Prédikálószék Erdőrezervátum

ER-02 (HU)
magterület: 27.3 ha; védőzóna: 143.0 ha; összes terület: 170.3 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: Dömös 067-ből Dömös 15A, 16A, 16TI, 16NY
védőzóna hrsz és erdőrészlet: Dömös 066-ból Dömös 13A; 067-ből Dömös 13B, 13C, 13D, 15B, 15EY, 16B, 16NY, 16TI, Dömös 068-ból Dömös 17A, 17G1, 17H1
Történet

2022
"Nemrégiben felhagyott, 90 év körüli állományait a vágásos erdőkép öröksége jellemzi. A zárt állomány alatt a cserjeszint szinte teljesen hiányzik, a gyepszintben található csekély újulat vissza van rágva. A 2014-es jégtörés által okozott koronatört részek nagyrészt visszazáródtak, míg a tölgyek kidőlésével keletkezett nagyobb lékek – sok fekvő holtfával – nyitva maradtak és elszedresedtek. Ezekben nyolc év múltán sincsen semmilyen újulat." ... Horváth és mtsai (2023): A Prédikálószék országosan egységes alapfelmérése, 2022. Kutatási jelentés

2022 - FÖBB ALAPFELMÉRÉSI EREDMÉNYEK 
A Pilis Bioszféra Rezervátum (PBR) felülvizsgálata és újratervezése során meghatározott Dömös 15/A és 16/A erdőrészletek a PBR egyik nagyobb, faanyagtermelést nem szolgáló MAB "core zone"-ájában helyezkednek el (UNESCO MAB 2017). Az alapfelmérést kiterjesztettük a közöttük húzódó 16C és 16D részletekre is. A FAÁSZ, ÚJCS és ANÖV alapfelmérések elkészültek. A főbb eredményeket egy kutatási jelentés foglalja össze ... Horváth és mtsai (2023): A Prédikálószék Erdőrezervátum országosan egységes alapfelmérése, 2022

mintavételi pontok (ismétlések) száma138
tölgy és bükk fafajsorok kora (év)88-90
gyertyán fafajsorok kora (év)58-68
átlagos lombkorona-záródás82%
nagyobb természetes lékek aránya51%
átlagos állománymagasság23,6 m
átlagos sűrűség (N)558 törzs/ha
átlagos körlapösszeg (G)34,3 m2/ha
átlagos élőfakészlet (V)432 m3/ha
törött törzscsonkok sűrűsége19,9 csonk/ha
álló holtfák és csonkok sűrűsége34,1 holtfa/ha
fekvő holtfa mennyisége52,5 m3/ha
összes holtfakészlet61,6 m3/ha
vágott tuskók sűrűsége63,6 tuskó/ha

Elegyarányok: kocsánytalan tölgy 41%, cser 23%, gyertyán 20%, bükk 12%. magas kőris 1,3%,  mezei juhar 0,8%, virágos kőris 0,6% és előfordul még vadkörte. Cserjék: húsos som, cseregalagonya és egybibés galagonya (összesen 0,4%).

2016
A Prédikálószéken a Pilisi Parkerdő felépített és átadott egy kilátót. A természetjáró túristák számára padokat, asztalokat és tűzrakóhelyeket is kialakított. Az építkezést kiszolgáló út a rezervátumon vezet keresztül, amelyet sorompóval zárt le. A kilátó legfelső szintjén webkamerákat és látogató-számlálót üzemeltet. ... Horváth Ferenc

2015/16
Google Map űrfelvételek (2013 július; 2015 augusztus) összehasonlítása alapján jelentős mértékűnek kellett lennie a 2014 decemberi jégtörés-nek. Helyenként csoportos-foltos új dőlések is kialakultak a Disznós-árok és a Szép-cseres-völgy felső, középső részén (terepbejárás nem történt). ... Horváth és mtsai (2016): A 2014 decemberi jégtörés mértékének becslése és értékelése erdőrezervátumokban ... Jelentés. MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet alapján.

2014
Decemberben rendkívüli jégtörés történt, elsősorban a Börzsönyben és a Pilis- Visegrádi hg. magasabban fekvő erdőiben (lásd: Wikipedia). Ez jelentős mértékben érintette a Prédikálószék ER állományát is, a déli kitettségű, meredek oldalakban kiterjedt dőléses lékek alakultak ki. ... Horváth Ferenc

1999
"Nagyrészt homogén szerkezetű és fiatal, vagy sarjeredetű öregebb faállományú tölgyesek találhatók, az üdétől az igen száraz termőhelyek sorozatán. Természetest közelítő erdőszerkezet, vagy látható erdődinamikai folyamat még nincsen. A vadállomány rendkívül magas." ... Horváth és Bölöni (2002): Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Válogatott térképek
Prédikálószék Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2022
Prédikálószék Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2022
Prédikálószék Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2022
Prédikálószék Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2022
Prédikálószék Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
Prédikálószék Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Prédikálószék Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Prédikálószék Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1998
Válogatott fényképek
Prédikálószék Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2022
Prédikálószék Erdőrezervátum
Dömös 17G, ORSZFELM 98/99 fotóhely P1
Aszalós Réka (MTA ÖK)
1998
Válogatott publikációk
Összes publikáció
2023 Zoltán, László, Ferenc Szmorad, Tibor Standovár (2023): Heavy Ungulate Pressure behind the Disappearance of Regeneration in Hungarian Forests. Forests 2024, 1-15, 54.
2022 Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Molnár Csaba, Papp Mónika és Vig Ákos (2022): A Prédikálószék Erdőrezervátum 2022-ben. ER Füzetek 6., Ökológiai Kutatóközpont, Budapest, 16 old.
2022 Szigeti Ferenc Albert (2022): 10 különleges és látogatható erdőrezervátum Magyarországon. Turistamagazin 2022. október 2., 76-85.
2021 Fábián Erika (2021): A Prédikálószékre hidraulikus energiatározót terveztek. A Dunakanyar helytörténete blog. 18 old.
2017 Csépányi Péter, Magassy Erik, Kontor Csilla, Szabó Csilla, Szentpéteri Sándor, Németh Rita, Némedy Zoltán, Müller Szabolcs, Szabó Miklós, Kovács András, Szenthe Gábor, Limp Gábor, Ocsovai Zoltán, Brandhuber Ádám, Farkas Viktor, Petrik János (2017): A 2014. decemberi jégkár okai és következményei a Pilisi Parkerdő Zrt. által kezelt erdőállományokra. Erdészettudományi Közlemények 7(1): 25-41.
2017 UNESCO MAB (2017) Pilis Biosphere Reserve Management Plan. Esztergom - Visegrád, pp. 20.
2016 Csépányi Péter (2016): Örökerdők a Pilisi Parkerdőben. Pilisi Parkerdő Zrt., 15 old.
2016 Horváth Ferenc és Bajomi Bálint (szerk., 2016): Erdőrezervátumok a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén. Cincér különszám, 13 old.
2016 Tenczer Gábor (2016): Majdnem gigantikus kád épült az ország legszebb kilátóhelyére. Index - Tudomány, 7 old.
2015 Bölöni János (szerk.) (2015): Tanulmányok a félszáraz tölgyesek ökológiai viszonyairól. MTA Ökológiai Kutatóközpont Tanulmányai 1. 59 oldal, ISBN 978-963-89460-6-5
2009 Papp V. (2009): Újabb adatok Dobogókő és környékének nagygombavilágához. Mikológiai Közlemények, Clusiana 48(1): 45-62.
2002 Horváth F. és Bölöni J. [összeállította] (2002): Az erdőrezervátumok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben. In: Horváth és Borhidi [szerk.]: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Kiadó, Bp, 276-287.
1988 Szeredi István (1988): A prédikálószéki szivattyús energiatározó szerepe az energiarendszerben. Vízügyi Közlemények 70(1): 32-45.
1985 Szeredi I. (1985): Prédikálószéki szivattyús energiatározó. Vízügyi Dokumentációs Szolgáltató Lv.
1975 Izrael Gábor (1975): Legritkább nagyvadunk a muflon. Élet és Tudomány 30(23):1078-1083.
1893 Dőri Gyula (1893): A Prédikálószéken és a Dobogón át a Kétágú hegyre. Turisták Lapja 5., pp. 157-161.
1880 Nedeczky Gáspár (1880): Dömös története és újabb leírása. Esztergom, 148 old.