Prédikálószék Erdőrezervátum

ER-02 (HU)
magterület: 27.3 ha; védőzóna: 143.0 ha; összes terület: 170.3 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: Dömös 067-ből Dömös 15A, 16A, 16TI, 16NY
védőzóna hrsz és erdőrészlet: Dömös 066-ból Dömös 13A; 067-ből Dömös 13B, 13C, 13D, 15B, 15EY, 16B, 16NY, 16TI, Dömös 068-ból Dömös 17A, 17G1, 17H1
Történet

2022 ALAPFELMÉRÉS
A Pilis Bioszféra Rezervátum (PBR) felülvizsgálata és újratervezése során meghatározott két, nem érintkező ER magterület(!?) a PBR egyik nagyobb, faanyagtermelést nem szolgáló MAB "core zone"-ájában helyezkedik el (UNESCO MAB 2017). Az alapfelmérést kiterjesztettük a közöttük húzódó 16C és 16D részletekre is. A FAÁSZ, ÚJCS és ANÖV alapfelmérések elkészültek. Az adatok feldolgozása és értékelése folyamatban van. ... Horváth Ferenc

2016
A Prédikálószéken a Pilisi Parkerdő felépített és átadott egy kilátót. A természetjáró túristák számára padokat, asztalokat és tűzrakóhelyeket is kialakított. Az építkezést kiszolgáló út a rezervátumon vezet keresztül, amelyet sorompóval zárt le. A kilátó legfelső szintjén webkamerákat és látogató-számlálót üzemeltet. ... Horváth Ferenc

2015/16
Google Map űrfelvételek (2013 július; 2015 augusztus) összehasonlítása alapján jelentős mértékűnek kellett lennie a 2014 decemberi jégtörés-nek. Helyenként csoportos-foltos új dőlések is kialakultak a Disznós-árok és a Szép-cseres-völgy felső, középső részén (terepbejárás nem történt). ... Horváth és mtsai (2016): A 2014 decemberi jégtörés mértékének becslése és értékelése erdőrezervátumokban ... Jelentés. MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet alapján.

2014
Decemberben rendkívüli jégtörés történt, elsősorban a Börzsönyben és a Pilis- Visegrádi hg. magasabban fekvő erdőiben (lásd: Wikipedia). Ez jelentős mértékben érintette a Prédikálószék ER állományát is, a déli kitettségű, meredek oldalakban kiterjedt dőléses lékek alakultak ki. ... Horváth Ferenc

1999
"Nagyrészt homogén szerkezetű és fiatal, vagy sarjeredetű öregebb faállományú tölgyesek találhatók, az üdétől az igen száraz termőhelyek sorozatán. Természetest közelítő erdőszerkezet, vagy látható erdődinamikai folyamat még nincsen. A vadállomány rendkívül magas." ... Horváth és Bölöni (2002): Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben