
Zakariás Éva erdőmérnök-jelölt
Tanszéki konzulens: Dr. Veperdi Gábor egyetemi docens
Külső konzulens: Horváth Ferenc tudományos munkatárs, MTA ÖBKI Erdőrezervátum-kutató munkacsoport
Sopron, 2006

Megjegyzések

Nyugat-Magyarországi Egyetem
Erdőmérnöki Kar
Erdőrendezéstani Tanszék
A Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum faállomány-szerkezeti felvétele és vizsgálata
Készítette: Vitális Anikó erdőmérnök-jelölt és Zakariás Éva erdőmérnök-jelölt
Tanszéki konzulens: Dr. Veperdi Gábor egyetemi docens
Külső konzulens: Horváth Ferenc tudományos munkatárs, MTA ÖBKI Erdőrezervátum-kutató munkacsoport
Sopron, 2006

Tartalom
1. Bevezetés
2. Az erdőrezervátum hálózat általános ismertetése
2.1. Az erdőrezervátum fogalma
2.2. Európai együttműködés az erdőrezervátum-kutatásban: COST E4
2.3. Az erdőrezervátumok kijelölése
2.3.1. Az erdőrezervátumok kijelölésének múltja Európában
2.3.2. Az erdőrezervátumok kijelölésének múltja Magyarországon
2.3.3. A környezetvédelmi tárca Természetvédelmi Hivatalának erdőrezervátum-programja
2.3.4. Az erdőrezervátum kijelölésének menete
2.3.5. Az erdőrezervátumok fenntartása
2.4. Az erdőrezervátumok erdőgazdasági vagyonkezelése
2.4.1. Erdőrezervátum magterülete
2.4.2. Erdőrezervátum védőzónája
3. A Soproni-hegyvidék általános jellemzése
3.1. Az erdőgazdasági táj földrajzi fekvése
3.2. Geológiai viszonyok
3.3. Domborzati viszonyok
3.4. Éghajlati viszonyok
3.5. Hidrológiai viszonyok
3.6. Talajviszonyok
3.7. Növényföldrajzi viszonyok
3.7.1. A Soproni-hegyvidék általános növényföldrajzi viszonyai
3.7.2. A Soproni-hegyvidék fafajösszetétele
3.7.3. Fafajösszetétel - terület szerint - a korosztályokban
3.7.4. A Soproni-hegyvidéken előforduló faállománytípusok
4. A Soproni-hegyvidék erdeinek történeti áttekintése
5. A Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum
5.1. A Hidegvíz-völgyi erdőállományok történeti áttekintése
5.2. Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum területén lévő erdők történelmi áttekintése 1955-ig
5.2.1. I. Halom (Erste Riegl)
5.2.2. II. Halom (Zweite Riegl)
5.2.3. Feltártság
5.3. A mai erdőkép kialakulása
5.4. A Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum általános adatai
5.5. Termőhelyi adatok
5.5.1. Üzemtervi adatok
5.5.2. Részletes termőhelyi vizsgálatok
6. Faállomány-szerkezet felvétele és vizsgálata
6.1. Felvételi metodika
6.2. A felméréskor alkalmazott mintavételi módszerek
6.2.1. Körös mintavétel
6.2.2. A relaszkóp elv és a szögszámláló próba
6.3. Felvett adatok, jellemzők
6.4. Az adatok feldolgozása, kiértékelése
6.5. Magassági görbék fafajonként, fafajcsoportonként
6.6. Fák egyedi magassága, térfogata
6.7. Magasság
6.8. Mellmagassági átmérő
6.9. Törzsszám
6.10. Hektáronkénti körlapösszeg
6.11. Fatérfogat hektáronként
6.12. Elegyarány
6.13. Faállomány-szerkezeti adatok kiértékelése
6.14. Vastagsági méretcsoportok
6.15. Záródás, lékesség, cserjeborítás
7. Egészségügyi állapot
7.1. Osztályozás
7.2. Szúkárosítás
7.2.1. Megfigyelt fajok
7.3. A faállományt alkotó jelentős fafajok egészségügyi minősítése
7.4. Életképes újulat
7.5. Felvő holtfa
7.5.1. Fekvő holtfa keletkezése
8. Észrevételek, javaslatok
9. Köszönetnyilvánítás
10. Felhasznált irodalom
11. Mellékletek
1. Az ER-46 Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum térképe
2. Felvételi adatlap (MTA ÖBKI Erdőrezervátum-kutató munkacsoport)
3. A mintavételi pontok hálózata
4. A mintavételi pontok faállomány-szerkezeti összesítése
5. A felvételi adatok digitális formában (CD)

Lelőhely
ER Archívum (2006/D-001)