Bükkhát Erdőrezervátum

ER-33 (HU)
core area: 58.4 ha; buffer zone: 393.8 ha; total area: 452.2 ha
Storyline

A Dráva-mente egyik legnagyobb összefüggő erdőtömbjének része. A magterület harmadában 35 éve természetszerű erdőgazdálkodás folyik, ezért annak állapota kiemelkedő (a magterület fennmaradó része középkorú és degradált aljnövényzetű). Idősebb állományok (keményfás ligeterdők) a védőzónában találhatók!

1999
"The reserve is part of the one of the largest continuous forest block of Dráva-mente. Nature-like forest management has been applied since 35 years in the third of the core area, therefore its condition is outstanding (the rest of the core area is middle-aged and has degraded undergrowth). Older stands (riverine oak-elm-ash woodlands) can be found in the buffer zone!"
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben [Classification and brief description of the forest reserves in 1999 from the viewpoint of research]

Selected photos
Bükkhát Erdőrezervátum
Ortmann-né Ajkai Adrienne (PTE TTK)
2012
Selected publications
Összes publikáció
2021 Demeter, L, ÁP Molnár, K Öllerer, Gy Csóka, A Kiš, Cs Vadász, F Horváth, Zs Molnár (2021) Rethinking the natural regeneration failure of pedunculate oak: The pathogen mildew hypothesis. Biological Conservation 253, 108928, URL: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108928
2020 Demeter, L, Á Bede-Fazekas, Zs Molnár, G Csicsek, A Ortmann-Ajkai, A Varga, Á Molnár, F Horváth (2020) The legacy of management approaches and abandonment on old-growth attributes in hardwood floodplain forests in the Pannonian Ecoregion. Eur J Forest Res. 139:595–610, URL: https://doi.org/10.1007/s10342-020-01272-w
2012 Ortmann-Ajkai, A., G., Csicsek (2012): Why a dominant native tree species cannot regenerate in natural-like conditions. Presentation, European Vegetation Survey, 21st Workshop, Wien
2007 Persányi Miklós, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 11/2007.(III.30.) KvVM rendelete a Bükkhát és a Kelemér-Serényfalva természetvédelmi terület létesítéséről és Erdőrezervátummá nyilvánításáról, Magyar Közlöny,2007/38.szám,2515-2521; ER Archívum, 2007/P-035/1, 2. publikáció, Budapest, 2007
2002 Horváth F. és Bölöni J. [összeállította] (2002): Az erdőrezervátumok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben. In: Horváth és Borhidi [szerk.]: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Kiadó, Bp, 276-287.
2002 Ortmann-Ajkai Adrienn (2002): Transitory vegetation types: A case study from riverine forests. Acta Bot. Hung. 44(3-4):335-346.
1998 Ortmann-Ajkai Adrienn (1998): Vegetation mapping as a base of botanical GIS applications II. Vegetation map of the Vajszló forest: Acta Bot. Hung. 41(1-4):193-227.
1996 Klepac, D. et al. (1996): Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj [Pedunculate oak (Quercus robur L.) in Croatia. Vinkovci, Zagreb (angol részek kimásolva, beszkennelve)
Selected manuscripts

Összes kézirat

2014 Csicsek Gábor és Ortmann-né Ajkai Adrienne (2014): A Natura 2000 erdők monitorzása, Mecsek, Dráva-sík, 2014, Kézirat, Vácrátót
2014 Ortmann-Ajkai, A., G. Csicsek, M. Lukács, F. Horváth (2015): Drivers of spontaneous dynamics in a floodplain Quercus robur forest in the Pannonian ecoregion: field data support the Vera hypothesis. Presentation at EVS 2014
2013 Horváth F. Csicsek G. Lukács M. Oravecz K. Ortmanné A.A. Sass V. Vida A,: A Bükkhát Erdőrezervátum ER-33 faállományszerkezet felmérés adatlapjai.2013 ER Archívum 2014/D-001/1;2 Vácrátót, Kézirat
2012 Horváth Ferenc, Ortmann-né Ajkai Arienne: ER-33 Bükkhát Erdőrezervátum kutatási terve 2012-2013. Kézirat, Vácrátót, 2012.
2012 Ortmann-né A.A, Csicsek G, Hollós R, Magyaros V, Rogács E, Tiffán D, Vida A: A Bükkhát Erdőrezervátum (ER-33) kismintakörös ANÖV felmérés adatlapjai. 2012.Kézírat, Vácrátót
2012 Ortmann-né Ajkai Adrienne, Csicsek Gábor, Hollós Roland, Magyaros Viktor, Rogács E, Tiffán Dóra, Vida Alexandra (2012) A Bükkhát Erdőrezervátum (ER-33) újulati- és cserjeszint felmérés adatlapjai. 2012. Kézirat, Vácrátót.
2011 Ortmann-né Ajkai A. (2011): Ormánsági kocsányos-tölgyesek alprojekt az "Üzemmódtípusok szerepének értékelése erdőállományok erdőgazdasági, erdődinamikai és erdőtermészetességi mutatóinak alakulásában" c. innovációs projekt keretében. [kutatási jelentés]
2004 Mázsa Katalin, Sódor Márton, Lehoczky István, Papp Bea, Lesku Balázs, Mile Orsolya, Magura Tibor, Nagy Attila, Márkus András, Szmorad Ferenc, Árgay Zoltán, Pallag Orsolya, Esztó Piroska, Temesi Géza (2004): Értekezlet az erdőrezervátumok védetté és erdőrezervátummá nyilvánításának áttekintéséről, aktuális feladatokról; Kézirat, Budapest
2000 Pálfai L. [összeállította] (2000): A Bükkhát Erdőrezervátum magterületének kijelölésével kapcsolatos viták, levelezések, javaslatok és parlamenti interpelláció. Kézirat, Vajszló
1994 Mátyás Cs. [szerk.] (1994): Jelentés a dunántúli erdőrezervátum-területek szemlézésének eredményéről. Kézirat, Sopron