Horváth Ferenc, Szegleti Zsófia, Vig Ákos (2023): A Száz-völgy Erdőrezervátum országosan egységes alapfelmérése, 2022. Kutatási jelentés, ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót, 10 old.

Összefoglalás

Készült az Agrárminisztérium Erdőgazdálkodási Főosztállyal kötött EGF/141/2022 számú, háromoldalú (AM, ELKH, ÖK) megállapodás keretében.

Felmérők: Horváth Ferenc, Szegleti Zsófia, Vig Ákos

Az állomány egy nemrég felhagyott, helyenként lékesedő, de alapvetően zárt gazdasági erdő képét mutatja, amely a kitettségtől függően bükkös, gyertyános-tölgyes, ill. elegyes tölgyes állományokból áll (a Borz-hegy gerincén és meredélyén húzódó, nagy kiterjedésű bokorerdőket is részben felmértük). Legnagyobb elegyaránnyal cser alkotja, gyertyán a DK-K-i oldalak kivételével mindenütt jelen van,  bükk az É-ÉNY-i kitettségekben meghatározó. A területen sok (13) fafaj fordul elő, a cserjeszint "üres". A nagy vadnyomás továbbra is blokkolja a természetes felújulást. 

Tartalom:

A Száz-völgy Edőrezervátum magterülete
A terepen állandósított ERDŐháló megtervezése és kitűzése
Az országosan egységes alapfelmérési módszertan áttekintése
A faállomány-szerkezeti alapfelmérés (FAÁSZ) eredményei
Az újulati- és cserjeszint alapfelmérés (ÚJCS) eredményei
Az aljnövényzeti alapfelmérés (ANÖV) eredményei
Hivatkozások

Megjegyzések

A terület a Szomódi NATO lőtér lőszer-kihullási zónája, e miatt a terepmunkákat csak lövészetmentes napokon lehet végezni. 

A jelentés végleges változata szabadon letölthető.

Lelőhely
ER Archívum - digitális
Erdőrezervátumok
A Száz-völgy Erdőrezervátum országosan egységes alapfelmérése