Csicsek Gábor, Ortmann-Ajkai Adrienne, Lukács Márió, Hollós Roland, Rogács Eszter, Vida Alexandra és Horváth Ferenc (2022): A Bükkhát Erdőrezervátum 2012/13-ban. ER Füzetek 5., Ökológiai Kutatóközpont, Budapest, 16 old.

Összefoglalás

A természetvédelem kiemelt értékeinek nagy része öreg erdőkhöz kötődik. De vajon ebben az állapotukban képesek-e megmaradni ezek az öreg felhagyott erdők? Az alapfelmérésből látszik, hogy nem! A gazdasági erdők felhagyásával az állományszerkezet változatosabbá válik, a holtfaélőhelyek és a holtfa mennyisége növekszik. Azonban a felújulási deficit több évtized tölgygenerációinak kiesését hozta magával, továbbá a magterületen is megjelent inváziós fafajok terjedése növekvő kockázatot hordoz magában. Nyugtalanító, hogy az elpusztuló öreg tölgyek helyét és szerepét más fafajok kezdik betölteni.

Lelőhely
ER Archívum - digitális
Erdőrezervátumok
Első szerző
Csicsek Gábor