Bükkhát Erdőrezervátum

ER-33 (HU)
magterület: 58.4 ha; védőzóna: 393.8 ha; összes terület: 452.2 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: Páprád 089a-ból 28A; 089b-ből 28NY, 28TI; 090-ból 27A, 27NY; 091-ből 27A; 093-ból 32B, 32NY2; 098-ból 31A, 31NY; 099-ből 30A, 30NY; 0100-ból 31A; Vajszló 0157-ből 13A, 13NY; 0158-ból 14A, 14NY
védőzóna hrsz és erdőrészlet: A KvVM rendelet helyrajzi számos listát tartalmaz (lásd a rendeletben)
Történet

2022
Elkészült a 2012/13-as alapfelmérés értékelése (kutatási jelentés), valamint az eredményeket összefoglaló ER Füzetek 5. szám ... Csicsek, Ortmann-Ajkai és mtsai (2022)

2015-...
A Mecsekerdő Zrt. a védőzóna jelentős részén sávos közelítőnyomok mentén, szálalóvágásra tér át. ... Bükkháti Örökerdő Kezelési Terv, 2021

2012-2014
NyME EMK Silva Naturalis – A folyamatos erdőborítás megvalósításának ökológiai, konzervációbiológiai, közjóléti és természetvédelmi szempontú vizsgálata TÁMOP projekt vizsgálatok a védőzóna lékvágásainak hatásvizsgálatára.

2012/13 FŐBB ALAPFELMÉRÉSI EREDMÉNYEK

Elkészült az ERDŐ+h+á+l+ó mintavételi pontjaiban a magterületek (Göndör és Konica) FAÁSZ, ÚJCS és ANÖV egységes alapállapot felmérése.

átlagos záródás73 %
átlagos állomány-magasság30,6 m
átlagos sűrűség (N)626 törzs/ha
átlagos körlapösszeg (G)31,7 m2/ha
átlagos élőfakészlet (V)463 m3/ha
törött törzscsonkok sűrűsége7 csonk/ha
álló holtfák és csonkok sűrűsége56 holtfa/ha
fekvő holtfa mennyisége40 m3/ha

Elegyarányok: kocsányos tölgy 50%, magyar kőris 30%, gyertyán 7%, mezei juhar 3%,  vénic szil 3%, mezei szil 2%. A két magterületrész (Döngör és Konica) állományának fő jellemzőit 217 mintavétel alapján, az alapfelmérési eredményeket egy 2022-ben elkészült kutatási jelentés foglalta össze. ... Csicsek és mtsai (2022): A Bükkhát Erdőrezervátum 2012/13-as alapállapot felmérésének értékelése (2022)

2010-2011
Mecsekerdő megbízásából "Üzemmódtípusok szerepének értékelése erdőállományok erdőgazdasági, erdődinamikai és erdőtermészetességi mutatóinak alakulásában" vizsgálatok készülnek a mikrotarvágások ("lékvágások") hatásának megismerésére.   

2002-2017
Lékvágásos (mikrotarvágásos) gazdálkodás a védőzóna idősebb állományaiban.

2002
Elkészült az erdőrezervátum hosszútávú fejlesztési terve (HFT), amely jelentős területbővítést és a még öreg állományokat jobban figyelembe vevő módosítást javasolt. Ennek alapján a DDNPI és a Mecsekerdő Zrt a korábbiaktól eltérő, az Erdőrezervátum Program és a természetvédelem szempontból kedvezőbb kijelölésben állapodott meg (KvVM 2007).

1999
"A Dráva-mente egyik legnagyobb összefüggő erdőtömbjének része. A magterület harmadában 35 éve természetszerű erdőgazdálkodás folyik, ezért annak állapota kiemelkedő (a magterület fennmaradó része középkorú és degradált aljnövényzetű). Idősebb állományok (keményfás ligeterdők) a védőzónában találhatók!" ... Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben [Megj.: ez még a korábbi ER-kijelölési javaslatra vonatkozik]

1998
"Természetvédelmi szempontból igen értékes ... természetközeli állományok. A magas vízigényű társulások esetében érzékelhető a termőhely szárazabbá válása miatt megkezdődő leromlás" ... (Ortmann-Ajkai 1998, Doktori disszertáció) cönológiai vizsgálatok és vegetációtérképezés alapján 

Válogatott térképek
Bükkhát Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2019
Bükkhát Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2017
Bükkhát Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
Bükkhát Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2013
Bükkhát Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Bükkhát Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1999
Válogatott fényképek
Bükkhát Erdőrezervátum
Dénes Andrea (JPM)
2022
Bükkhát Erdőrezervátum
Ortmann-né Ajkai Adrienne (PTE TTK)
2012
Bükkhát Erdőrezervátum
Vajszló 8C, ORSZFELM 98/99 fotóhely 1
Dénes Andrea (JPM)
1998
Válogatott publikációk
Összes publikáció
2022 Csicsek Gábor, Ortmann-Ajkai Adrienne, Lukács Márió, Hollós Roland, Rogács Eszter, Vida Alexandra és
Horváth Ferenc (2022): A Bükkhát Erdőrezervátum 2012/13-ban. ER Füzetek 5., Ökológiai Kutatóközpont,
Budapest, 16 old.
2022 Szilágyi Gergely (2022): Aranysakálok az Ormánságban. Agro Jager News
2021 Demeter, L, ÁP Molnár, K Öllerer, Gy Csóka, A Kiš, Cs Vadász, F Horváth, Zs Molnár (2021) Rethinking the natural regeneration failure of pedunculate oak: The pathogen mildew hypothesis. Biological Conservation 253, 108928, URL: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108928
2021 Demeter L., Molnár ÁP., Horváth F., Molnár Zs., Öllerer K., Vadász Cs. és Csóka Gy. (2021): 100 év kudarc a kocsányos tölgyesek természetes felújulásában. Erdészeti Lapok 156(4): 128-131.
2021 DDNPI (2021): Ormánsági erdők különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terv HUDD20008. Jóváhagyott fenntartási terv. Készítette: Horváth Valér, Csiky János, Csór Sándor, Dévényi Borbála, Hódossy Attila, Wágner László, DDNPI, Pécs
2020 DDVIZIG (2020): Jelentős vízgazdálkodási kérdések - VGT3 - Dráva részvízgyűjtő. Vitaanyag, Pécs, pp. 41.
2020 Demeter, L, Á Bede-Fazekas, Zs Molnár, G Csicsek, A Ortmann-Ajkai, A Varga, Á Molnár, F Horváth (2020) The legacy of management approaches and abandonment on old-growth attributes in hardwood floodplain forests in the Pannonian Ecoregion. Eur J Forest Res. 139:595–610, URL: https://doi.org/10.1007/s10342-020-01272-w
2020 Turós László (2020): Vadászéletek 6. gróf Draskovich Iván (1878-1963), Hunor Magazin - https://hunormagazin.hu/hirek/vadaszeletek-6-grof-draskovich-ivan-1878-1963
2019 Korda Márton, Bartha Dénes, Csiszár Ágnes (2019): Inváziós növények visszaszorítása ormánsági élőhelyeken. Mecsekerdő Zrt., 63 old.
2019 Purger Dragica, Purger J Jenő (2019): A Barcsi Ó-Dráva holtág tájtörténete. In: Purger és Purger (szerk): A Barcsi Ó-Dráva holtág élőhelyei és élővilága. BioRes, Pécs, pp. 222
2019 Seres Petra, Fűr Tamás (2019): Baranyában jártak a zalai erdészek. Erdészeti Lapok 154(9): 308.
2017 Ortmann-Ajkai, A., G. Csicsek, M. Lukács, F. Horváth (2017): Regeneration Patterns in a pedunculate oak strict forest reserve in Southern Hungary. Sumarski list 141(1-2):39-46.
2016 Cser (2016): Az aszálykár mérséklésének lehetőségei az Ős-Dráva Program vízkormányzása révén az Ormánságban. Előadás, Hidrológiai Konferencia, A Magyar Hidrológiai Társaság XXXIV. Országos vándorgyűlése, Debrecen, 2016. július 6-8.
2015 Dózsa-Farkas Klára, Ortmann-Ajkai Adrienne, Horváth Ferenc(2015): New enchytraeid species (Oligochaeta: Enchytraeidae) from the Danube-Dráva National Park; Acta Zoologica Scientiarum Hungaricae 61(4), pp. 305-327, 2015
2013 Babos Attila (2013): Draskovich-bikák: a nemes, gyönyörű ormánsági szarvas igazi különlegesség. BAMA, Baranya Megyei Hírportál
2013 Csicsek G., Ortmann-Ajkai A., Lukács M., Horváth F. (2013): Eltűnő ősi erdőtípusunk - Az árterek szárazodásának egy kevéssé ismert következménye. Környezeti problémáK a Kárpát-medencében, II. NemzetKözi Klímakonferencia, Pécs
2012 Ortmann-Ajkai, A., G., Csicsek (2012): Why a dominant native tree species cannot regenerate in natural-like conditions. Presentation, European Vegetation Survey, 21st Workshop, Wien
2012 Ortmann-Ajkai Adrienn, Csicsek Gábor, Bölöni János, Horváth Ferenc (2012): Merre tart a Bükkhát Erdőrezervátum? Természetvédelmi Közlemények 18:415-424.
2011 Gyenizse Péter, Ronczyk Levente (2011): Az Ormánsági természeti környezet átalakítása és annak hatása a települések életére. In: Bunyevácz és mtsai, szerk: A fenntartható fejlődés, valamint a környezet- és természetvédelem összefüggései a Kárpát-medencében. MTA Pécsi Akadémiai Bizottság, Pécs
2007 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület bővítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról
2007 Kevey Balázs (2007): A baranyai Dráva-sík tölgy-kőris-szil ligetei (Fraxino pannonicae-Ulmetum Soó in Aszód 1935 corr. Soó 1963). Natura Somogyiensis 10:11-39
2007 Kevey Balázs (2007): A baranyai Dráva-sík gyertyános-tölgyesei. Natura Somogyiensis 10:41-71
2007 Persányi Miklós, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 11/2007.(III.30.) KvVM rendelete a Bükkhát és a Kelemér-Serényfalva természetvédelmi terület létesítéséről és Erdőrezervátummá nyilvánításáról, Magyar Közlöny,2007/38.szám,2515-2521; ER Archívum, 2007/P-035/1, 2. publikáció, Budapest, 2007
2005 Remenyik Bulcsú (2005): Adatok a Dráva-szabályozás történetéből. Földrajzi Értesítő 54(1-2): 183-188.
2002 Horváth F. és Bölöni J. [összeállította] (2002): Az erdőrezervátumok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben. In: Horváth és Borhidi [szerk.]: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Kiadó, Bp, 276-287.
2002 Ortmann-Ajkai Adrienn (2002): Transitory vegetation types: A case study from riverine forests. Acta Bot. Hung. 44(3-4):335-346.
1998 Dénes Andrea, Kevey Balázs, Ortmann-né Ajkai Andrienne, Pálfai László (1998): A Dráva-sík védelmet érdemlő területei. A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 41-42 (a996-97):5-12.
1998 Mátyás Csaba (1998): A pannon térség őserdeinek utolsó tanúi a szlavóniai tölgyesek. Erdészeti Lapok 133(11): 353.
1998 Ortmann-Ajkai Adrienn (1998): Vegetation mapping as a base of botanical GIS applications II. Vegetation map of the Vajszló forest: Acta Bot. Hung. 41(1-4):193-227.
1996 Klepac, D. et al. (1996): Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj [Pedunculate oak (Quercus robur L.) in Croatia. Vinkovci, Zagreb (angol részek kimásolva, beszkennelve)
1996 Marton Zsolt (1996): A Pécsi Erdészet kisvasútjai. KBK füzetek 11(7): 5-6.
Válogatott kéziratok
Összes kézirat
2022 Csicsek Gábor, Ortmann-Ajkai Adrienn, Lukács Márió, Hollós Roland, Rogács Eszter, Vida Alexandra, Horváth Ferenc (2022): A Bükkhát Erdőrezervátum 2012/13-as alapállapot felmérésének értékelése. Kutatási jelentés. ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót. 62 old.
2021 Ács Péter (2021): Bükkháti örökerdő kezelési terv, Mecsekerdő Zrt., Üzemtervezési osztály, Sellyei Erdészet, 14 old.
2018 Orbán Imre (2018): Az erdőgazdálkodás nagygombákra gyakorolt hatásának vizsgálata a Bükkhát Erdőrezervátumban. Szakdolgozat (kézirat), Budapest, 40 old.
2014 Ortmann-Ajkai, A., G. Csicsek, M. Lukács, F. Horváth (2015): Drivers of spontaneous dynamics in a floodplain Quercus robur forest in the Pannonian ecoregion: field data support the Vera hypothesis. Presentation at EVS 2014
2014 Csicsek Gábor és Ortmann-né Ajkai Adrienne (2014): A Natura 2000 erdők monitorzása, Mecsek, Dráva-sík, 2014, Kézirat, Vácrátót
2013 Horváth F. Csicsek G. Lukács M. Oravecz K. Ortmanné A.A. Sass V. Vida A,: A Bükkhát Erdőrezervátum ER-33 faállományszerkezet felmérés adatlapjai.2013 ER Archívum 2014/D-001/1;2 Vácrátót, Kézirat
2012 Horváth Ferenc, Ortmann-né Ajkai Arienne: ER-33 Bükkhát Erdőrezervátum kutatási terve 2012-2013. Kézirat, Vácrátót, 2012.
2012 Ortmann-né A.A, Csicsek G, Hollós R, Magyaros V, Rogács E, Tiffán D, Vida A: A Bükkhát Erdőrezervátum (ER-33) kismintakörös ANÖV felmérés adatlapjai. 2012.Kézírat, Vácrátót
2012 Ortmann-né Ajkai Adrienne, Csicsek Gábor, Hollós Roland, Magyaros Viktor, Rogács E, Tiffán Dóra, Vida Alexandra (2012) A Bükkhát Erdőrezervátum (ER-33) újulati- és cserjeszint felmérés adatlapjai. 2012. Kézirat, Vácrátót.
2011 Ortmann-né Ajkai A. (2011): Ormánsági kocsányos-tölgyesek alprojekt az "Üzemmódtípusok szerepének értékelése erdőállományok erdőgazdasági, erdődinamikai és erdőtermészetességi mutatóinak alakulásában" c. innovációs projekt keretében. [kutatási jelentés]
2010 Ortmann-né Ajkai A., Mányoki G., Bartha S. és Csete S. (2010): Üzemmódtípusok szerepének értékelése erdőállományok erdőgazdasági, erdődinamikai és erdőtermészetességi mutatóinak alakulásában. [kutatási jelentés] Kézirat, Pécs
2009 Balogh Lajos (2008): Sellyei erdészeti tervezési körzet második erdőterve, 2008-2017, NéBIH, 111 old.
2004 Mázsa Katalin, Sódor Márton, Lehoczky István, Papp Bea, Lesku Balázs, Mile Orsolya, Magura Tibor, Nagy Attila, Márkus András, Szmorad Ferenc, Árgay Zoltán, Pallag Orsolya, Esztó Piroska, Temesi Géza (2004): Értekezlet az erdőrezervátumok védetté és erdőrezervátummá nyilvánításának áttekintéséről, aktuális feladatokról; Kézirat, Budapest
2004 Lájer K. (2004): Querco robori-Carpinetum társulás monitorozása a Bükkháton (V. projekt) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Pécs
2000 Pálfai L. [összeállította] (2000): A Bükkhát Erdőrezervátum magterületének kijelölésével kapcsolatos viták, levelezések, javaslatok és parlamenti interpelláció. Kézirat, Vajszló
1998 Ortmann-Ajkai Adrienn (1998): Vegetációtérképezés a Drávamenti-síkság erdőiben: cönológiai és térinformatikai elemzések. [PhD disszertáció], kézirat, Pécs
1998 Ortmanné Ajkai A. (1998): Bükkhát Erdőrezervátum (33) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Bükkhát (33) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest
1994 Mátyás Cs. [szerk.] (1994): Jelentés a dunántúli erdőrezervátum-területek szemlézésének eredményéről. Kézirat, Sopron
1842 Beszédes József (1842): Terve T. Baranya megyében fekvő k. alapítványi Vaiszlói Uradalom mocsárai és vízöntéses földei kiszáritásuknak. Térinformatikai szerkesztés: Horváth Ferenc, 2022. A dokumentum forrása: HU-MNL-OL-S12IV-49- (1-6. oldal). Az eredeti térkép őrzési helye: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest