Szmorad F. (2011): A Soproni-hegység erdeinek történeti, növényföldrajzi és cönológiai vizsgálata. Tilia 16: 205 pp. + mellékletek

Összefoglalás

Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar
Növénytani Tanszék
Tilia
Szerkeszti: Bartha Dénes
Vol. XVI.
Szmorad Ferenc: A Soproni-hegység erdeinek történeti, növényföldrajzi és cönológiai vizsgálata
Lektorálta: Dr. Borhidi Attila akadémikus, professzor emeritusz (Pécs)
Dr. Bölöni János Ph.D., tudományos munkatárs (Vácrátót)
Dr. Kevey Balázs D.Sc., egyetemi tanár (Pécs)
Dr. Vojtkó András Ph.D., főiskolai tanár (Eger)
Jelen kiadvány a Pécsi Tudományegyetem Biológia Doktori Iskolájánál azonos címmel, 2010. évben nyilvános vitára bocsátott Ph.D. értekezés alapján, apróbb változtatások és javítások, illetve lektori észrevételek beiktatásával készült.
Témavezető: Dr. Bartha Dénes D.Sc., egyetemi tanár (Sopron)
Sopron, 2011

Megjegyzések

Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar
Növénytani Tanszék
Tilia
Szerkeszti: Bartha Dénes
Vol. XVI.
Szmorad Ferenc: A Soproni-hegység erdeinek történeti, növényföldrajzi és cönológiai vizsgálata
Lektorálta: Dr. Borhidi Attila akadémikus, professzor emeritusz (Pécs)
Dr. Bölöni János Ph.D., tudományos munkatárs (Vácrátót)
Dr. Kevey Balázs D.Sc., egyetemi tanár (Pécs)
Dr. Vojtkó András Ph.D., főiskolai tanár (Eger)
Jelen kiadvány a Pécsi Tudományegyetem Biológia Doktori Iskolájánál azonos címmel, 2010. évben nyilvános vitára bocsátott Ph.D. értekezés alapján, apróbb változtatások és javítások, illetve lektori észrevételek beiktatásával készült.
Témavezető: Dr. Bartha Dénes D.Sc., egyetemi tanár (Sopron)
Sopron, 2011

Tartalom:
1. Bevezetés, kutatási célkitűzések
2. A vizsgálati terület bemutatása
2.1. A Soproni-hegység földrajzi helyzete, lehatárolása
2.2. A Soproni-hegység természetföldrajzi viszonyai
2.2.1. Geológiai viszonyok
2.2.2. Geomorfológiai viszonyok
2.2.3. Talajtakaró
2.2.4. Vízrajz
2.2.5. Klimatikus viszonyok
2.3. A Soproni-hegység növényföldrajzi viszonyai
3. Kutatástörténeti áttekintés
4. Módszerek
4.1. Az erdőtörténeti adatok feldolgozása
4.2. Az őshonossági kérdések értékelése
4.3. Az erdők gyepszint-változásainak értékelése
4.4. Az erdők növényföldrajzi-cönológiai elemzése
4.5. Az erdőtársulások leírása, potenciális vegetációtérkép szerkesztése
5. A Soproni-hegység erdőtörténete
5.1. Az erdők területének változása
5.1.1. Az erdőborítottság változásai közvetett adatok alapján (-18. század)
5.1.2. Az erdőborítottság változásai történeti térképek alapján (1784-2005)
5.2. Az erdők fafaj-összetételének változása
5.2.1. A fafaj-összetétel változásai közvetett adatok alapján (-19. század)
5.2.2. A fafaj-összetétel változásai erdészeti üzemtervek alapján (1885-2004)
5.3. Az erdők aljnövényzetének változása
6. Őshonossági kérdések a Soproni-hegység térségében
6.1. Lucfenyő (Picea abies)
6.2. Vörösfenyő (Larix decidua)
6.3. Jegenyefenyő (Abies alba)
6.4. Erdeifenyő (Pinus sylvestris)
6.5. Feketefenyő (Pinus nigra)
6.6. Szelídgesztenye (Castanea sativa)
7. Gyepszint-változások a Soproni-hegység erdeiben
7.1. A gyepszint-típusok térfoglalásának változása
7.2. A gyepszint-típusok kompozicionális változása (áttekintő elemzés)
7.3. A gyepszint-típusok kompozicionális változása (részletes elemzés)
7.4. Másodlagos mészkerülő erdők kialakulása és regenerálódása
8. A Soproni-hegység erdeinek növényföldrajzi-cönológiai elemzése
8.1. A mészkerülő erdők vizsgálata
8.1.1. A terepi adatgyűjtés általános eredményei
8.1.2. A mészkerülő erdők osztályozási problémái
8.1.3. A TWINSPAN-elemzés eredményei
8.1.4. Következtetések
8.2. A bükk-dominanciájú erdők vizsgálata
8.2.1. A terepi adatgyűjtés általános eredményei
8.2.2. A montán jellegű bükkösök előfordulásának kérdése
8.2.3. A TWINSPAN-elemzés eredményei
8.2.4. Következtetések
8.3. A tölgy-dominanciájú erdők vizsgálata
8.3.1. A terepi adatgyűjtés általános eredményei
8.3.2. A xerotherm tölgyesek előfordulásának kérdése
8.3.3. A síkvidéki kocsányos tölgyesek előfordulásának kérdése
8.3.4. A TWINSPAN-elemzés eredményei
8.3.5. Következtetések
8.4. A mézgás éger dominanciájú erdők vizsgálata
8.4.1. A terepi adatgyűjtés általános eredményei
8.4.2. A hegyvidéki kőrisligetek előfordulásának kérdése
8.4.3. A TWINSPAN-elemzés eredményei
8.4.4. Következtetések
9. A Soproni-hegység erdőtársulásai
9.1. Láposodó égerligetek (Angelico sylvestris-Alnetum glutinosae Borhidi in Borhidi & Kevey 1996)
9.2. Gyertyánelegyes égerligetek (Aegopodio-Alnetum glutinosae V. Kárpáti & I. Kárpáti & Jurko ex Šomšák 1961)
9.3. Kőriselegyes égerligetek (Carici remotae-Fraxinetum W. Koch ex Faber 1936)
9.4. Szubmontán bükkösök (Cyclamini purpurascentis-Fagetum Soó 1971)
9.5. Gyertyános-kocsányos tölgyesek (Circaeo-Carpinetum Borhidi 2003)
9.6. Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek (Cyclamini purpurascenti-Carpinetum Csapody I. ex Borhidi & Kevey 2006)
9.7. Mészkedvelő bükkösök (Veratro nigri-Fagetum Zukrigl 1999)
9.8. Mészkerülő bükkösök (Galio rotundifolio-Fagetum Soó 1971)
9.9. Mészkerülő tölgyesek (Campanulo rotundifoliae-Quercetum petraeae (Csapody I. 1964) Kevey in Kevey & Borhidi 2005)
9.10. Cseres-kocsánytalan tölgyesek (lajtamészkő alapkőzeten) (Fraxino orno-Quercetum cerridis Kevey & Sonnevend in Kevey 2008)
9.11. Cseres-kocsánytalan tölgyesek (savanyú alapkőzeten) (Sorbo torminalis-Quercetum Svoboda ex Blažková 1962)
10. Összefoglalás
11. Summary
12. Köszönetnyilvánítás
13. Felhasznált irodalom
Mellékletek
Függelék (CD): Tabellák I-V.


Címszavazva - VA

Lelőhely
ER Archívum (2011/P-004)