Pilis-oldal Erdőrezervátum

ER-01 (HU)
magterület: 44.9 ha; védőzóna: 123.2 ha; összes terület: 168.1 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: Pilisszántó 084/1-ből 4A; Pilisszentkereszt 021-ből 19A, 23A, 23B, 23ÚR
védőzóna hrsz és erdőrészlet: Pilisszántó 084/1-ből 3A, 3NY, 4NY, 5A, 5B, 5C, 5RL; Pilisszentkereszt 021-ből 13A, 13B, 13C, 13NY2, 13NY3, 18A, 18NY, 20A, 20B, 20ÚR, 22A, 22B, 22NY, 22ÚR, 23NY, 24A, 24B, 24NY1, 24ÚR
Történet

2023
Az északi magterület még a zárt, vágásos bükkös szálerdő képét őrzi. A 2014-es jegesedés koronatörései nagyrészt regenerálódtak, viszont kisebb mértékű kőrispusztulás tapasztalható. A déli kitettségű magterület sarj eredetű virágos kőrises, molyhos tölgyesében a korábbi jégtörés a fák jelentős részét tövestől kifordította, ezért itt kiemelkedően sok a fekvő holtfa. A bükkös lékeiben elindult a bükk felújulása, de a magas kőrist a vad visszarágja. A mezei juhar újulata azonban mindenhol képes felnőni. Az aljnövényzet rendkívül fajgazdag, a fafajok diverzitása is magas. A védőzóna bükkösében és a sziklás gerincháton örökerdő gazdálkodás folyik. 

2022/23 - FŐBB ALAPFELMÉRÉSI EREDMÉNYEK
A FAÁSZ, ÚJCS és ANÖV alapfelmérések elkészültek. A főbb eredményeket egy kutatási jelentés foglalja össze. A kutatási jelentés külön-külön is bemutatja a magterület háromféle, markánsan eltérő erdőtípusának (felhagyott bükkös; magas kőrises elegyes tölgyes tetőerdő; virágos kőrises, molyhos tölgyes bokorerdő) eredményeit. Itt csak az átlagértékeket ismertetjük, amely mögött rendszerint nagy különbségek vannak (részletesebben lásd a kutatási jelentést). ... Horváth Ferenc és mtsai (2024): A Pilis-oldal Erdőrezervátum országosan egységes alapfelmérése, 2022-2023. Kutatási jelentés, HUN-REN ÖK, Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót

mintavételi pontok (ismétlések) száma94%
átlagos lombkorona-záródás76%
nagyobb természetes lékek aránya71%
átlagos állománymagasság21,2
átlagos sűrűség (N)1101 törzs/ha
átlagos körlapösszeg (G)35,2 m2/ha
átlagos élőfakészlet (V - SZILV)414 m3/ha
álló holtfák és csonkok sűrűsége151 holtfa/ha
álló holtfák és csonkok körlapösszege3,1 m2/ha
holt MK az összes MK-hez (élő+holt) képest14%
holt B az összes B-höz (élő+holt) képest4%
fekvő holtfa mennyisége47,4 m3/ha

Elegyarányok (átlagosan): magas kőris 23%, virágos kőris 16%, cser 16%. molyhos tölgy 15%, bükk 14%, kocsánytalan tölgy 7%, mezei juhar 3%, gyertyán 2%, egyéb fafajok (HSZ, BABE, SM) 1%. Cserjék (HUSO, galagonyák, mogyoró) összesen 2%. ... de a három erdőtípus között nagyok a különbségek (részletesebben lásd a kutatási jelentést).

2016
Az erdőrezervátum két magterülettel rendelkezik. A Pilis-tető "örökerdő"-s gazdálkodásra átállított bükköseihez leginkább az északi magterület hasonlítható (korábban Pilisszentkereszt 19/A, jelenleg 3/C), amely még a zárt, vágásos szálerdő képét őrzi. A védőzónában nyitott lékekben már sűrű természetes újulat alakult ki. Ebben a kisebb részletben az MTA ÖK 2014-ben elvégezte az egységes felmérést, amelyhez viszonyítva 2016-ban megismételtük a fekvő holtfa felmérését, hogy értékelhessük a 2014 decemberi jégtörés mértékét. A jégtörés átlagosan 20 m3/ha leszakadt ág és koronarész holtfát eredményezett a korábban is meglévő átlagosan 12-13 m3/ha fekvő holtfához képest. Ez kisfokú bolygatásnak tekinthető. A déli kitettségű magterület hegyoldalon húzódó tölgyesében és bokorerdőiben a jégtörés és dőlés mértéke nagyobb, mivel a meredek oldalban a fák jelentős része tövestől kifordult. Ebben az állományrészben 2 mintavételt csináltunk, amelyből kitűnt, hogy a korábbi holtfa mennyiség is magasabb (40-50 m3/ha), ugyanakkor a jégtörés/dőlés következtében fekvő holtfa is több, mintegy 50 m3/ha nagyságrendű – így itt az összes fekvő holta megközelíti a 90-100 m3/ha mennyiséget. ... Horváth Ferenc

2014
Decemberben rendkívüli jégtörés történt, elsősorban a Börzsönyben és a Pilis- Visegrádi hg. magasabban fekvő erdőiben (lásd: Wikipedia). Ez jelentős mértékben érintette a Pilis-oldal ER állományát is, amelyről felmérés is készült. ... Horváth Ferenc

2009
Az erdőrezervátum magterületén nagyrészt homogén állomány-szerkezetű középkorú bükkösök és egykor túllegeltetett, túlhasznált, sarjaztatott zárt és nyílt molyhostölgyes, mész- és melegkedvelő tölgyesállományok találhatók. Az erdő még nem mutat látható dinamikát. A vadállományt a gazdálkodó az elmúlt években erőteljesen visszaszorította és szabályozza. A védőzóna bükkösében korábban lékvágásos kísérletet (1 famagasságnyi méretű lékekkel) állított be az ERTI; ezek egy részét utólag bekerítették a vad kizárása érdekében. Az elmúlt évek alapvető változása, hogy a gazdálkodó (Piliserdő Rt) a Pilis-tömb bükköseit szálalógazdálkodásra (szálalóvágásra ill. szálaló üzemmódra) kezdte átállítani, az állományokat foltosan, gyenge eréllyel és többszörös visszatéréssel "mikrolékekkel" sűrűn megnyitotta, ennek következtében foltokban, erőteljes és egészséges újulat nőtt fel a területen. Míg a magterületre továbbra is a felhagyott gazdasági erdő képe a jellemző, addig azon kívül, a természetes erdőszerkezetre jobban hasonlító, változatos (szálaló) erdőkép van kialakulóban. ... Horváth Ferenc

1999
"Nagyrészt homogén állomány-szerkezetű középkorú bükkösök és egykor túllegeltetett, túlhasznált, sarjaztatott, zárt és nyílt molyhostölgyes, mész- és melegkedvelő tölgyesállományok találhatók a területen. Az erdő még nem (vagy csak kis mértékben) mutat látható dinamikát. A vadállomány túlságosan magas. A bükkösökben csoportos szálalóvágásos kísérlet indult. A gazdálkodó (Piliserdő Rt) az egész Pilis-tömb bükköseit szálalógazdálkodásra tervezi átállítani." ... Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Válogatott térképek
Pilis-oldal Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
Pilis-oldal Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Pilis-oldal Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Pilis-oldal Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1998
Válogatott fényképek
Pilis-oldal Erdőrezervátum
Pilisszentkereszt 4C (2013); korábban 23A (1998)
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
Pilis-oldal Erdőrezervátum
Pilisszentkereszt 3C (2013); korábban 19A (1998)
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
Pilis-oldal Erdőrezervátum
Pilisszentkereszt 3C (2013); korábban 19A (1998)
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
Pilis-oldal Erdőrezervátum
Pilisszentkereszt 4D (2013); korábban 23B (1998)
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
Pilis-oldal Erdőrezervátum
Pilisszentkereszt 4D (2013); korábban 23B (1998)
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
Válogatott publikációk
Összes publikáció
2023 Zoltán, László, Ferenc Szmorad, Tibor Standovár (2023): Heavy Ungulate Pressure behind the Disappearance of Regeneration in Hungarian Forests. Forests 2024, 1-15, 54.
2022 Kollár Tamás (2022): Bükk (Fagus sylvatica) állományok fatermési függvénye és táblája az ERTI tartamkísérleti hálózatának adatbázisa alapján. Erdészettudományi Közlemények 12(1-2): 5-29.
2021 Csépányi Péter (2021): Az örökerdő-gazdálkodás alapjai - II. Előadás, Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar, 67. old.
2017 Csépányi Péter, Magassy Erik, Kontor Csilla, Szabó Csilla, Szentpéteri Sándor, Németh Rita, Némedy Zoltán, Müller Szabolcs, Szabó Miklós, Kovács András, Szenthe Gábor, Limp Gábor, Ocsovai Zoltán, Brandhuber Ádám, Farkas Viktor, Petrik János (2017): A 2014. decemberi jégkár okai és következményei a Pilisi Parkerdő Zrt. által kezelt erdőállományokra. Erdészettudományi Közlemények 7(1): 25-41.
2017 UNESCO MAB (2017) Pilis Biosphere Reserve Management Plan. Esztergom - Visegrád, pp. 20.
2016 Csépányi Péter (2016): Örökerdők a Pilisi Parkerdőben. Pilisi Parkerdő Zrt., 15 old.
2016 Führer Ernő, Edelényi Márton, Jagodics Anikó, Jereb László, Horváth László, Kern Zoltán, Móring Andrea, Szabados Ildikó, Pödör Zoltán (2016): Az időjárás hatása egy időskorú bükkös évenkénti körlap-növekedésére. Erdészettudományi Közlemények 6(1):61-78.
2016 Horváth Ferenc és Bajomi Bálint (szerk., 2016): Erdőrezervátumok a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén. Cincér különszám, 13 old.
2015 Bölöni János (szerk.) (2015): Tanulmányok a félszáraz tölgyesek ökológiai viszonyairól. MTA Ökológiai Kutatóközpont Tanulmányai 1. 59 oldal, ISBN 978-963-89460-6-5
2013 Brolly, Gábor, Géza Király (2013): Mapping Forest Regeneration from Terrestrial Laser Scans. Acta Silv. Lign. Hung. 9:135-146.
2002 Horváth F. és Bölöni J. [összeállította] (2002): Az erdőrezervátumok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben. In: Horváth és Borhidi [szerk.]: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Kiadó, Bp, 276-287.
1994 Horváth I. (1994): Klastrompuszta - a pálos rend bölcsője. Erdészeti Lapok 129(7-8): 239-242., Budapest
1975 Izrael Gábor (1975): Legritkább nagyvadunk a muflon. Élet és Tudomány 30(23):1078-1083.
Válogatott kéziratok
Összes kézirat
2024 Horváth Ferenc, Molnár Csaba, Papp Mónika, Szegleti Zsófia, Vig Ákos (2024): A Pilis-oldal Erdőrezervátum országosan egységes alapfelmérése, 2022-2023. Kutatási jelentés, HUN-REN ÖK, Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót, 18 old.
2023 Horváth Ferenc, Molnár Csaba, Papp Mónika (2023): A Pilis-oldal Erdőrezervátum országosan egységes alapfelmérése, 2022(-2023). Kutatási jelentés, ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót, 9 old.
2019 DINPI (2019) Jelentés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2018. évi szakmai tevékenységéről. DINPI, Budapest, 136 old.
2018 DINPI (2018) Jelentés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2017. évi szakmai tevékenységéről. DINPI, Budapest, 137 old.
2016 Horváth Ferenc, Vida Alexandra, Bajomi Bálint (2016): A 2014 decemberi jégtörés mértékének becslése és értékelése erdőrezervátumokban és egy szakmai ismeretterjesztő kiadvány összeállítása; Jelentés; Kézirat, Vácrátót
2014 Horváth Ferenc, Demeter László, Guba Erika, Lukács Márió, Szabó Gábor és Zimmermann Zita (2014): A Pilis-oldal Erdőrezervátum, ER-01 FAÁSZ és ÚJCS felmérés adatlapjai; Kézirat, Vácrátót
2005 Illés G. és Szimeth Zs. (2005): Pilis-oldal erdőrezervátum (ER-01) eseménykövetés. Kézirat
2002 Borhidi A. [szerk.] (2002): Erdőrezervátumok hosszútávú fenntartási terveinek készítése - a munka folytatása. Kézirat, Vácrátót
1998 Erdészeti Tudományos Intézet (1998): Erdőművelési kísérletek a Pilisoldal erdőrezervátumban
1998 Kun A. (1998): Pilis-oldal Erdőrezervátum (01) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Pilisoldal (01) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok, Kézirat, Budapest
1994 Halupa L. [szerk.] (1994): Összefoglaló jelentés. Az erdőrezervátum hálózat kijelölése a Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság területén. Kézirat, Budapest
1994 Halupa L. (1994): Az Erdőrezervátum hálózat kijelölése a BTI és a KNPI területén. Kézirat, Budapest