Gerecse, Száz-völgy Erdőrezervátum

ER-05 (HU)
core area: 49.6 ha; buffer zone: 193.8 ha; total area: 243.4 ha
Storyline

"Vadaskert jellegű, a természetes állapotokat meg sem közelítő faállományszerkezetű erdőben a rendkívül túltartott vadállomány a jellemző és meghatározó "kultúr-ökológiai" tényező."
1999
"This reserve has a feature of a game farm, the stand structure is far from the natural conditions; extremely high numbers of game stock is the characteristic and determining, culture-ecological factor in the forest."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben [Classification and brief description of the forest reserves in 1999 from the viewpoint of research]