Aszalós R. és Bölöni J. [szerk.] (2003): Botanikai alapállapot felmérés az Országos Erdőrezervátum Hálózat kiválasztott területein. Kézirat, Vácrátót

Összefoglalás

Botanikai alapállapot felmérés az Országos Erdőrezervátum Hálózat kiválasztott területein
Nyilvántartási szám: K0439722001
Összeállította: Aszalós Réka, Bölöni János
Szerzők: Aszalós Réka, Bölöni János, Csiky János, Horváth Ferenc, Mázsa Katalin
Vácrátót, 2003

Megjegyzések

Botanikai alapállapot felmérés az Országos Erdőrezervátum Hálózat kiválasztott területein
Nyilvántartási szám: K0439722001
Összeállította: Aszalós Réka, Bölöni János
Szerzők: Aszalós Réka, Bölöni János, Csiky János, Horváth Ferenc, Mázsa Katalin
Vácrátót, 2003

Tartalom
Összefoglalás
I. Terepbejárás, területkiválasztás és mintaterületkijelölés az Országos Erdőrezervátum-hálózaton belül tölgyes kutatások számára (Aszalós Réka, Bölöni János, Horváth Ferenc, Mázsa Katalin)
1. Csókás-völgyi 63. sz. erdőrezervátum
2. Várhegy 59. sz. erdőrezervátum
3. Paphárs-Kecskevár 62. sz. erdőrezervátum
4. Kecskés-galya 58. sz. erdőrezervátum
5. Prédikálószék 2. sz. erdőrezervátum
6. Karancs, Kápolnahegy
7. Pataj 67. sz. erdőrezervátum
8. Kelemér-Serényfalu 69. sz. erdőrezervátum
9. Alsó-hegy 68. sz. erdőrezervátum
10. Ropolyi-erdő 26. sz. erdőrezervátum
11. Bakony, Mórócz-tető és környéke
II. Hazánkon kívül eső, de a pannon régióhoz tartozó tölgyes erdőrezervátumok felkeresése és a hazai erdőrezervátumokkal való összehasonlítása (Aszalós Réka, Bölöni János, Horváth Ferenc, Mázsa Katalin)
1. Boky természetvédelmi terület
2. Kasivarova természetvédelmi terület
3. Kokosovska Dubina természetvédelmi terület
4. Malé Brdo természetvédelmi terület
III. A kiválasztott területek botanikai alapállapot-felmérése az ún. "HTV-protokoll 2000" szerint
III.1. Erdőfolttípus- és vegetációtérképezés
III.1.1. A Ropolyi-erdő Erdőrezervátum vegetációtérképe 2000 (Csiky János)
III.1.2. A Mórócz-tető és környékének áttekintő botanikai felmérése (Bölöni János)
III.2. Állabtérképezés
III.2.1. Állabok lehatárolása légifelvétel segítségével a Csókás-völgy Erdőrezervátumban (Aszalós Réka)
III.3. Botanikai vizsgálatok
III.3.1. Botanikai vizsgálatok a Csókás-völgy erdőrezervátum területén (Bölöni János)
III.3.2. Botanikai vizsgálatok a Mórócz-tetőn és környékén (Bölöni János)
Irodalom
Mellékletek
1. Tavaszi képek a Csókás-völgy erdőrezervátumból
2. Képek a Várhegy erdőrezervátumból
3. Képek a Paphárs-Kecskevár erdőrezervátumból
4. Képek a Kecskés-galya erdőrezervátumból
5. Képek a Prédikálószék erdőrezervátumból
6. Képek a Karancs Kápolnahegyről
7. Képek a Pataj erdőrezervátumból
8. Képek a Kelemér-Serényfalu erdőrezervátumból
9. Képek az Alsó-hegy erdőrezervátumból
10. Képek a Mórócz-tetőről
11. Képek a Boky erdőrezervátumból
12. Képek a Kasivarova erdőrezervátumból
13. Képek a Kokosovska Dubina erdőrezervátumból
14. Képek a Malé Brdo erdőrezervátumból
1. térkép: Várhegy, 59.sz. erdőrezervátum potenciális mintaterületei
2. térkép: Paphárs-Kecskevár, 62. sz. erdőrezervátum potenciális mintaterületei
3. térkép: Kecskés-galya, 58. sz. erdőrezervátum potenciális mintaterületei
4. térkép: Ropolyi erdőrezervátum vegetációtérképe (2000. augusztus) Készítették: Dr. Borhidi Attila, Csiky János, Lőrincz Péter, Mányoki Gergely, Nagy Miklós Igor, Túri Zsuzsanna
5. térkép: A faállomány-típusok elterjedése a Mórócz-tető környékén M 1:20000
6. térkép: A kialakított élőhelytípusok elterjedése a Mórócz-tető környékén a foltok számával M 1:20000
7. térkép: A szerkezetileg egységes állabok térképe a Csókás-völgy Erdőrezervátumban

Lelőhely
Er Archívum (2003/D-001/1, 2003/D-001/2)