térkép: vegetációtérkép

Nyomtatóbarát változatPDF version
Publikációk (térkép: vegetációtérkép):
Év
Tanács Eszter (2011): Az erdőszerkezet tér-és időbeli mintázatainak vizsgálata a Haragistya-Lófej erdőrezervátum (Aggteleki-karszt) területén. Doktori értekezés, SZTE TTK, Szeged, (Tovább) 2011
Joint Research Centre (2007): Pan-European Forest/Non-Forest Map 2000 (Tovább) 2007
Vrska, T., Adam, D., Hort, L. et al (2006): Developmental Dynamics of Virgin ...; Floodplain Forests - Cahnov-Soutok, Ranspurk, Jirina; (Tovább) 2006
Marincek L, Carni A, Kosír P et al (2003): Komentar K vegetacijski karti gozdnih zdruzb Slovenije V Merilu 1:50.000, list novo mesto. Zalozba ZRC Ljubljana (Tovább) 2003
Marincek L, Carni A (2002): Commentary to the vegetation map of forest communities of Slovenia in a scale of 1:400,000.Ljubljana (Tovább) 2002
Jones, P.G et al: Computer tools for spatial analysis of plant genetic resources data:2.FloraMap. Plant Genetic Resources Newsletter, No. 130:(1-6), 2002 (Tovább) 2002
Schadt, S. et al (2002): Rule-Based assesment of suitable habitat and patch connectivity for the Eurasian lynx. Ecological Applications, 1215: (1469-1483) (Tovább) 2002
Lőkös L., Peregovits L. (szerk.)(2001): Természetvédelmi közlemények 9. Magyar Biológiai Társaság, Budapest (Tovább) 2001
Csiky János, Borhidi Attila et al (2000): A Ropolyi-erdő erdőrezervátum vegetáció térképe, összefoglaló tanulmány, Sopron (Tovább) 2000
Vicherek et al. (2000): Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje .[Flora and vegetation at the confluence of the Morava and Dyje rivers.] Masarykova univerzita, Brno (Tovább) 2000
Uherkovich Á (szerk.)(1978): Dunántúli Dolgozatok, (A) Természettudományi Sorozat; A Barcsi Ősborókás élővilága, I.; Pécs (Tovább) 1978
Zólyomi B., Máthé I., Précsényi I. és Szőcs Z. (1972): A vegetáció produktivitásának vizsgálata az újszentmargitai IBP mintaterületen. MTA Biol. Oszt. Közl. 15: 31-42. (Tovább) 1972
Tallós P., Tóth B. (1968): Az újszentmargitai sziki reliktum erdő termőhelyi adottságai, növénytársulásai és kapcsolatuk a fatermesztési lehetőségekkel. MÉM Kísérletügyi Közlemények LXI/D. Erdőgazdaság és Faipar 1-3: 75-107 (Tovább) 1968
Pócs T. et al (1958): Vegetationsstudien im Őrség; (Ungarischen Ostalpenvorland); Budapest (Tovább) 1958
Zólyomi, B., Jakucs, P., Baráth, Z. & Horánszky, A. (1955): Forstwirtschaftliche Ergebnisse der geobotanischen Kartierung im Bükkgebirge. Acta Botanica 1(3-4): 361-395. Akadémiai Kiadó, Budapest (Tovább) 1955
Zólyomi B., Jakucs P., Baráth Z. és Horánszky A. (1954): A bükkhegységi növényföldrajzi térképezés erdőgazdasági vonatkozású eredményei. Az Erdő 1954 évi 3, 4, 5. szám: 78-171. (Tovább) 1954
Soó Rezső (1937): A Mátrahegység és környékének flórája; Magyar Flóraművek I. Debrecen (Tovább) 1937
Angol név: 
map: vegetation map