DINPI (2019) Jelentés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2018. évi szakmai tevékenységéről. DINPI, Budapest, 136 old.

Összefoglalás

NBmR monitorozás
- Ócsai Turjános ER, Carici elongatae-Alnetum

Erdőrezervátum felmérés
- Kis-Szénás ER-ban sokcélú módszertannal folyik (Standovár, Zoltán kutatási jelentés)
- Száz-völgy ER-ban sokcélú módszertannal folyik
- Pilis-oldal ER-ban sokcélú módszertan szerint (Standovár, Szmorad 2017/18) vadrágás magas főként a Pilis-oldalban