Prédikálószék Erdőrezervátum

Nyomtatóbarát változatPDF version
ER-02 (HU)
magterület: 27.3 ha; védőzóna: 143.0 ha; összes terület: 170.3 ha
A beküldés/aktualizálás ideje: : 2022-03-03
Változástörténet:
- 2014 decemberben ónos eső, jégtörés érte a területet
- Erdőrezervátummá a 14/2000. KöM rendelet nyilvánítja (MK 2000/66: 4068-4072.)
Leírás:

2015/16
Google Map űrfelvételek (2013 július; 2015 augusztus) összehasonlítása alapján jelentős mértékűnek kellett lennie a 2014 decemberi jégtörés-nek. Helyenként csoportos-foltos új dőlések is kialakultak a Disznós-árok és a Szép-cseres-völgy felső, középső részén (terepbejárás nem történt).
Horváth és mtsai (2016): A 2014 decemberi jégtörés mértékének becslése és értékelése erdőrezervátumokban ... Jelentés. MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet alapján.

1999
"Nagyrészt homogén szerkezetű és fiatal, vagy sarjeredetű öregebb faállományú tölgyesek találhatók, az üdétől az igen száraz termőhelyek sorozatán. Természetest közelítő erdőszerkezet, vagy látható erdődinamikai folyamat még nincsen. A vadállomány rendkívül magas."
Horváth és Bölöni (2002): Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Publikációk:
2009 Papp V. (2009): Újabb adatok Dobogókő és környékének nagygombavilágához. Mikológiai Közlemények, Clusiana 48(1): 45-62.
1985 Szeredi I. (1985): Prédikálószéki szivattyús energiatározó. Vízügyi Dokumentációs Szolgáltató Lv.
Kéziratok, egyéb dokumentumok:
2018 DINPI (2018) Jelentés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2017. évi szakmai tevékenységéről. DINPI, Budapest, 137 old.
2003 Aszalós R. és Bölöni J. [szerk.] (2003): Botanikai alapállapot felmérés az Országos Erdőrezervátum Hálózat kiválasztott területein. Kézirat, Vácrátót
1998 Aszalós R. (1998): Prédikálószék Erdőrezervátum (02) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Prédikálószék. E.R.T.I Erdőrezervátum Erdőterve. Kézirat, Budapest
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Vadállókövek (02) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest
Válogatott térképek (6/6)