Ortmann-né Ajkai A. (2011): Ormánsági kocsányos-tölgyesek alprojekt az "Üzemmódtípusok szerepének értékelése erdőállományok erdőgazdasági, erdődinamikai és erdőtermészetességi mutatóinak alakulásában" c. innovációs projekt keretében. [kutatási jelentés]

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Ortmann-né Ajkai A. (2011): Ormánsági kocsányos-tölgyesek alprojekt az "Üzemmódtípusok szerepének értékelése erdőállományok erdőgazdasági, erdődinamikai és erdőtermészetességi mutatóinak alakulásában" c. innovációs projekt keretében. [kutatási jelentés]
Rövid hivatkozás: 
Ortmann-né Ajkai (2011)
Első szerző: 
Ortmann-né Ajkai Adrienne
Év: 
2011
Összefoglalás: 

Kutatási jelentés
"Üzemmódtípusok szerepének értékelése erdőállományok erdőgazdasági, erdődinamikai és erdőtermészetességi mutatóinak alakulásában" c. innovációs projekt
Ormánsági kocsányos-tölgyesek
alprojekt
Ortmann-né Ajkai Adrienne
botanikus, ökológus
PTE TTK Környezettudományi Intézet
Ökológiai és Hidrológiai Tanszék
Pécs, 2011

jogi, adminisztratív, egyéb általános
Megjegyzések: 

Kutatási jelentés
"Üzemmódtípusok szerepének értékelése erdőállományok erdőgazdasági, erdődinamikai és erdőtermészetességi mutatóinak alakulásában" c. innovációs projekt
Ormánsági kocsányos-tölgyesek
alprojekt
Ortmann-né Ajkai Adrienne
botanikus, ökológus
PTE TTK Környezettudományi Intézet
Ökológiai és Hidrológiai Tanszék
Pécs, 2011

Tartalom:
1. A Bükkhát Erdőrezervátum természetességének értékelése a 10 éves, erdőrezervátum-előírásoknak megfelelő kezelés eredményeképp
1.1. Korábbi felmérések
1.1.1. Bükkhát vegetációtérképe és cönológiai felmérése, 1995-96
1.1.2. Az Erdőrezervátum Adattár dokumentumai, 1994, 1999, 2001 (HFT)
1.1.3. MÉTA felmérés, 2003
1.2. Jelen kutatás keretében tervezett és elvégzett felmérések (2011-12)
1.2.1. Komplex állományszintű felmérés (tervezett NATURA 2000 módszertan)
1.2.2. Az 1995-96-os cönológiai felvételek megismétlése
1.2.3. Az 1999-es Erdőrezervátum felmérés adatlapja szerinti újrafelmérés
1.2.4. Lékek állapotának gyors szemlézése
1.3. A Bükkhát Erdőrezervátum természetessége a 2011-es felmérések alapján
1.3.1. A komplex állományszintű felmérés (tervezett NATURA 2000 módszertan) eredményei
1.3.2. Az 1995-96-os cönológiai felvételek megismétlésének eredményei
1.3.3. Az 1999-es Erdőrezervátum felmérés adatlapja szerinti újrafelmérés eredményei
1.3.4. Lékek állapotának gyors szemlézése
1.3.5. Egyebek
2. A kocsányos tölgy természetes felújulására, felújítására vonatkozó kutatások
2.1. Irodalmi adatok gyűjtése
2.1.1. Az őserdő- (erdőrezervátum-) kutatás szerepe a természetközeli erdőgazdálkodás tudományos megalapozásában
2.1.2. Kocsányos-tölgyes őserdők és rég felhagyott erdők Európában
2.1.3. Az európai ártéri erdők aktuális képe
2.1.4. A kocsányos tölgy felújulása, kompetícióképessége folyamatos erdőborítás mellett
2.2. Kocsányos tölgy spontán felújulásának terepi példái az Ormánságban
3. Javaslatok a további kutatásra: a kocsányos tölgy felújulása spontán módon és különböző kísérleti helyzetekben
3.1. "Mit tud a kocsányos tölgy?" - KST spontán felújulásának vizsgálata
3.2. Kísérletek értékelése és újabbak tervezése
3.3. Kutatási javaslatok, várható eredmények, prioritások
3.3.1. Bükkháti korábbi lékek kutatása
3.3.2. Háromszög alakú lékek
3.3.3. Amőba alakú lékek (Bürüs)
3.3.4. "Történelmi alapú" kísérlet (Molnár Tamás)
3.3.5. "Történelmi alapú" kísérlet egyszerűbb formában, meglévő lékekben
3.3.6. KST spontán felújulásának vizsgálata
3.3.7. Magterület alapállapot-felmérés (az Erdőrezervátum program felajánlása)
3.3.8. Korábbi cönológiai felvételek megismétlése
3.3.9. Fényklíma-vizsgálatok
3.3.10. Talajvizsgálatok
3.3.11. Talajfauna-vizsgálatok
3.3.12. Egyéb biodiverzitás-vizsgálatok (zoológia)
3.3.13. A javasolt kutatások és fontosságuk összefoglaló táblázata
3.4. Az együttműködés egyéb lehetőségei
4. Felhasznált irodalom
Mellékelve CD-n a kutatási jelentés digitális változata

Lelőhely: 
ER Archívum (2011/D-003/1, 2011/D-003/2)
Típus: 
kutatási jelentés, jegyzőkönyv
Erdőrezervátumok: 
Katalógusba vette: 
Gulyás Györgyi Kovács Gabriella
Katalógusbavétel időpontja: 
2012-01-11