Csépányi P., Magassy E., Kontor Cs és mtsai (2017): A 2014. decemberi jégkár okai és következményei a Pilisi Parkerdő Zrt. által kezelt erdőállományokra. Erdészettudományi Közlemények 7(1): 25-41.

Összefoglalás

Jelen tanulmány a 2014. december 1-3 között ónos eső okozta jégkár okait és hatását vizsgálja a Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi, Pilismaróti, Szentendrei és Pilisszentkereszti Erdészetének területén. A vizsgálat arra kereste a választ, hogy mely állományok károsodtak leginkább, és melyek azok a tényezők, amelyek a kár mértékét befolyásolhatták. Az elemzé-sekhez a kár mértékéről készült erdőrészlet szintű becslési adatokat, valamint faegyed szintű saját mérési eredményeket használtunk fel. A vizsgálatok során kiderült, hogy jég, zúzmara, hó okozta károsítások esetén a vegyeskorúság, a vastag, idősebb fák jelenléte nagyobb mértékben járul hozzá az állományok jobb ellenállóképességéhez, mint az elegyesség. Az egykorú állományok vizsgálata alapján megállapítható, hogy a faegyedek méretei kapcsolatban állnak a kár mértékével.

This paper discusses the reasons and consequences of freezing rain of 1st - 3rd December 2014 on the territory of Szen-tendre, Visegrád, Pilismarót, Pilisszentkereszt Forestry Units of the Pilis Park Forestry Company. During the assessment, the answer was looked for which stands are damaged most and which factors contributed principally to the size of the damage. For the analysis, the assessed data of the damaged forest subcompartments and the data of self-measured tree individuals were used. As a result, it became clear that uneven-aged structures, containing the thick older trees contributed more to the resistance of the stands against ice, rime and snow damage than the mixture ratio of tree species. In even-aged stands, tree dimensions are in connection with the size of the damage.

Lelőhely
ER Archívum - digitális
Első szerző
Csépányi Péter