Ács Péter (2021): Bükkháti örökerdő kezelési terv, Mecsekerdő Zrt., Üzemtervezési osztály, Sellyei Erdészet, 14 old.

Összefoglalás

A területet (Bükkhát ER védőzóna) jellemző termőhelyi viszonyokra három örökerdő modell (célállapot) lett kidolgozva. Párhuzamosan (40 méterenként) vezetett közelítőnyomok kialakításával, javafák kijelölésével, célátmérők meghatározásával. Átalakítási szakasz után 17-19 m2/ha körlapösszeggel, 50% KST elegyaránnyal, 70 cm-t meghaladó célátmérővel. Biotópfák ("habitatfák") és holtfák meghagyásával, ritka elegyfafajok megtartásával, akác és bálványfa vegyszeres irtásával.

Megjegyzések

Részletes térképi mellékletek tartoznak a tervhez.

Erdőrezervátumok