Horváth F., Csicsek G., Molnár Cs., Papp M., Vig Á. (2022): A Prédikálószék Erdőrezervátum 2022-ben. ER Füzetek 6., Ökológiai Kutatóközpont, Budapest, 16 old.

Összefoglalás

A Prédikálószék Erdőrezervátum a UNESCO egyik magyarországi Man and Biosphere (MAB) rezervátumának
zonációs rendszerébe illeszkedik. A Pilis Bioszféra Rezervátumot 1980-ban alapították meg azzal a fő célkitűzéssel, hogy előmozdítsa és bemutassa az ember és a bioszféra kiegyensúlyozott kapcsolatát i) a terület természeti értékeinek, a táj-, faj- és genetikai diverzitás megőrzésével, ii) a fenntartható fejlődés biztosításával és iii) az ezt célzó oktató- és kutatómunka támogatásával. Az erdőrezervátum magterülete MAB ’core’ zónába esik, amelynek elsősorban a biodiverzitás védelmét kell biztosítania, ahol monitorozás és nem-destruktív kutatás folytatható.
Az erdőrezervátum magterülete valójában a Keserűs-hegy tetejére és délies fekvésű széles hátára esik, amelynek nem túl régen felhagyott, 88–90 éves állományait még a vágásos erdőkép öröksége jellemzi. Rendkívüli változatossággal és kiemelkedő biodiverzitással valójában nem ez a terület, hanem a Prédikálószékről lefutó sziklás gerincek és a gerincek közé ékelődő árnyas-hűvös völgyfők rendelkeznek.
Mindezek mellett a Prédikálószék Erdőrezervátum legfőbb jelentősége az, hogy a hegyvidéki pannon tölgyesek, kedvező termőhelyi viszonyok között fejlődő, kiterjedt és reprezentatív állományait biztosítja a kutatás és megismerés számára.

Lelőhely
ER Archívum - digitális
Első szerző
Horváth Ferenc