Illés Gábor, Kovács Gábor, Heil Bálint (2011) Nagyfelbontású digitális talajtérképezés a Vaskereszt Erdőrezervátumban. Erdészettudományi Közlemények 1(1): 29-43.

Összefoglalás

A digitális talajtérképezés módszereinek alkalmazásával a Vaskereszt Erdőrezervátum talajtérképét készítettük el. A terület talajait rétegzett véletlen mintavétellel vettük fel. A 138 véletlen mintavételi helyen talajtípus-meghatározást végeztünk. A talajtérkép előállításához a digitális domborzatmodellt, a talajadatokból álló adatbázist és földtani adatokat használtuk. A mintavételi pontok közötti területek talajtípusbecslésére diszkriminancia analízist, klasszifikációs fa és mesterséges neuronhálózat módszert alkalmaztunk, melyekben domborzati és földtani prediktor változók szerepeltek. A talajtérképet a három becslő módszerrel külön-külön, majd együttes alkalmazásukkal is elkészítettük. Vizsgáltuk a talajtípusbecslések pontosságát. Megállapítottuk, hogy a becslő módszerek önmagukban is alkalmasak talajtérképek előállítására, de a becslési
pontosságuk egyenetlen, 66–92% közötti. A talajtípusbecslő módszerek együttes alkalmazásával nyert eredménytérkép 10%-kal volt nagyobb pontosságú, mint az egy-egy becslő módszer alkalmazásával kapott.

Lelőhely
ER Archívum - digitális