Száz-völgy Erdőrezervátum

ER-05 (HU)
magterület: 49.6 ha; védőzóna: 193.8 ha; összes terület: 243.4 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: Dunaszentmiklós 0118-ból 5B, 5C, 5D; Tardos 030/1 (10E); 031 (10E); 032/8 a-ból 10E
védőzóna hrsz és erdőrészlet: Dunaszentmiklós 0118-ból 4B, 4C, 5A, 5E, 5F, 5G; Tardos 032/8 a-ból 10B, 10C, 10D, 10F, 11A, 11B; Neszmély 0301-ből 23A, 23NY, 24A, 24B, 24C
Történet

2022
"Nemrégen felhagyott gazdasági erdő, amely elsősorban gyertyános-tölgyes, elegyes tölgyes állományokból és a meredek oldalakban bokorerdőkből áll. A fák rágott újulata és a cserjék összesen sem érik el a 200 tő/ha sűrűséget. A magas vadnyomás továbbra sem tesz lehetővé természetes felújulást." ... Horváth, Szegleti, Vig (2023): A Száz-völgy Erdőrezervátum országosan egységes alapfelmérése, 2022. Kutatási jelentés 

2022 - FŐBB ALAPFELMÉRÉSI EREDMÉNYEK
A FAÁSZ, ÚJCS és ANÖV alapfelmérések elkészültek. A főbb eredményeket egy kutatási jelentés foglalja össze ... Horváth és mtsai (2023): A Száz-völgy Erdőrezervátum országosan egységes alapfelmérése, 2022

mintavételi pontok (ismétlések) száma114
átlagos lombkorona-záródás90%
nagyobb természetes lékek aránya32%
átlagos állománymagasság29,4 m
átlagos sűrűség (N)456 törzs/ha
átlagos körlapösszeg (G)29,6 m2/ha
átlagos élőfakészlet (V - SZILV)381 m3/ha
álló holtfák és csonkok sűrűsége52 holtfa/ha
álló holtfák és csonkok körlapösszege1,7 m2/ha
fekvő holtfa mennyisége47,8 m3/ha

Elegyarányok: cser 29%, gyertyán 17%, bükk 15%, kocsánytalan tölgy 15%, kislevelű hárs 8%, magas kőris 4%,  molyhos tölgy 4%, mezei juhar 3%, egyéb fafajok (NH, HJ, KJ, VK, KST) 4% és cserjék össezsen 2%. 

2016
A természetes felújulást megakadályozó sűrűségű vadlétszám él a területen (vadkizárásos mintaterületek bizonyítják). A DK-i kitettségű oldal magasabb részei felé egyre inkább észlelhető volt a vad fokozódó jelenléte és hatása (csapák, túrások, rágások, kifekvések, hullaték). A terület az MH 25. Klapka György Lövészdandár szomódi lőterének kihulló zónájába esik, ezért lövészetek napján (rendszerint keddtől péntekig) nem látogatható. A védőzónában hagyományos vágásos erdőgazdálkodást folytatnak. Az összes fekvő (korhadó) holtfa mennyisége 22 MVP átlagában 69 m3/ha - a 2014 decemberi ónos eső itt nem okozott jégtörést. ... Horváth Ferenc

1999
"Vadaskert jellegű, a természetes állapotokat meg sem közelítő faállományszerkezetű erdőben a rendkívül túltartott vadállomány a jellemző és meghatározó "kultúr-ökológiai" tényező." ... Horváth és Bölöni (2002): Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Válogatott fényképek
Száz-völgy Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
Száz-völgy Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
Száz-völgy Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
Válogatott publikációk
Összes publikáció
2023 Horváth Ferenc, Szegleti Zsófia és Vig Ákos (2023): A Száz-völgy Erdőrezervátum 2022-ben. ER Füzetek 8. HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont, Budapest, 16 old.
2023 Zoltán, László, Ferenc Szmorad, Tibor Standovár (2023): Heavy Ungulate Pressure behind the Disappearance of Regeneration in Hungarian Forests. Forests 2024, 1-15, 54.
2018 AM Vadgazdálkodási Tájegységi Főosztály (2018): Dunazugi vadgazdálkodási tájegység (512) – A vadgazdálkodási tájegység tervének elkészítéséhez felhasznált vadgazdálkodási alapadatok … Országos Vadgazdálkodási Adattár, 199 old.
2016 Horváth Ferenc és Bajomi Bálint (szerk., 2016): Erdőrezervátumok a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén. Cincér különszám, 13 old.
2013 Szimicsek László (2013): Az erdőgazdálkodás és a honvédelem összehangolása. A mi erdőnk 12(20): 1-5.
2002 Horváth F. és Bölöni J. [összeállította] (2002): Az erdőrezervátumok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben. In: Horváth és Borhidi [szerk.]: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Kiadó, Bp, 276-287.
1988 Csőre Pál (1988): A tatai és gesztesi uradalom vadgazdálkodása 1750-1850. Agrártörténeti Szemle 30: 149-166.
1987 Csőre Pál (1987): A tata-gesztesi uradalom erdőgazdálkodása a XIX. század elején. Erdészettörténeti Közlemények 15: 52-73.
1975 Izrael Gábor (1975): Legritkább nagyvadunk a muflon. Élet és Tudomány 30(23):1078-1083.
1934 Hajdu István (1934): Az esztergomi érsekség erdőbirtokai és erdei vasúthálózata. Erdészeti Lapok 73(12): 1023-1039.
Válogatott kéziratok
Összes kézirat
2023 Horváth Ferenc, Szegleti Zsófia, Vig Ákos (2023): A Száz-völgy Erdőrezervátum országosan egységes alapfelmérése, 2022. Kutatási jelentés, ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót, 10 old.
2020 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága (2020) A HUDI20020 Gerecse kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve. DINPI, Budapest 181 old.
2020 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (2020) Jelentés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi szakmai tevékenységéről. DINPI, Budapest, 150 old.
2019 DINPI (2019) Jelentés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2018. évi szakmai tevékenységéről. DINPI, Budapest, 136 old.
2016 Horváth Ferenc, Vida Alexandra, Bajomi Bálint (2016): A 2014 decemberi jégtörés mértékének becslése és értékelése erdőrezervátumokban és egy szakmai ismeretterjesztő kiadvány összeállítása; Jelentés; Kézirat, Vácrátót
2014 Illés Katalin (2014): A Gerecse, Száz-völgy Erdőrezervátum térségének turisztikai fejlesztése. Diplomamunka, Budapesti Corvinus Egyetem, 82 old.
1998 Madas K. (1998): Gerecse, Száz-völgy Erdőrezervátum (05) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Gerecse (05) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest
1981 Száraz Péter (1981): Vegetációtanulmányok a Gerecse hegységben. Doktori értekezés, ELTE TTK Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, Budapest, 50 old.